Aver yem sha atineakaa

Aver yem sha mver u atineakaa

Kwaghôron u sha 95: Gbenda u Yesu Tesen La

Kwaghôron u sha 95: Gbenda u Yesu Tesen La

IYANGE igenegh yô Yesu kaa a or ugen er or u nan we ndor a na yô na̱na̱ doo un ishima. Or la pine Yesu er: ‘Ka an nan lu orwanndor a mo?’ Ka shami, Yesu fa kwagh u or ne lu henen yô. Or la hen er ka ior mba ve lu ikur i môm a na man shi mba ve lu ken kwaghaôndo môm a na tseegh ve lu mba wanndor a na ye. Nahan de se nenge kwagh u Yesu ôr a na la.

Ashighe agenegh Yesu ka a tese sha u ôron injakwagh. Ka kwagh u a er hegen je ne. A ôr injakwagh sha kwagh u Oryuda man Orsamaria. Se vande henen se fa er Mbayuda kpishi ve soo kwagh u Mbasamaria ga yô. Ka shami, ka injakwagh i Yesu shon je ne:

Iyange igen yô Oryuda ugen lu yemen ken Yeriko sha gbenda u ú kar hen kpe woogh la. Kpa mbanumungbenda va ta sha a na. Ve ngohol un inyaregh shi ve gbidye un zan zan je a war kpen.

Shighe karen yô, pristi ugen u Mbayuda gba va karen sha gbenda la. A nenge a or u i gbidye i kende la. Ú hen wer yange er nena? Ka shami, yange per vegher gbenda ugen la tsô a za hemen a zende na. Tsô orgen u un kpaa eren kwaghaôndo tsung yô shi gba va karen. Un lu Orlevi. Yange tile kpa? Ei, un kpaa yange tile sha er una wase or u i gbidye i kende hen gbenda ne ga. Ú fatyô u nengen a pristi man Orlevi la ken ica er ve lu yemen sha gbenda shinla yô.

Kpa nenge ase or u nan lu heen vea or u i gbidye un i kende hen gbenda ne. Un ka Orsamaria. Man ngu wasen Oryuda. Ngu haan icigh sha avav a na. Been kera yô, a tôô Oryuda ne a za a na hen ape una mem man shi una zua a guda yô.

Orsamaria u wanndor

Er a bee injakwagh na la kera yô, Yesu kaa a or u yange pine un mpin la er: ‘Ka an ken iorov mba utar mban ú hen wer yange nan er kwagh sha inja i nan ngu or u wanndor a or u i gbidye un laa? Yange lu pristi la shinii, lu Orlevi la shin lu Orsamaria la?’

Or la na mlumun er: ‘Yange lu Orsamaria la. Yange lu a mhôônom ma kôron sha or u i gbidye un i kende hen gbenda la.’

Yesu kaa er: ‘Ú kaa shami vough. Nahan yem za er a mbagenev vough e̱r yange or la kpaa er nahan.

Ú soo imba gbenda u Yesu tesen ne gaa? Se fatyô u henen akaa kpishi, kpishi a vesen aluer se kegh ato sha kwaghôron u Yesu ken Bibilo yô, shin se fatyô ga?

Luka 10:25-37.Mbampin

 • Ka mpin u nyi orgen yange pine Yesu, man er nan ve yange pine mpin laa?
 • Ashighe agen Yesu yange a tese ior kwagh sha u ôron nyi, man kanyi se vande henen sha kwagh u Mbayuda man Mbasamaria?
 • Ken injakwagh i Yesu yange ôr la yô, kanyi i er Oryuda ugen u lu yemen ken Yeriko laa?
 • Kanyi yange i er zum u Oryuda ugen u lu pristi man Orlevi ve lu va karen gbenda laa?
 • Ka an nan lu wasen Oryuda u i vihi un iyol ken foto nee?
 • Yesu er injakwagh la been kera yô, á pine ér nyi, man or la na mlumun ér nyi?

Mbampin mbagenev

 • Ôr Luka 10:25-37.

  Er yange Yesu ma na mlumun jighilii yô, á gema á wase orfanatindi ugen u henen sha kwagh nena? (Luka 10:26; Mat. 16:13-16)

  Yesu yange ôr kwagh sha anzaakaa sha u wasen mbaungwan a na mbara ve palegh ihyom i kôron mbagenev nena? (Luka 10:36, 37; 18:9-14; Titu 1:9)