Aver yem sha atineakaa

Aver yem sha mver u atineakaa

Kwaghôron u sha 56: Saulu—Tor u Iserael u Hiihii

Kwaghôron u sha 56: Saulu—Tor u Iserael u Hiihii
Samuel ngu haan Saulu mkurem sha ityou sha u a hingir tor

NENGE Samuel ngu haan or la mkurem sha ityou. Ka kwagh u yange i er a or sha u tesen er i tsua nan sha u nana̱ lu tor je ne. Yehova kaa a Samuel er a̱ haa Saulu mkurem sha ityou. Ka mkurem ma civirigh ma human-doon je.

Saulu yange hen er un doo kuma u lun tor ga. ‘Mo m ngu ken tsombor u Benyamin, u ú hembe gban jime ken Iserael cii la,’ a kaa a Samuel nahan. ‘Er nan ve ú kaa wer mo me lu tor-o?’ Yehova soo Saulu sha ci u we iyol er un ngu zegeor shi un ngu shagbaor kpaa ga. Ka nahan ve A tsough un er a̱ lu tor ye.

Kpa Saulu ka icanor shin ka anzun-or kpaa ga. A due hen tsombor u lun a inyaregh kpishi je, man shi a kuma or ashe doo doo, a ityaven shami kpaa. A hemba taven a hanmaor ken Iserael cii sha ishiva i môm jimin! Saulu ka or u nyôngoso kpishi, man shi ka or u lun a agee kpaa kpishi. Saan ior iyol kpishi sha e̱r Yehova á tsough Saulu er a̱ lu tor yô. Ve cii ve gba genger amo kaan er: ‘Tor a̱ lu uma gbem!’

Mbaihomov mba Iserael hemba taver a taver cii. Mba nan Mbaiserael mbamzeiyol heregh tsuung je. Mba ne Saulu tor ayange nga karen kpeghee yô, Mbaamon va ityav sha a ve. Kpa Saulu kohol zege ikyumutya, man a hemba Mbaamon ityav. Kwagh ne na yô saan ior iyol kpishi je er i ne Saulu tor yô.

Anyom nga karen yô, Saulu hemen Mbaiserael ve za hemba mbaihomov vev kpishi ityav. Saulu shi ngu a wannomso u taver ishima kpishi u i yer er Yonatan yô. Man Yonatan wase Iserael sha u hemban ityav kpishi je. Mbafiliti mba di mbaihyomov mba Iserael mba hemban cii heregh tsô. Iyange igenegh yô Mbafiliti udubu udubu va sha u va nôngon ityav a Mbaiserael.

Samuel kaa a Saulu er a̱ kegh zan zan saa una va na nagh, shin iyua, hen Yehova. Kpa Samuel va fefa ga. Mciem gba Saulu iyol er alaghga Mbafiliti vea hii ityav, nahan a yem hemen hemen a za̱ na nagh iyolna. Samuel za ve ken masejime yô, a kaa a Saulu er a hemba ato. ‘Yehova una tsua orgen sha u nana̱ lu tor u Iserael yô,’ Samuel kaa nahan.

Ken hemen yô Saulu shi hemba ato. Nahan Samuel kaa a na er: ‘Hemba kan a inja u ungwan imo i Yehova a u nan iyua i iyôngo i hemban cii la. Sha ci u ú ongo Yehova ga yum yô, Yehova una kera de ú er u̱ lu tor u Iserael ga.’

Se fatyô u henen kwagh u vesen sha kwagh ne. Kwagh ne tese se er ka a inja u ungwan imo i Yehova sha hanma shighe cii. Shi, kwagh ne tese er or u dedoo, er Saulu yange lu nahan, nana fatyô u geman hingir or u bo. Se soo u hingir mbabov ga, shin se soo?

1 Samuel ityouv 9 zan zan 11; 13:5-14; 14:47-52; 15:1-35; 2 Samuel 1:23.Mbampin

 • Kanyi Samuel a lu eren ken foto heenee, man ka sha ci u nyi?
 • Hii nan ve Yehova yange soo Saulu, man Saulu lu nyi oro?
 • Iti i wan u Saulu ér ana, man yange eren nyi?
 • Hii nan ve Saulu kegh Samuel ga maa gba mi nan naagh je?
 • Kanyi se hen ken kwagh u Saulu nee?

Mbampin mbagenev

 • Ôr 1 Samuel 9: 15-21 man 10:17-27.

  Ieren i Saulu i hiden a iyol ijime la yange i wase un palegh u eren kwagh sha ishima vihin zum u ior mbagenev lam sha ana dang la nena? (1 Sam. 9:21; 10:21, 22, 27; Anz. 17:27)

 • Ôr 1 Samuel 13:5-14.

  Saulu er nyi isholibo hen Gilgal? (1 Sam. 10:8; 13:8, 9, 13)

 • Ôr 1 Samuel 15:1-35.

  Ka isholibo i vesen i nyi Saulu yange er sha kwagh Agagu, tor u Amaleki laa? (1 Sam. 15:2, 3, 8, 9, 22)

  Saulu lu keren ishô sha ieren na la geman nan mbagenev ibo nena? (1 Sam. 15:24)

  Zum u i kôôm se nyian yô, ka icintan i nyi i doo u se wa ikyo sha mini? (1 Sam. 15:19-21; Ps. 141:5; Anz. 9:8, 9; 11:2)