Aver yem sha atineakaa

Aver yem sha mver u atineakaa

Kwaghôron u sha 54: Or u Hembanagee Cii

Kwaghôron u sha 54: Or u Hembanagee Cii

Ú FA iti i or u hembanagee cii u lu sha won la kpa? Ka orjir u i yilan iti na er Semson la. Ka Yehova a ne Semson agee na la ye. Cii man i mar Semson yô, Yehova kaa a ngô na er: ‘Shi kpeghee tsô ú mar wannomso. Ka un una hemen sha u waren Iserael sha ikev i Mbafiliti ye.’

Semson ngu nôngon num a begha

Mbafiliti ka ior mbaaferev mba ve̱ lu ken tar u Kanaan yô. Mba a ior mba nôngon ityav kpishi, man ve na Mbaiserael ican kpishi je. Iyange igen, er Semson mough lu yemen ken gar u Mbafiliti yô, zege begha ne gba tan kume van sha a na. Kpa Semson wua begha la sha ave a na tseegh. Shi a wua Mbafiliti mbaaferev kpaa uderi uderi.

Ken hemen yô kwase ugen doo Semson ishima iti na er Delila. Mbahemenev mba Mbafiliti ve bum er hanmô ve nana na Delila agbenger a azurfa 1,100 aluer a ôr ve kwagh u a ne ve Semson a lu a agee yum la yô. Inyaregh kila cii ki gba Delila ishima je zua ga. Un ka ikar i Semson i mimi ga, shin ka ikar i mimi i ior mba Aôndo kpaa ga. Nahan a zer pinen Semson sha u a ôr un kwagh shon u a ne un agee yum la.

Delila man Semson

Ken masejime yô, Delila mee Semson pase un ape agee a na a lu yô. ‘Mayange mba a karem atsem sha ityou ga,’ a kaa nahan. ‘Hii shighe u yange i marem la je, Aôndo tsuam er m lu icighan ortom na u i yer er Ornasari la. Aluer á hondom ityough yô, agee am aa undum je.’

Ka shami, er Delila ongo kwagh ne nahan yô, a er Semson yav un sha ikum. Tsô a yila or nan va hondo un ityough. Semson nderen yô, agee na undu un kera kpaa. Tsô Mbafiliti maa ve va her ve va kôr un. Ve ongor un ashe ve tsua kera, shi ve gema un hingir kpan ve.

Semson ngu yôhôr mtôm ma iyough

Iyange igen yô Mbafiliti zua iniongo i vesen sha u civir aôndo ve Dagon, man ve dugh Semson ken gaadi ve va a na sha u a̱ va er ve anumbe yô. Hen shighe ne yô, ice i Semson hide mende heregh. Tsô Semson kaa a wanakiriki u yange kôr un sha uwe la er: ‘Shi de m bende ityôv mbi iyou ne i til sha mi ne yôô.’ Tsô Semson er msen hen Yehova sha u a̱ na un agee yô, maa a kôr mtôm mara. A genger imo a kaa er: ‘De m kpe a Mbafiliti imôngo.’ Mbafiliti lu 3,000 hen iniongo la, man er Semson ngurum tuur mtôm mara yô iyou la i̱ gba i̱ wua mbaaferev mbara cii.

Mbaajiriv ityouv 13 zan zan 16.Mbampin

 • Mba yer iti i or u hembanagee cii u lu sha won la ér ana, man ka an yange nan na un agee?
 • Er i tese ken foto ne nahan, Semson yange er nyi a zege begha sha shighe ugen laa?
 • Ka kwaghmyer u nyi Semson a lu ôron Delila ken foto heen nee, man kwagh la yange na Mbafiliti kôr un nena?
 • Semson yange er nan ve kpe a Mbafiliti 3,000 mba ve lu ihyom a Mbaiserael laa?

Mbampin mbagenev

 • Ôr Mbaajiriv 13:1-14.

  Manoa vea kwase na ve ver mbamaren ikyav i dedoo i yesen ônov vev nena? (Mbaj. 13:8; Ps. 127:3; Ef. 6:4)

 • Ôr Mbaajiriv 14:5-9 man 15:9-16.

  Mwoo u Semson yange wua begha, shi e̱r ikyor i i kange un a mi kpa sáà kera, shi tôô zeelegh ku jaki wua iorov 1,000 la tese se nyi sha kwagh u tahav mbu icighan jijingi u Yehova?

  Icighan jijingi wasen se nyian nena? (Mbaj. 14:6; 15:14; Sek. 4:6; Aer. 4:31)

 • Ôr Mbaajiriv 16:18-31.

  Azende a bo yange vihi Semson nena, man kwagh ne tese se nyi? (Mbaj. 16:18, 19; 1 Kor. 15:33)