Aver yem sha atineakaa

Aver yem sha mver u atineakaa

Kwaghôron u sha 22: I Wuhe Yosev ken Gaadi

Kwaghôron u sha 22: I Wuhe Yosev ken Gaadi

YOSEV ngu anyom 17 tseegh shighe u i yem a na ken Igipiti la. Keela la i za tee un hen or u i yilan er Potifar la. Potifar eren tor u Igipiti tom, u i yer er Farao la.

Yosev ngu ken gaadi

Yosev eren orvesen na Potifar tom taveraa. Nahan Yosev vesen seer yô, Potifar wa un ya na cii sha ikev. Tsô, ka sha ci u nyi ve, Yosev á lu ken gaadi heene? Ka sha ci u kwase u Potifar.

Yosev vese doo ashe u nengen je zua ga, nahan kwase u Potifar soo er a̱ yav a na. Kpa Yosev fa e̱r kwagh ne i lu kwaghbo yô, nahan a venda er una er ga. Ishima vihi kwase u Potifar ker kpishi. Nahan nom na hidi heregh yô, a tsugh un a kaa er: ‘Ifer wan Yosev la ashen a nôngo er una yav a mo!’ Potifar na kwase na jighjigh, man ishima nyoon un a Yosev kpishi. Nahan a na zwa i wuhe un ken gaadi.

Ica gba ga tsô orkurangaadi la kav er Yosev a lu or u dedoo yô. Nahan a ver un er a̱ lu or u nengen sha mbakwarev mbagenev mba ken gaadi mbara cii. Shighe ze deghôô yô Farao vihi ishima a ortoonkwaghman na man orkaanbredi, tsô a wa ve ken gaadi. Tugh mbu genegh yô ve cii mnyam cier ve kposo kposo, kpa ve fa ikyav i mnyam vem mara ga. Sev mbu aven yô Yosev kaa er: ‘Ôrom nen mnyam enev.’ Mba er un yô, Yosev, sha tahav mbu Aôndo, man pase ve ikyav i mnyam vem mara.

Hen ortoonkwaghman la Yosev kaa er: ‘Ken atô u ayange atar á dugh ú ken gaadi kera, man u hide u hingir ortoonkwaghman u Farao heregh.’ Nahan Yosev shi seer er: ‘Shighe u ú due yô, ôr Farao kwagh wam, man shi wasem sha er mo kpaa me due ken ijiir ne kera yô.’ Kpa hen orkaanbredi la yô, Yosev kaa er: ‘Ken atô u ayange atar tsô Farao una tôndo ú ityough kera.’

Ken atô u ayange atar la kwagh ne er vough e̱r Yosev pase nahan. Farao na zwa i tôndo orkaanbredi la ityough kera. Ortoonkwaghman la di yô, i dugh un ken gaadi kera man shi hii u nan tor iyongo heregh. Kpa ortoonkwaghman la hungur a Yosev vindi vindi! A kera ôr Farao kwagh na ga, nahan gba u Yosev una lu ken gaadi heregh.

Genese 39:1-23; 40:1-23.Mbampin

 • Zum u i yem a Yosev ken Igipiti la, lu anyom a me, man za nyer ker yô, lu nyi i̱ ere?
 • Kanyi i̱ ne ve Yosev á lu ken gaadii?
 • Kanyi tom í we Yosev sha ikyev ken gaadii?
 • Yosev er ortoonkwaghman u Farao man orkaanbredi na nyi ken gaadii?
 • Mba dughun ortoonkwaghman la ken gaadi kera yô, or ti maa er nyi?

Mbampin mbagenev

 • Ôr Genese 39:1-23.

  Er yange Aôndo lu a̱ wa tindi u tsweren idya i eren sha ayange a Yosev la je í nger inya ga yô, kanyi yange i̱ na ve yevese undu kwase u Potifar? (Gen. 2:24; 20:3; 39:9)

 • Ôr Genese 40:1-23.

  Tsever ôron mnyam ma ma cier ortoonkwaghman la, kua mpase u Yehova na Yosev pase un la kpaa. (Gen. 40:9-13)

  Yange mnyam cier orkaanbredi la ér nyi, man inja i ma ér nyi? (Gen. 40:16-19)

  Wanakiriki u jighjigh man u fan kwagh dondo ikyav i Yosev la nyian nena? (Gen. 40:8; Ps. 36:9; Yoh. 17:17; Aer. 17:2, 3)

  Genese 40:20 ta iwanger sha mnenge u Mbakristu ve nengen iyange i mar i ember la nena? (Orpa. 7:1; Mar. 6:21-28)