Aver yem sha atineakaa

Aver yem sha mver u atineakaa

Kwaghôron u sha 20: Dina Gba ken Kwaghbo

Kwaghôron u sha 20: Dina Gba ken Kwaghbo

Ú NENGE mba Dina á lu zan ve inya ne kpa? Ngu zan sha u una za nenge a ônkasev mba ve lu ken tar u Kanaan la. Á doo ter na Yakob á na sha kwagh ne je kpa? U nôngon sha u ú na ikyar sha mpin ne yô, nôngo u umbur kwagh u yange Aberaham man Isaka ve hen sha kwagh u kasev mba ken Kanaan la.

Dina ngu za nengen a ônkasev mba ken Kanaan

Yange Aberaham soo er wan na Isaka a̱ er kwase ken Kanaan kpa? Ei, yange soo ga. Isaka man Rebeka di yô yange ve soo er wan ve Yakob a̱ er iniunkwase i ken Kanaan kpa? Ei, yange ve soo ga. Ú fa ityôkyaa kpa?

Lu sha ci u ior mba ken Kanaan ve civir mbaaôndo mbaaiev. Ve lu ior mba dedoo mba á lu á ve er ka noov shin kasev ga, man shi ve lu ior mba á lu á ve er ka ahuraior a ikyooso-kyooso kpaa ga. Nahan se fa tsô ser yange á doo Yakob sha u fan er wan na u kwase lu yan ikar a ônkasev mba ken Kanaan mban ga.

Lu nahan vough, Dina gba ken kwaghbo. Ú nenge a or u Kanaan ken foto ne u á lu kenger Dina la kpa? Iti na er Shekem. Iyange i genegh Dina shi ze zende yô, Shekem man kôr Dina kighir un er a̱ yav a na. Kwagh ne lu shami ga cii, sha ci u ka nomso man kasev mba ve zough ivaa tseegh i gbe u vea yav ijiir i môm ye. Kwaghbo u Shekem er a Dina ne va a mbamzeiyol mbagenev kpishi.

Shighe u anngôôv mba Dina mbanomso mba ongo kwagh u yange er la yô, asema vihi ve kpishi je. Uhar ken ave, Shimeon man Levi, asema vihi ve je yô ve tôô usanker ve nyôr ken gar la ve za kohol ior mbara aburabur. Ve man anngôôv vev ve wua Shekem kua ior mbagenev mbara cii. Ishima yange i vihi Yakob ker kpishi sha kwaghbo u ônov nav mbanomso ve er la.

Mzeiyol ne cii yange hii nena? Lu sha ci u Dina ya ikar a ior mba ve ungwan atindi a Aôndo ga yô. Se soo u yan ikar a amba la nahan ga, shin se soo?

Genese 34:1-31.Mbampin

 • Er nan ve Aberaham man Isaka cii yange ve soo ér ônov vev ve̱ vôso kasev shin noov ken tar u Kanaan ga?
 • Yakob yange lumun ér wan na u kwase a̱ kôr ijende a ônkasev mba Kanaan kpa?
 • Ka an or nan lu kenger Dina ken foto heen nee, man or ne va er nyi kwagh i bo?
 • Yange Shimion man Levi, anngôôv mba Dina mba nomso mbara ve va ungwa kwagh u za hemen la nahan, ve er nyi?
 • Yakob yange lumun a kwagh u Shimion man Levi ve er la kpa?
 • Kanyi yange i̱ na ve, mzeyol ne va hen tsombor nee?

Mbampin mbagenev

 • Ôr Genese 34:1-31.

  Yange i kar a kar ve Dina a za zende vea ônkasev mba Kanaan mbara yee? Na mpase. (Gen. 34:1)

  Er nan ve Dina yange pande lu a ibo sha mvihi u í vihi iniuun na laa? (Gal. 6:7)

  Igyumior ia tese ér ve kav icintan i kwagh u yange er Dina la nyian nena? (Anz. 13:20; 1 Kor. 15:33; 1 Yoh. 5:19)