Aver yem sha atineakaa

Aver yem sha mver u atineakaa

Takerada Wam ú Akaaôron a Bibilo

Takerada Wam ú Akaaôron a Bibilo
Yesu ngu lamen a mbayev

NGUN ka takerada ú akaaôron a mimi. I dugh á ken takerada ú ú hembe sha tar cii yô, Bibilo. Akaaôron ne aa nau akaaôron a tar u mbayiase hii shighe u Aôndo hii u gban la je zan zan va a̱r sha ayange a ase a nyian ne. Ua shi á pase kwagh u Aôndo á tendezwa er una er ken hemen kpaa.

Takerada ne ua nau mkav sha kwagh u Bibilo i̱ lú jim yô. Ú ôr kwagh u ior mba ken Bibilo man akaa a yange ve e̱r yô. Shi ú tese zege ishimaverenkeghen i uma u tsôron ken paradiso shin tar i̱ Aôndo á né ior nav la.

Akaaôron nga ken takerada ne iyenge 116. I kohol á ken avegher anigheni. Peeji môm ken mhii u hanma vegher ôr kwagh zevela u á zua a mi ken vegher shon yô. Akaaôron ne nga sha adondon adondon vough er akaa la yange er sha ayange a mbayiase la nahan. Kwagh ne una waseu u fan, shighe u yange akaa la er sha adondon adondon, sha ayange a mbayiase la.

I ôr akaaôron ne ken ikyenge i i taver ga yô. Ne mbayev mbakiriki kpishi ne fatyô u ôron á ayol a en. Ne mbamaren ne ka̱v ér mbayev enev mbakiriki vea lu a isharen er ne̱ ôr ve akaaôron ne kwa kimbir kimbir. Ú nenge yô takerada ne ngu a akaa kpishi a aa doo mbayev man mba been ayol kpaa yô.

I na avur a Bibilo ken m-bee u hanma kwaghôron. Mba taver we ishima er u̱ ôr ajiir a ken Bibilo a i dugh akaaôron ne la.

Avur a Bibilo a ken takerada ne i sa̱v-á-sa̱v. I nger á ken ikyenge i taver ga sha er mbayev mbakiriki vea fatyô u zuan a ikyav i á yô. Avur a i nger ken m-bee u hanma kwaghôron la á tese ajiir ken Bibilo ape i dugh á yô.