Aver yem sha atineakaa

Aver yem sha mver u atineakaa

 VEGHER 9

The Israelites Ask for a King

The Israelites Ask for a King

Saulu, tor u Mbaiserael u hiihii la hemba Yehova ato. Davidi kar tema tor sha ityough nagh. Aôndo ya ikyur a Davidi ér tartor na ua lu gbem sha won

SEMSON yange kpen kera yô, Samuel hingir profeti shi lu orjir u Iserael kpaa. Mbaiserael zer zan un ivever iyol ér a̱ ver ve tor er akuraior agen kpa lu a ator nahan. Shin er ve pine Samuel tor, doo Yehova ga nahan kpa, Yehova kaa a na ér a̱ er kwagh u ve soo la. Tsô Aôndo tsua orgen u hiden a iyol ijime, i yilan un ér Saulu, ér a lu tor ve. Kpa shighe kar yô, Tor Saulu hingir or u moron iyol shi hemban Aôndo ato kpaa. Yehova venda un ér a̱ de kera lu tor ga, shi á kaa a Samuel ér a̱ tsua tor ugen. Samuel tsua gumor ugen, iti na ér Davidi. Kpa anyom kar imôngo cii ve Davidi mase hingir tor ye.

Sha shighe ugen la, Davidi za nenge anmgbianev nav mba ve lu ken ikyumutya i Saulu la er ve lu yô. A shi nan kpa, Davidi yina anyom 20 hen shighe la. Ikyumutya la cii lu cian orutya ugen u lu orihyom ve yô, lu ikyôror u i yilan un ér Goliati la. Ikyôror ne lu lahan ve kua Aôndo ve cii. Tsô ishima vihi Davidi ker, nahan a kaa ér i̱ de una nôngo kwagh a ikyôror la. Gumor ne tôô mzu man awen kpuaa tseegh tsô, gba zan u za nôngon kwagh a orihyom ve u tav kuma aseva ataankaranyiin la. Goliati yange laha Davidi, kaa un akaa, kpa Davidi gema kaa a ikyôror ne ér un hemba wan iyol a na. Davidi ôr nahan sha ci u lu nôngon kwagh a Goliati ken iti i Yehova Aôndo na! Davidi yange ta Goliati iwen i môm tseegh, Goliati gba, maa Davidi tsua sanker u Goliati gber un ityough a mi. Ikyumutya i Mbafiliti ande inya ayem ken mcie.

Sha hiihii la, ishimataver i Davidi ne doo Saulu, nahan a tsua gumor ne a ver ér a lu kurutya na. Kpa er Davidi lu zan ikyura yô, kera doo Saulu a na ga, nahan a kôr un ihyom tsung je. Tsô Davidi yevese, hingir or u azende azende anyom kpishi. Nahan cii kpa, Davidi hemba Tor Saulu u soo u wuan un ne ato ga cii, sha ci u yange fa er i lu Yehova Aôndo je a ver un tor yô. Ken masejime yô, Saulu kpe ken utya. Ica gba ga je tsô, Davidi maa hingir tor, er Yehova vande ôron nahan.

“Mo kpaa Me ver ikyônough nagh ki torough kia lu gbem.”—2 Samuel 7:13

Zum u Davidi lu tor la sar un kpishi u maan Yehova tempel. Kpa, Yehova gema kaa a Davidi ér ka wan na nana maa tempel la ye. Wan u Davidi u yange maa tempel la lu Solomon. Nahan cii kpa Aôndo ver Davidi doo doo; a ya ikyur a na, man lu ikyuryan i dedoo je: Tsombor na ua lu tsombor u tor, man ma tsombor ugen ua lu er u na nahan ga. Ken hemen yô, a lu ken tsombor na Oryiman shin Vor u i tôndo zwa a mi ken Eden la ua due ye. Vor la ua lu Mesiya, inja na yô ka “U i Shigh Un Mkurem,” u Aôndo a tsough un la. Yehova yange tôndo zwa ér Mesiya la una lu Tor u gomoti ugen, shin Tartor u ua lu gbem sha won yô.

Kwagh ne doo Davidi kpishi, nahan a kohol ikyav kpishi mbi maan tempel ne a mi kua awen a injaa kpaa. Shi jijingi u Aôndo mgbegha un, nahan a dugh atsam kpishi. Shighe u Davidi bee iyol, mgbôghom a ku la, Davidi kaa ér: “Jijingi u TER ôr kwagh ken a mo, kwaghôron Na kpaa ngu sha nombor wam.”—2 Samuel 23:2.

I zua a kwagh u i nger heen ne ken Samuel u Hiihii man u sha Uhar man 1 Kroniku man Yesaia 9:7 man Mateu 21:9 man Luka 1:32 kua Yohane 7:42.