Aver yem sha atineakaa

Aver yem sha mver u atineakaa

 MPIN U SHA 11

Ka Nyi Ka i Er Or Shighe u Nan Kpe Laa?

Ka Nyi Ka i Er Or Shighe u Nan Kpe Laa?

“Zum u iôôn i nan ka ia due yô, nan shi nan hide hen inya i nan, sha iyange la je mbamhen mba nan saa ishe.”

Pasalmi 146:4

“Mbaumav fa er vea kpe yô, kpa mbakpenev yô, fa ma kwagh ga. . . . Hanma kwagh u uwegh ough ku zough a mi u eren yô, er un sha agee ou je, gadia ma tom shin mhen shin mfe shin kwaghfan mba shin war henpe u zan la ga.”

Orpasenkwagh 9:5, 10

“Tsô [Yesu] kaa a ve er: Huror wase Lasaru ngu yaven, kpa Me za me za nder un. Kpa Yesu ôr, lu sha ku na; kpa ve yô, ve lu henen er ngu ôron kwagh u mmem u sha mnya. Nahan Yesu kaa a ve gbar gbar er: Lasaru kpe.”

Yohane 11:11, 13, 14