Aver yem sha atineakaa

Aver yem sha mver u atineakaa

‘Aôndo Gema Un Hingir Ter man Kristu’ (Vegher u sha Uhar)

‘Aôndo Gema Un Hingir Ter man Kristu’ (Vegher u sha Uhar)

Nenge er ka sea ya ijende vea Aôndo ve kwagh la a taver jighjigh wase shi a wase se u fan shighe u kwaghôron u profeti a kur sha mi yô.