Aver yem sha atineakaa

Aver yem sha mver u atineakaa

Kwagh u Takerada u Daniel U Er La

Kwagh u Takerada u Daniel U Er La

Ngeren u a sav ôron kwagh u takerada u Daniel, kwaghôron u profeti u a pase er ityartor i sha tar ia mough a hemen shi ia gba yô; hii sha Babilon zan zan ar sha shighe u mkur, maa mase kuusu shighe u Tartor u Aôndo ua kar a hemen la.