Aver yem sha atineakaa

Aver yem sha mver u atineakaa

Ikyav i Tesen Er A Lam a Ior Yô

Ikyav i Tesen Er A Lam a Ior Yô

●○○ ZUM U U HII ZUAN A OR YÔ

Mpin: Se fa ser ican i se lu yan ne, ka mtsaha Aôndo a lu nan se ga nena?

Ivur Bibilo: Yak 1:13

Mpin u Ne Lam sha Mi Kwagen Yô: Se mba yan ican sha ci u nyi?

○●○ ZUM U U HIDI U ZA SÔRON OR SHA KWA HIIHII YÔ

Mpin: Se mba yan ican sha ci u nyi?

Ivur Bibilo: 1Yoh 5:19

Mpin u Ne Lam sha Mi Kwagen Yô: Aôndo nenge ican i se lu yan la nena?

○○● ZUM U U HIDI U ZA SÔRON OR SHA KWA HAR YÔ

Mpin: Aôndo nenge ican i se lu yan la nena?

Ivur Bibilo: Yes 63:9

Mpin u Ne Lam sha Mi Kwagen Yô: Aôndo una er nyi sha u karen a ican i yan kera?