Aver yem sha atineakaa

Aver yem sha mver u atineakaa

Ikyav i Tesen Er A Lam a Ior Yô

Ikyav i Tesen Er A Lam a Ior Yô

●○○ ZUM U U HII ZUAN A OR YÔ

Mpin: Ka nyi ka i er shighe u se kpe laa?

Ivur Bibilo: Orpa 9:5a

Mpin u Ne Lam sha Mi Kwagen Yô: Ku ka mkur u hanma kwagha?

○●○ ZUM U U HIDI U ZA SÔRON OR SHA KWA HIIHII YÔ

Mpin: Ku ka mkur u hanma kwagha?

Ivur Bibilo: Yob 14:14, 15

Mpin u Ne Lam sha Mi Kwagen Yô: Shighe u Aôndo una nder ior asev shin ku la, uma una lu nena?

○○● ZUM U U HIDI U ZA SÔRON OR SHA KWA HAR YÔ

Mpin: Shighe u Aôndo una nder ior asev shin ku la, uma una lu nena?

Ivur Bibilo: Yes 32:18

Mpin u Ne Lam sha Mi Kwagen Yô: Aôndo una va a bem shin tar nena?