Aver yem sha atineakaa

Aver yem sha mver u atineakaa

Igbenda i Nan Ior

Igbenda i Nan Ior

AWAKE!

Na Nan Magazin Shon: Awake! ne time sha itinekwagh i doon tsung. [Na orya kôpi u Awake! ne.]

Mpin: U fa er Mbashiada mba Yehova ve geman ityakerada ken ijô i hemban 750 nahan kpa?

Ivur Bibilo: Mp 14:6

AWAKE!

Mpin: U nenge wer kwaghwan ne una fatyô u wasen nom man kwase shighe u ve lu lamen sha ma zayol kpa?

Ivur Bibilo: Yak 1:19

Na Nan Magazin Shon: [Tese nan ngeren u a hii sha peeji 10 la.] Ngeren ne seer timen sha akaawan a Bibilo ne agen.

UTRAK

Mpin: Nenge ase mpin u a lu heen ne. [Ôr mpin u a lu sha igbende i trak la, u á lu a mbamlumun imôngo mba or a fatyô u tsuan u nan soo la.] We u nenge nena?

Ivur Bibilo: [Tese nan ivur Bibilo i hiihii i sha peeji u sha 2 u trak shon]

Na Nan Trak Shon: Trak ne pase er ivur Bibilo la ia lu u a mtsera yô.

DUE A GBENDA WOU U PASEN KWAGH

Dondo igbenda i pasen kwagh ne, nahan due a gbenda wou u pasen kwagh.