Aver yem sha atineakaa

Aver yem sha mver u atineakaa

 LU A IEREN I ORKRISTU

Wan u A Undu Ter Na la Hide Ve

Wan u A Undu Ter Na la Hide Ve

NENGE VIDIO I WAN U A UNDU TER NA LA HIDE VE LA (UVIDIO UFIIM), MAA NA NEN MLUMUN SHA MBAMPIN MBA VE DONDO NE:

 • Ka nyi yange tese ér David hii u undun akaa a ken jijingi, man tsombor na kua mbatamen nôngo ér vea wase un nena?

 • Anmgbian Barker man kwase na ver ikyav i dedoo i mbamaren nena?

 • Ka akaainjaa a nyi vidio ne i tese se sha kwagh u . . .

  • nan uma wase cii sha tom u uke?

  • lun a azende a bo?

  • ungwan kwaghwana?

  • geman ishima shi den mbagenev kwaghbo?