Aver yem sha atineakaa

Aver yem sha mver u atineakaa

 AKAAINJAA A KEN MKAANEM MA AÔNDO | ESETER 1-5

Eseter Nôngo Kwagh sha Ci u Ior Mba Aôndo

Eseter Nôngo Kwagh sha Ci u Ior Mba Aôndo

Shighe u Eseter lu nôngon kwagh sha ci u ior mba Aôndo la, tese ishima taver shi na Aôndo jighjigh taveraa

  • Yange tor a yila or ga man nana gba za duen hen na tsô yô, i gba a wua nan keng. Tor yange yila Eseter ga je kuma ayange 30

  • Tor Ahasueru u yange i hen ér ka Shaseta u sha 1 la, yange vihi tu tsung. Kwagen la na zwa ér i tôndo orgen atôôn ahar, nahan kwagh la a lu ikyav hen mbagenev. Shi yange dugh Vaseti torkwase sha, shighe u hemba un ato la

  • Yange gba u Eseter una pase tor ér un ngu kwase ken Mbayuda shi una pase tor er orwasen un mhen ugen, u na un jighjigh yô, bume un yô