Aver yem sha atineakaa

Mbashiada mba Yehova

Tsua Zwa Tiv

U TÔVON SHA AKAA A A TIME SHA MI KEN MCIVIR U HEN TSOMBOR YÔ

Er Yehova A Taver Se La

MBAAJIRIV ITYOUGH 6-7

Kwaghwan hen Mbamaren: Er nen tom a ukaade mban sha u henen Bibilo vea tsombor wen

Er Yehova A Taver Se La

U TÔVON SHA AKAA A A TIME SHA MI KEN MCIVIR U HEN TSOMBOR YÔ

Er Yehova A Taver Se La

MBAAJIRIV ITYOUGH 6-7

Kwaghwan hen Mbamaren: Er nen tom a ukaade mban sha u henen Bibilo vea tsombor wen

Er Yehova A Taver Se La