Aver yem sha atineakaa

Mbashiada mba Yehova

Tsua Zwa Tiv

AKAA A TIMEN SHA MI KEN MCIVIR U HEN TSOMBOR

Er U Er Kwagh sha Ishimataver Yô

1 SAMUEL ITYOUGH 17

Kwaghwan hen Mbamaren: Er nen tom a ukaade mban sha u henen Bibilo vea tsombor wen

Er U Er Kwagh sha Ishimataver Yô

AKAA A TIMEN SHA MI KEN MCIVIR U HEN TSOMBOR

Er U Er Kwagh sha Ishimataver Yô

1 SAMUEL ITYOUGH 17

Kwaghwan hen Mbamaren: Er nen tom a ukaade mban sha u henen Bibilo vea tsombor wen

Er U Er Kwagh sha Ishimataver Yô