Aver yem sha atineakaa

Mbashiada mba Yehova

Tsua Zwa Tiv

MBAMPIN MBA AGUMAIOR A PINEN LA

Me Er Nan Ve A De u Pinen Mo Hanma Kwagh Wama?

Me Er Nan Ve A De u Pinen Mo Hanma Kwagh Wama?
  • Er nan ve mbamaren ou ka ve pinen we akaa a u soo u lamen sha mi ga laa?

  • Kwagh u u er yô

  • Kwagh u mbakwav wou ve ôron yô

Er nan ve mbamaren ou ka ve pinen we akaa a u soo u lamen sha mi ga laa?

Mbamaren ou kaa ér ishima za ve iyol sha kwagh wou. Nahan kpa, u gema u nenge wer mba zan we a za iyol, kwagh ve ngu sha mi ga. Ikyav i tesen:

  • Gumkwase ugen iti na ér Erin, a kaa ér: “Dadi wam ka a tôôm hanseeti, maa a kaa ér mo m na un namba u bughun, mea naan un yô, a bugh a gba ôron ilyoho i ior ve tindim a mi la. Me kaa mer a de kpa, una hen ér mo m ngu yeren un ma kwagh.”

  • Denise, gumkwase ugen u a kuma anyom 20 kar yô, kaa ér mômi na ka a gba ceke sha inyaregh ki un vihi u lamen a ior sha hanseeti cica cii. Shi a kaa ér: “Ngu a pinem hanma namba cii ér mo m ôr un or u i lu namba u nan la, shi mo m ôr un kwagh u m lam sha mi vea or shon yô.”

  • Gumkwase ugen iti na ér Kayla, a kaa ér yange un nger kwagh na u myer ugen ken takerada un ver, maa mômi na za tôô ôr. A kaa ér, “Yange m nger m pase ishima yam sha akaa kpishi, kua akaa a na je kpaa! Kwagh u er ne na yô, m de u ngeren akaa a am ken takerada.”

Kwagh u vesen u u fa yô: Ka mbamaren ou ve nengen sha mkpeyol wou ye, nahan u fatyô u kôôm ve sha akaa a ve eren sha afatyô ve cii ér i kpe u iyol la ga. Shighe gen a lu inja er ve wa u ikyo kar inya yôô? Alaghga ashighe agen a lu u nahan. Kpa kwagh u una wase u yô, fa wer akaa nga a u er ve, zum u mbamaren ou ve pine u ma kwagh u u soo u lamen sha mi ga kpa, a za u iyol nan ga yô.

Kwagh u u er yô

Lamen wang. Bibilo wa se kwagh ér se “zenden tsembelee sha akaa cii.” (Mbaheberu 13:18) Inja na yô, nôngo eren hanma kwagh sha mimi. Aluer u ngu eren kwagh sha mimi shi lamen a mbamaren ou wang yô, vea kera faan pinen we akaa a u soo u lamen sha mi ga la ga.

Hen sha akaa ne: Mbamaren ou na u jighjigh kighir nena? U hidi hen ya sha shighe u i ver laa? U yeren ve azende a ouwee? U soon wer i fa akaa a u eren gaa?

“Gba u me eren akaa a mbamaren av ve soo yô. Hanma kwagh u a ze hemen ken uma wam cii, ka m ôr ve wang. Ka m pase ve hanma kwagh u ve soo u fan cii, nahan kwagh ne na yô, ve nam jighjigh shi mba pinen mo akaa a m soo u lamen sha mi ga la ga.”​—Mkaanem ma Delia, gumkwase ugen.

Waan ishima. Bibilo kaa ér: ‘Zende wen u̱ lu wanger wanger.’ (1 Peteru 2:12) Kwagh ne tese ér u lu di a ieren i dedoo i môm, shin u er kwagh sha mimi kwa môm tseegh tsô maa a tese ér u ngu a mimi iyol ga. Gba u u eren akaa cii wanger wanger ve mbamaren ou vea nenge u a mimi iyol, shin vea na u jighjigh ye. Kpa cii man ve na u jighjigh yô, saa shighe a kar gôgônan. Nahan kpa, aluer u nôngo yô, iniôngon you la ia saa ishe ga.

Hen sha kwagh ne: Mbamaren ou kpa yange ve lu agumaior er we nahan. Nahan u hen wer ka a inja u vea wa uma wou ikyo sha ci u nyi?

“M hen mer mbamaren ka ve umbur akaa a yange ve er sha mi ga shighe u ve lu agumaior la, nahan ve soo ér mbayev vev mba ve lu agumaior la ve de eren ambaakaa la ga.”—Mkaanem ma Daniel, gumor ugen.

Zungwen mbamaren ou. Nôngon u lun a mnenge u mbamaren ou sha akaa. Bibilo kaa ér kwase u injaa ka nan “nengen sha tom u ken ya u nan dedoo,” shi ter u fan kwagh ka nan yesen ônov mba nan “sha mkôôm man kwaghwan u [Yehova].” (Anzaakaa 31:27; Mbaefese 6:4) Kwagh ne ka kwagh u u tser a tser a ma ga; saa mbamaren ou vea wase u ken uma wou.

Hen sha akaa ne: Aluer u ngu ormaren, man u fa kwagh u agumaior nahan, u de wer wan wou u nomso shin u kwase nana gba lun tsô, u pinen nan akaa a nan gaa?

“Shighe u m lu anyom 13 zan zan ar 19 la, yange i lum er mbamaren av soo u fan akaa a am a kwagh ve a lu sha mi ga nahan. Nahan kpa, er hegen m lu anyom ikyundu kar ne, ka m nenge er i gbe u mbamaren vea eren kwagh nahan yô. Ka dooshima ka ve tesen ônov ye.”​—Mkaanem ma James, gumor ugen.