Aver yem sha atineakaa

Aver yem sha itinekwagh i vesen i sha uhar

Mbashiada mba Yehova

Tiv

Me Er Nan Ve Mbamaren Av Vea Nam Jighjighi?

Me Er Nan Ve Mbamaren Av Vea Nam Jighjighi?

Kwagh u u fatyô u eren yô

Hen sha mi: Ieren you cii ngi sha inja i mbamaren ou vea na u jighjigh je kpa?

Ikyav i tesen yô, apostoli Paulu nger wener: “Sar se u zenden tsembelee sha akaa cii.” (Mbaheberu 13:18) Pine iyol you wer, ‘Mbamaren av fa ér ka ieren i nyi m lu a mi sha kwagh u zende man akaa a m eren laa?’

Tsua iti i or môm shin heen, nahan ôr kwagh u yange er nan yô.

 Lori  Beverly

 Lori

Yange m tindin wannomso ugen u m soo kwagh na yô, a loho sha Intanet ken myer. Mbamaren av va fa kwagh ne, maa ve venda a mo. M tôndo zwa a ve mer me de, kpa m de ga. Kwagh ne za hemen kuma inyom jimin. Mea tindi wannomso ne a loho man mbamaren av vea va fa yô, m zamber a ve shi m tôndo zwa u kera eren nahan ga, kpa shi m de ga. Kwagh ne za zan zan yô mbamaren av kera naan mo jighjigh sha ma kwagh môm ga!

U hen wer ka nyi yange i na ve mbamaren mba Lori kera na un jighjigh ga?

Wea lu ormaren u Lori nahan, ka nyi yange ma u ere, man ka sha ci u nyi?

Shighe u mbamaren mba Lori lam a na sha hiihii la, yange ma er kwagh sha inja i wankwase u kaven kwagh nena?

 Beverly

Mbamaren av yange ve nam jighjigh sha kwagh u mbayevnomso ga, kpa hegen yô, m va kav ityôkyaa. Yange m hian a mbayevnomso mbagenev kpishi mba yange ve lu tamen a mo kuma anyom ahar yô. Shi yange m lamen a ve sha fon shighe gôgônan, shi a zua ma kwagh yô, m hemban lun a ve tseegh. Mbamaren av ngohol mo fon kuma uwer môm, shi ve kera lumun mo u zan ape mbayev nomso mbera luun ga.

Wea lu ormaren u Lori nahan, ka nyi yange ma u ere, man ka sha ci u nyi?

U hen wer akaa a yange mbamaren mba Beverly yange un u eren la lu sha mini? Aluer ka sha mi yô, er nan u hen nahan?

Yange Beverly ma er nyi ve mbamaren nav ma gema nan un jighjigh?

Er u Er Ve Mbamaren Ou Vea Hide a Hii u Nan We Jighjigh Yô

Kwagh u u fatyô u eren yô

U we vesen hingir orwan ikyondo u i ne nan jighjigh la ngu er ka angahar a unden sha kpoyou u sha nahan, ka i tôôn a kure kure

Hiihii yô, fa akaa a ve ban u a jighjigh sha mi la.

 • Shighe u m hiden hen ya la

 • U eren kwagh u m tende zwa sha mi la

 • U eren kwagh sha shighe

 • U vihin inyaregh sha inja

 • U ityom i hen ya been

 • U nderen moughon hen inya sha fele, a u or nderen mo shio

 • U esen iyou yam ker wang

 • U ôron kwagh u mimi

 • U eren kwagh a fon gayô kômputa sha inja

 • U lumun ibo shi nan anyi a yan

 • Akaa agen

U sha uhar yô, Kange ishima wer u tese ieren i mimi sha akaa a u nger ne. Dondo kwaghwan u Bibilo ne: “Er nen tseor la kera u a lu sha inja i zende u tsuaa la.” (Mbaefese 4:22) Shighe a karen yô, hanma or, kua mbamaren ou kpaa, vea nenge a mgem ken we.—1 Timoteu 4:15.

U sha utar yô, lam a mbamaren ou sha kwagh u u tsough u eren ne. U we gban ahon wer mba banen we a jighjigh la yô, gema pine ve kwagh u ve hen ér u er ve vea na u jighjigh la.

Kpa wa ikyo: De henen wer mbamaren ou vea gba nan we ian sha kwagh fese ga. Ka keng vea soo u fan wea lu eren sha kwagh u u tende zwa sha mi la yô. Tôô ian ne tese ve wer u ngu jighjigh. Shighe a karen yô, mbamaren ou vea hemba nan we jighjigh shi vea na u ian i eren kwagh gbanger gbanger. Ka kwagh u yange er Beverly u se vande teren kwagh na sha heen je la. A kaa wener: “Hemba kan ican ga u i ban u a jighjigh, aa u i na u jighjigh.” Shi a kaa ér: “Hegen i seer nan ma jighjigh, man kwagh ne doo kpishi!”

Jindikwagh: Ka wea eren kwagh sha mimi yô, kape ka i seer nan we jighjigh je la