Aver yem sha atineakaa

Mbashiada mba Yehova

Tsua Zwa Tiv

MBAMPIN MBA AGUMAIOR A PINEN LA

Ieren i Nomsoor Yaven a Nomsoor shin Kwase Yaven a Kwase la Ka Kwaghbo?

Ieren i Nomsoor Yaven a Nomsoor shin Kwase Yaven a Kwase la Ka Kwaghbo?

“Shighe u m lu vesen a vese la, wannomso ugen er mo nahan yange nan doom ishima kpishi. Kwagh ne lu môm ken akaa a yange hemba taver mo u been a mi ken uma wam yô. Yange m hen mer me lu a isharen ne gbem ga. Kpa zan zan hegen je kpa, asaren la nga zan mo iyol.”—Mkaanem ma David, ngu anyom 23.

David ka Orkristu ua soo u eren ishima i Aôndo yô. Kpa una fatyô u lun a isharen i yaven mbayevnomso mbagenev shi eren ishima i Aôndo? Aôndo nengen ieren i nomsoor yaven a nomsoor shin kwase yaven a kwase la nena?

  • Bibilo kaa ér nyi?

  • Kwagh la tese ér . . . ?

  • Kpa aluer . . . ?

Bibilo kaa ér nyi?

Mhen u ior ve lu a mi sha kwagh u nomsoor yaven a nomsoor shin kwase yaven a kwase la har sha gbenda u i nengen ieren ne sha ajiir a ve dugh la, shin sha ashighe kposo kposo a ve nyer ker ken uma ve yô. Kpa Mbakristu yô, mba dondon mhen u ikpelaior ga, shin mba ‘daase a ve mba yemen a ve wue wue sha ahumbe a ityesen’ ga. (Mbaefese 4:14) Kpa mba nengen ieren i nomsoor yaven a nomsoor shin kwase yaven a kwase (kua nyityô ieren i hôngorough cii), er atindi a i we ken Bibilo la a tese la.

Tindi u Bibilo i we sha kwagh u nomsoor yaven a nomsoor shin kwase yaven a kwase la tsume ga. Mkaanem ma Aôndo kaa wang ér:

  • “De yaven a nomsoor er i yaven a kwase nahan ga.”—Levitiku 18:22.

  • ‘Aôndo gbihi ve ken asaren a dang, kasev vev gema ieren ve a nomso i sha gbaaôndo la hingir ieren i i lu sha gbaaôndo ga yô.’—Mbaromanu 1:26.

  • “I̱ de tsughun ne ga, mbadyarev shin mbasôronakombo shin mbavihin ivaa sha idya shin nomso mba ve yaven a ayol a ve shin mbaiv shin mbahuav shin mbahundenmsôrom shin mbauityuhwanev shin mbanumungbenda kpaa, vea ya dyako u tartor u Aôndo je ga.”—1 Mbakorinte 6:9, 10.

Jighilii yô, atindi a Aôndo a we ne nga sha ci u ior cii, vea lu nomso mba lun a isharen i yaven a nomso mbagenev shin kasev mba lun a isharen i yaven a kasev mbagenev, shin nomso mba lun a isharen i yaven a kasev shin kasev mba lun a isharen i yaven a nomso kpaa cii. Doo u se fa ser, gba u hanma or nana kôr iyol i nan tsaha zum u i sar nan u eren kwagh u vihin Aôndo yô.—Mbakolose 3:5.

Kwagh la tese ér . . . ?

Kwagh ne tese ér Bibilo lumun ér i kôr nomso mba ve vôson nomso la ihyomo?

Ei. Jighilii yô, Bibilo tese ér i kôr ma or ihyom ga, a lu nomso mba ve vese nomso shin kasev mba ve vese kasev, shin nomso mba ve vese kasev shin kasev mba ve lu a noov la kpaa ga. Kpa i̱ kaa a vese ér se ‘nôngo u lun bem a ior cii,’ vea eren nyityô kwagh ken uma ve kpaa. (Mbaheberu 12:14) Sha nahan yô, aluer se mba hiin nomso mba ve yaven a nomso shin kasev mba ve yaven a kasev la, shin kôron ve ihyom shin eren kwagh a ve dang yô, ka sha mi ga.

Kwagh ne tese ér gba u Mbakristu vea venda atindi a a ne ian ér nomso ve vôson nomso shin kasev ve vôson kasev laa?

Bibilo tese ér Aôndo wa tindi ér ivese i lu mzough u nomsoor môm vea kwase môm tseegh. (Mateu 19:4-6) Nahan kpa, mnenge u ior ve lu a mi sha atindi a ior a a ne ian ér nomsoor nana vôso nomso shin kwase nana vôso kwase la hingir tindi u gomoti, ka tindi u ieren i wang ga. Bibilo ta Mbakristu icin ér ve de we ave sha akaa a patii, shin a taregh ga. (Yohane 18:36) Sha nahan yô, mba tuur gomoti ken ityô ér a wa tindi, shin mba eren ayôôso a gomoti sha kwagh u atindi a a gbe a zough sha kwagh u nomsoor vôson nomsoor shin kwase vôson kwase, shin nomsoor yaven a nomsoor shin kwase yaven a kwase la ga.

Kpa aluer . . . ?

Kpa aluer nomsoor ngu yaven a nomsoor shin kwase ngu yaven a kwase di ye? Nana fatyô u den ieren nee?

Een. Sha ayange a mbaapostoli la kpa mbagenev de ieren ne! Bibilo i kaan ér nomso mba ve yaven a ayol a ve la vea ya dyako u Tartor u Aôndo je ga yô, shi i̱ kaa ér: ‘Kape ne mbagenev kpaa ne vande lun la’—1 Mbakorinte 6:11.

Kwagh ne tese ér nomso mba ve de ieren i yaven a nomso, shin kasev mba ve de u yaven a kasev mbagenev la ka i kera sar ve u eren kwagh ne ken uma ve gaa? Ei. Bibilo kaa ér: ‘Haa orhe iyol u ka i sôr un hegh’ la. (Mbakolose 3:10) Mgem ka kwagh u ngu a za hemen ken uma u or gbem yô.

Kpa aluer nomsoor shin kwase soo u kuran atindi a Aôndo kpa shighe ugen ka i sar nomsoor shon u yaven a nomsoor ugen, shin i sar kwase la u yaven a kwase ugen di ye?

Or a fatyô u tsuan ér nana yange isharen ne i de vesen ken a nan ga, shin zum u imba isharen ne i mough ken a nan kpa, nana er kwagh sha mi ga, di vough er hanma isharen cii kpa nana fatyô u kighir shin yangen nahan. Ka nyi ia wase nan u eren kwagh ne? Bibilo kaa ér: “Zende nen sha Jijingi nahan né kera eren sha asaren a iyolough ga.”—Mbagalatia 5:16.

Ivur ne ngi kaan ér or a fatyô u lun a isharen i iyolough ga shinii? Ei, i̱ kaa nahan ga, kpa ngi kaan ér aluer nan ngu dondon ashighe a nan ver u henen Bibilo shi eren msen la vough vough yô, nana fatyô u hendan a asaren la.

David u se ter kwagh na sha mhii u ngeren ne la nenge a mimi u kwagh ne, hemban je yô, shighe u pase mbamaren nav mba ve lu Mbakristu la er un lu hendan a isharen ne yô. A kaa ér “Yange m zua a mmem ken ishima kpishi. Yange mea lam a ve shighe u isharen ne hii u jiren ken a mo ica lu a gba ga la nahan, yange ma saan mo iyol shighe u m lu vesen a vese la.”

Ka sea dondon atindi a Yehova vough vough yô, ken masejime i va hemba saan se iyol. Se mba a vangertiôr ser atindi a na nga ‘vough je, nga ne iember ken ishima,’ shi “u wan a ikyo yô, ka zegeinjar.”—Pasalmi 19:8, 11.