Aver yem sha atineakaa

Aver yem sha itinekwagh i vesen i sha uhar

Mbashiada mba Yehova

Tiv

MBAMPIN MBA AGUMAIOR A PIN LA

Er Nan Ve I Doo u Se Eren Kwagh sha Mimi

Er Nan Ve I Doo u Se Eren Kwagh sha Mimi

 Er i hii ve ior mbagenev ve eren kwagh sha mimi ga yô

Ken tar u ainge ne, ka i lu mbagenev ér u eren kwagh sha mimi ka kwagh u van or a mgbejime nahan. Kera ga je kpa, alaghga mbagenev vea kaa ér:

  • ‘Aluer m tsugh mbamaren av ga yô, vea yangem akaa a m soo yô.’

  • ‘Aluer m ii ikyaren ne ga yô, me ya i ga.’

  • ‘Aluer m ii kwagh ne ga yô, saa me ya ican me koso inyaregh ve me yam ye.’

Mbagenev vea kaa ér ‘kwaghbo ngu sha kwagh ne ga; hanma or je kpa nan eren aie.’

Vea ôr nahan kpa ka mimi ga. Mbaganden man agumaior kpishi na jighjigh ér ka a inja u eren kwagh sha mimi, man ka sha ityôkyaa i injaa je. Bibilo kaa er, “Kwagh u or nan lee yô, shi ka un je nana sunda ye.” (Mbagalatia 6:7) Inja na yô, hanma kwagh u se eren cii, ka a lu u dedoo shin u bo kpaa, ka se zua a injar sha mi.

U tesen ikyav yô, nenge ase akaa a vihin a ior mbagenev ve er mbaaie ve ve zough a mi yô.

“Yange m lam a wannomso ugen, kpa ngôm va pinen mo kwagh sha mi yô, m tuna? Yange fa dedoo er m lu ôron kwagh u mimi ga yô. M tsughun un sha kwagh ne ka kom kwa tar yô, ishima vihi un a mo kpishi. Nahan ngôm tsaham, kera nam ian i duen man ahumbe ga kuma kasua uhar, shi yangem u lamen sha hanseeti shi nengen Televishen kuma uwer jimin. Kwagh ne na yô, m de u tsughun mbamaren av kpum kpum!”—Mkaanem ma Anita, gumkwase ugen.

Mpin u henen sha mi: Saa shighe a kar cii ve ngô u Anita una hide a na un jighjigh ye, sha ci u nyi?

Bibilo kaa ér: “Dugh nen aie kera, hanma or nana̱ ôron kwagh sha mimi a or u nan we ndor a nan yô.”—Mbaefese 4:25.

“Yange m er mbamaren av aie sha kwagh ugen, nahan m hen mer m war a war je. Kpa shighe kar yô, shi ve pinem, tsô m gba nôngon mer me ôr kwagh u yange m vande ôron ve la. Yange m gba ken zwa, je yô m kera umbur kwagh u yange m ôr la vindi vindi ga. Jighilii yô, ka wea ôr kwagh u mimi yô, kwagh shon hungur we ga!”Mkaanem ma Anthony, gumor ugen.

Mpin u henen sha mi: Ka nyi Anthony yange ma er ve ma nyôr ken zayol ne ga?

Bibilo kaa ér: “Ityumbuzwaagh i aiegh ka kwagh u ndôhôr TER ishima je, kpa mba ve eren sha mimi yô, doo Un a ve.”—Anzaakaa 12:22.

“M ngu a boki u ka a ôr kwagh a seer bar sha mi yô. Ka una ôron kwagh yô, a soo ér i fa ér kwagh shon kehe hemba er a lu jim jim la shi a seer akaa na sha mi. M soo un kpishi, nahan m tôvon un mer me kôr un a aie ga. Kpa taver kpishi u nan un jighjigh.”Mkaanem ma Ivonne, gumkwase ugen.

Mpin u henen sha mi: Akaa a “kiriki” a ijende i Ivonne a ôron sha mimi ga la, man ieren na i ôron kwagh seer bar sha mi la ia na ior vea hingir u nengen un nena?

Bibilo kaa ér: “Sar se u zenden tsembelee sha akaa cii.”—Mbaheberu 13:18.

Iyou i i kar kwe shin ityô na yô, kwe la ka u na iyou la jimin cii i kera taver ga; nahan kape aie u eren kpa una fatyô u vihin ieren you i injaa i ior ve fa u sha mi la je la

 Er i hii ve i doo u eren kwagh sha mimi yô

Hegen yô, se nenge akaa a dedoo a aluer u ngu eren kwagh sha mimi ve u zua a mi la.

“Kwase ugen yange lu yemen mo ken hemen sha gbenda, nahan maa inyaregh za due un gba. Yange m ta ikyenge m yila un tile, maa m gema inyaregh nav m na un. Yange wuese kpishi. A kaa ér: ‘U er kwagh a mo doom je gande. Ior mba eren kwagh sha mimi nahan ban kpishi.’ Yange doom kpishi er kwase ne nenge ér m eren kwagh sha mimi yô!”—Mkaanem ma Vivian, gumkwase ugen.

Mpin u henen sha mi: Yange a kpiligh kwase ne iyol a ieren i mimi i Vivian ne sha ci u nyi? Vivian yange er kwagh sha mimi nahan, zua a nyi i dedoo kere?

Bibilo kaa ér: “Mba i saan ve iyol yô, ka mba ve we ajiraôron a mimi la ikyo” la.—Pasalmi 106:3.

“Se hen tsombor wase se mba eren tom u esen ayou, nahan ashighe agen ka sea esen afishi yô, se nenge a inyaregh hen inya. Shighe u se nenge a inyaregh nahan cii yô, ka se tôô se ver sha tebul u a lu ikyua her la. Kwagen la kwase ugen u i tee un tom hen ijiir ne yô nôngo u vihin ishima a vese, ér mimi wase la ngee yum. A kaa ér, ‘Uwe, gbenger sule kpa ka inyaregha?’ Kpa u gema u fa kwagh u a lu kpa? A na se jighjigh sha hanma kwagh cii a tôô ave sha.”—Mkaanem ma Julia, gumkwase ugen.

Mpin u henen sha mi: Shighe u Julia a lu keren tom u he, man i gbe u una za tese takerada u pasen kwagh na, u i ne un hen ijiir i a sember den tom la nahan, ieren i mimi i i fe un a mi la ia wase un nena?

Bibilo kaa ér: “Nôngo sha gbashima u veren iyol you sha ishigh ki Aôndo er or u i kar nan nan kom yô, ortom u i gba u nana ya kunya ga yô.”—2 Timoteu 2:15.

“Yange m er tom ayange ataan man tiôn, kpa i gema i kimbim inyaregh sha tom u ayange ataankarahar. Yange doo u ma m yem a inyaregh ki shon je kpa, m fatyô u eren nahan ga. M gema m ôr kwase u a nengen sha inyar la, nahan doo un wuese kpen kpen. Kômpeni la ngu zough a inyaregh kpishi, kpa kwagh gbam u yemen a inyaregh ki m nenge mer ka ki sha anyighe la ga.”—Mkaanem ma Bethany, gumkwase ugen.

Mpin u henen sha mi: U iin or kwagh la hemba vihin a u iin kômpeni kwagha?

Bibilo kaa ér: “Gadia iferor ka kwagh u ndôhôr TER ishima je, kpa mzough Na yô, ngu a mbaperapera.”—Anzaakaa 3:32.