ኣብ ግዜ ፈተና ኸም ዳንኤል እሙን ክትከውን ትደሊዶ፧ ዳንኤል ቃል ኣምላኽ ኰነ ዓሚቝ ትንቢት ብትግሃት የጽንዕ ነበረ። (ዳን 9:2) መጽሓፍ ቅዱስ ብትግሃት ተጽንዕ እንተ ዄንካ እሙን ክትከውን ትኽእል ኢኻ። ከመይሲ፡ ከምዚ ዝኣመሰለ መጽናዕቲ፡ እቲ የሆዋ ዝሃበና ተስፋታት ከም ዚፍጸም ንዘሎካ እምነት የደልድለልካ እዩ። (እያ 23:14) ብዘይካዚ፡ ነታ ቕኑዕ ዘበለ ኽትገብር እትድርኸካ ንኣምላኽ ዘላትካ ፍቕሪ የደልድላ እዩ። (መዝ 97:10) እንተዀነ ግና፡ ካበይ ኢኻ ኽትጅምር ዘሎካ፧ ነዚ ዚስዕብ ርእይቶታት እስከ ርአ።

  • እንታይ ከጽንዕ፧ ጽቡቕ ልማድ መጽናዕቲ፡ ንኣኼባታት ጉባኤ ምድላው እውን የጠቓልል እዩ። ንዘይተረድኣካ ነጥብታት ምርምር ትገብረሉ እንተ ዄንካ፡ ሰሙናዊ ንባብ መጽሓፍ ቅዱስ ብዙሕ ጥቕሚ ኣለዎ። ገሊኦም ብዛዕባ ትንቢት መጽሓፍ ቅዱስ፡ ብዛዕባ እተፈላለየ መዳያት ፍረ መንፈስ ኣምላኽ፡ ብዛዕባ ሚስዮናዊ ጕዕዞ ሃዋርያ ጳውሎስ፡ ወይ ከኣ ብዛዕባ ፍጥረት የሆዋ ዝያዳ ምርምር ኪገብሩ ይመርጹ እዮም። መጽሓፍ ቅዱሳዊ ሕቶ ኣብ ኣእምሮኻ እንተ መጺኡ፡ ጸሓፎ እሞ፡ ኣብ ዚቕጽል መጽናዕቲ ኽትገብር ከለኻ ምርምር ግበረሉ።

  • ካበይ እየ ሓበሬታ ኽረክብ ዚኽእል፧ ነታ እተፈላለየ ርእይቶ ዝሓዘት፡ መንፈሳዊ መዛግብቲ ንምርካብ ዚሕግዝ ናውቲ ምርምር ዘርእስታ ቪድዮ ርኣያ። ክእለትካ ንምግምጋም፡ ብዛዕባ መንነት እቶም ኣብ ዳንኤል ምዕራፍ 7 ተጠቒሶም ዘለዉ፡ ብኣራዊት እተመሰሉ ሓይልታት ዓለም ምርምር ግበር።

  • ንመጽናዕቲ ኽንደይ ግዜ ኽውፊ ኣሎኒ፧ መንፈሳዊ ጥዕናና ምእንቲ ኺሕሎ፡ ስሩዕ መጽናዕቲ ኣገዳሲ እዩ። እንተ ኣድልዩ፡ መጽናዕቲ እትገብረሉ ግዜ ብውሑድ ደቓይቕ ክትጅምሮ ትኽእል ኢኻ፡ በብቝሩብ ከኣ እናወሰኽካሉ ትኸይድ። ቃል ኣምላኽ ምጽናዕ፡ ልክዕ ከም ንሕቡእ መዝገብ ክትረክብ ኢልካ ዚግበር ኵዕታ እዩ። እተወሰነ መዝገብ እንተ ረኺብካ፡ ዝያዳ ምእንቲ ኽትረክብ ኣዕሚቝካ ኢኻ እትዅዕት። (ምሳ 2:3-6) ንቓል ኣምላኽ ዘሎካ ባህጊ ይውስኽ፡ ስሩዕ መጽናዕቲ መጽሓፍ ቅዱስ ከኣ ጽቡቕ ልማድ ህይወትካ ይኸውን።—1ጴጥ 2:2

እቶም ኣብ ዳንኤል ምዕራፍ 7 ተጠቒሶም ዘለዉ ኣራዊት ንምንታይ የመልክቱ፧

ተወሳኺ ሕቶ፦

ዳንኤል 7:8, 24 ፍጻመኣ ዝረኸበት ብኸመይ እያ፧

ዚቕጽል ፕሮጀክት፦

እቶም ኣብ ራእይ ምዕራፍ 13 ተጠቒሶም ዘለዉ ኣራዊት ንምንታይ የመልክቱ፧