ንቕሑ!

ሕቶ፦ ገሊኦም ሰባት፡ የሱስ ብሓቂ ይነብር ከም ዝነበረ ይጠራጠሩ፣ ካልኦት ድማ ብሓቂ ይነብር ከም ዝነበረ ይኣምኑ። ገሊኦም ግና ርግጸኛታት ክንኰነሉ እንኽእል መገዲ የለን ይብሉ። ንስኻኸ እንታይ ይመስለካ፧

መፋለጢ፦ እዛ ሕታም ንቕሑ! እዚኣ፡ እቲ መርትዖ እንታይ ከም ዚብል ትገልጽ።

ሓቂ ምሃር

ሕቶ፦ ምስ ሞትና እንታይ ኢና እንኸውን፧

ጥቕሲ፦ ዮሃ 11:11-14

ሓቂ፦ ሓደ ሰብ ምስ ሞት ብህይወት ምንባር የቋርጽ። ስለዚ፡ ብዛዕባ እቲ ድሕሪ ሞት ዘሎ ነገር ክንፈርህ ኣየድልየናን እዩ። የሱስ ንሞት ምስ ድቃስ እዩ ኣመሳሲልዎ። ልክዕ ከምቲ ንኣልኣዛር ካብ ሞት ዘተንስኦ፡ ነቶም ዝሞቱ እነፍቅሮም ሰባት እውን እንደገና ኣብ ምድሪ ብህይወት ምእንቲ ኺነብሩ ‘ኼተንስኦም’ እዩ።—እዮ 14:14

ወረቐት ዕድመ ኣኼባ ጉባኤ (inv)

መፋለጢ፦ ብናጻ ዚቐርብ መደረ መጽሓፍ ቅዱስ ምእንቲ ኽትሰምዕ፡ ክዕድመካ ደልየ ኣለኹ። ኣብ ቦታ ኣምልኾና፡ ማለት ኣብ ኣዳራሽ መንግስቲ ኣምላኽ እዩ ዚውሃብ። [ነታ ወረቐት ዕድመ ኣኼባ ሃቦ፡ ሰዓትን ቦታን እቲ ኣብ መወዳእታ ሰሙን ዚግበር ኣኼባ ሓብሮ፣ ኣርእስቲ እቲ ሕዝባዊ መደረ ድማ ንገሮ።]

ሕቶ፦ ናብ ኣዳራሽ መንግስቲ ኣምላኽ ኬድካዶ ትፈልጥ፧ [ኣድላዪ እንተ ዀይኑ ነታ ኣብ ኣዳራሽ መንግስቲ ኣምላኽ እንታይ እዩ ዚግበር፧ ዘርእስታ ቪድዮ ኣርእዮ።]

ናይ ርእስኻ ኣቀራርባ ኣዳሉ

ናይ ገዛእ ርእስኻ ኣቀራርባ ኣገልግሎት ወፍሪ ንምድላው፡ ነቲ ኣቐዲሙ እተጠቕሰ ኣብነታት ተጠቐም።