መጽሓፍ ምሳሌ ንወለዲ ዚኸውን ጽቡቕ ምኽሪ ዝሓዘት እያ። ልክዕ ከምቲ ሓንቲ ተኽሊ ብውልዶኣ ኸላ እንተ ቐኒዓ ዕቤታ ዚጽሎ፡ ቈልዑ እውን እንተ ሰልጢኖም ምስ ዓበዩ ንየሆዋ ናይ ምግልጋል ዝንባለ ይህልዎም።

22:6

  • ንቘልዑ ብግቡእ ምስልጣን ብዙሕ ግዜን ጻዕሪ ይሓትት

  • ወለዲ ንደቆም ሰናይ ኣብነት ኪዀንዎም ኣለዎም፣ ብጥንቃቐ ኺምህርዎምን ኪምሕጸንዎምን ኬተባብዕዎምን ኪግስጽዎምን እውን ኣለዎም

22:15

  • ተግሳጽ ንኣእምሮን ንልብን ዜቃንዕ ብፍቕራዊ መገዲ ዚዋሃብ ስልጠና እዩ

  • ቈልዑ እተፈላለየ ተግሳጽ የድልዮም