ግምቢ ዘብዐኛ

ሕቶ፦ ኵሉ ሰብ በዚ ስርዓት እዚ እንተ ዚነብር ነይሩ፡ ዓለም ምተመሓየሸትዶ ይመስለካ፧

ጥቕሲ፦ እብ 13:18

መፋለጢ፦ መጽሓፍ ቅዱስ፡ ኣብ ኵሉ ነገር ቅንዕና ኺህልወና የተባብዓና እዩ። ስለዚ፡ ቅንዕና ንዅሉ መዳይ ህይወትና ዚትንክፍ እዩ። ፍረ ነገር እዛ ግምቢ ዘብዐኛ ብዛዕባ እዚ እዩ ዚገልጽ።

ግምቢ ዘብዐኛ (ኣብ ድሕሪት ገጽ)

ሕቶ፦ ብዛዕባ እዛ ሕቶ እዚኣ ዘሎካ ርእይቶ ኽፈልጥ ምደለኹ። [ነታ ናይ መጀመርታ ሕቶ ኣንብባ።] ገሊኦም ብገለ መገዲ ምንባር ከም እንቕጽል ኪኣምኑ ኸለዉ፡ ገሊኦም ግና ሞት መወዳእታ ዅሉ ነገር ምዃኑ ይኣምኑ እዮም። ንስኻኸ እንታይ ትኣምን፧

ጥቕሲ፦ መክ 9:5

መፋለጢ፦ እዛ ዓንቀጽ እዚኣ፡ መጽሓፍ ቅዱስ ብዛዕባ እዚ እንታይ ከም ዚብል ዝያዳ ትገልጽ እያ። ኣንብባ እሞ፡ ብዛዕባ እዚ ኻልእ እዋን ክንመያየጥ ንኽእል ኢና።

ብስራት ኣምላኽ

መፋለጢ፦ ብናጻ ብዛዕባ እንህቦ ትምህርቲ መጽሓፍ ቅዱስ ክነግረካ እየ መጺአ። እዛ ብሮሹር እዚኣ፡ ኣገዳሲ ንዝዀነ ሕቶታት ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ብኸመይ ምላሽ ክትረኽበሉ ኸም እትኽእል ትሕብር።

ሕቶ፦ መጽሓፍ ቅዱስ ኣንቢብካ ትፈልጥዶ፧ እቲ ትምህርትታት ኣብዛ ብሮሹር እዚኣ ኽሳዕ ክንደይ ብቐሊል መገዲ ኸም እተገልጸ ኸርእየካ። [ነታ ኣብ ትምህርቲ 2 ዘላ 1ይቲ ሕቶ ተመያየጡላ።]

ሕቶ፦ ራእይ 4:11

ናይ ርእስኻ ኣቀራርባ ኣዳሉ

ናይ ገዛእ ርእስኻ ኣቀራርባ ኣገልግሎት ወፍሪ ንምድላው፡ ነቲ ኣቐዲሙ እተጠቕሰ ኣብነታት ተጠቐም።