እቲ ኣብ እስራኤል ዝነበረ ቤተ መቕደስ ብብዙሕ ዕዮን ወጻኢታትን እዩ ተሰሪሑ። ይኹን እምበር፡ እስራኤላውያን ብቕንኣት ነቲ ዕዮ ደጊፎምዎ እዮም። (1ዜና 29:2-9፣ 2ዜና 6:7, 8) እቲ ቤተ መቕደስ ምስ ተወድአ ድማ፡ እቲ እስራኤላውያን ነቲ ቤተ መቕደስ ዚገብሩሉ ዝነበሩ ጽገና መንፈሳውነቶም ዜንጸባርቕ እዩ ነይሩ። (2ነገ 22:3-6፣ 2ዜና 28:24፣ 29:3) ሎሚ እውን፡ ክርስትያናት ኣዳራሻት መንግስቲ ኣምላኽን ዓበይቲ ኣዳራሻትን ንምህናጽን ንምጽራይን ንምጽጋንን ግዜኦምን ጕልበቶምን ይውፍዩ እዮም። ይኹን እምበር፡ በዚ ኸምዚ ንየሆዋ ምግልጋል፡ ዓብዪ መሰልን ቅዱስ ኣገልግሎትን እዩ።—መዝ 127:1፣ ራእ 7:15

በዚ ዚስዕብ መገዲ እጃምና ኸነበርክት ንኽእል ኢና፦

  • ደድሕሪ ኣኼባ ንዅሉ ኸምቲ ዝነበሮ ጌርካ ኣጸራርዮ። ከምኡ ኽትገብር ዘይትኽእል እንተ ዄንካ፡ ኣብ ጥቓ ኾፍ መበሊኻ ንዘሎ ኸባቢ ጥራይ ኣጽሪ።

  • ኣብቲ ኣዘውቲርካ ዚግበር ጽሬትን ጽገናን ኣዳራሽ መንግስቲ ኣምላኽ ተሳተፍ። ንሓደ ዕዮ ሓቢርካ ምስ እትዓይዮ ባህ ዜብልን ቀሊልን እዩ ዚኸውን።—lv 92-93 ¶18

  • ገንዘባዊ ደገፍ ክትገብር ትኽእል ኢኻ። ካብ ልብኻ ተደሪኽካ እትህበን ‘ብዙሕ ዋጋ ዘይብለን ክልተ ሰናቲም’ እውን ንየሆዋ የሐጕሳኦ እየን።—ማር 12:41-44

  • ትኽእል እንተ ዄንካ፡ ቲኦክራስያዊ ህንጻታት ኣብ ምህናጽን ምጽጋንን ብወለንታ ዕየ። ኣብኡ ንኽትካፈል ግድን ተመክሮ ህንጸት ኣየድልየካን እዩ።