ግምቢ ዘብዐኛ

መእተዊ፦ ነቲ ኣብ መጽሓፍ ራእይ ዚርከብ ብዛዕባ ምግላብ እቶም ኣርባዕተ ፈረሰኛታት ዚገልጽ ትንቢት፡ ብዙሓት ይፈልጥዎ እዮም። እዚ ንገሊኦም የፍርሆም፡ ንገሊኦም ከኣ ይስሕቦም እዩ።

ጥቕሲ፦ ራእ 1:3

መፋለጢ፦ እዛ ሕታም ግምቢ ዘብዐኛ እዚኣ፡ ምግላብ እቶም ኣርባዕተ ፈረሰኛታት ንዓና ብኸመይ ብስራት ኪኸውን ከም ዚኽእል ትገልጽ።

ሓቂ ምሃር

ሕቶ፦ ኣብ መጻኢ ብዛዕባ ዜጋጥም ነገር ክንፈልጥ እንኽእልዶ ይመስለካ፧

ጥቕሲ፦ ኢሳ 46:10

ሓቂ፦ ኣምላኽ በቲ ቓሉ ዝዀነ መጽሓፍ ቅዱስ ኣቢሉ ብዛዕባ መጻኢ ገሊጹልና እዩ።

ስድራ ቤትካ ሕጕስቲ ኽትከውን ትኽእል እያ

መእተዊ፦ ነዛ ንስድራ ቤት እትምልከት ሓጻር ቪድዮ ነርኢ ኣሎና። [ነታ መእተዊ ስድራ ቤትካ ሕጕስቲ ኽትከውን ትኽእል እያ ዘርእስታ ቪድዮ ወልዓያ።]

መፋለጢ፦ ነታ ኣብታ ቪድዮ እተጠቕሰት ብሮሹር ከተንብባ እንተ ደሊኻ፡ ሓንቲ ብሮሹር ብናጻ ኽህበካ ወይ ካብ ወብ ሳይት ብኸመይ ከም እተራግፋ ኸርእየካ እኽእል እየ።

ናይ ርእስኻ ኣቀራርባ ኣዳሉ

ናይ ገዛእ ርእስኻ ኣቀራርባ ኣገልግሎት ወፍሪ ንምድላው፡ ነቲ ኣቐዲሙ እተጠቕሰ ኣብነታት ተጠቐም።