ኣዳራሻት መንግስቲ ኣምላኽ፡ ህንጻታት ጥራይ ኣይኰነን። ንየሆዋ እተወፈየ ቦታታት ኣምልኾ እዩ። ነፍሲ ወከፍና ኣብ ምክንኻን ኣዳራሽ መንግስቲ ኣምላኽ እጃምና ኸነበርክት እንኽእል ብኸመይ ኢና፧ ነታ ንቦታታት ኣምልኾና ንከናኸኖ ዘርእስታ ቪድዮ ምስ ረኣኹምዋ፡ ነዚ ዚስዕብ ሕቶታት ተመያየጡሉ፦

  1. ኣዳራሻት መንግስቲ ኣምላኽ ንምንታይ ዕላማ እዩ ዜገልግል፧

  2. ንኣዳራሽ መንግስቲ ኣምላኽ ብጽሬት ክንሕዞን ጽገና ኽንገብረሉን ዘሎና ስለምንታይ ኢና፧

  3. ጽገና ኣዳራሽ መንግስቲ ኣምላኽ ናይ መን ሓላፍነት እዩ፧

  4. ድሕንነት ኣገዳሲ ዝዀነ ስለምንታይ እዩ፧ ኣብታ ቪድዮ እንታይ ኣብነታት ድሕንነት ተዓዚብካ፧

  5. ብእንውፍዮ ወፈያ ንየሆዋ ኸነኽብሮ እንኽእል ብኸመይ ኢና፧

በዚ ዚስዕብ እጃመይ ከበርክት መደብ ኣሎኒ፦