ጀይ ዳብሊው ላይብረሪ (JW Library) ብናጻ ኽትጥቀመሉ ዚከኣል ሶፍትዌር ኣፕሊኬሽን ኰይኑ፡ መጽሓፍ ቅዱስን ካልእ ጽሑፋትን ቪድዮታትን ናይ ኣውድዮ መደባትን ናብ ተሌፎንካ፡ ታብለትካ ወይ እውን ናብ ኮምፕዩተርካ ኸተራግፍ የኽእለካ።

ብኸመይ ከም እትረኽቦ፦ ኣብ ኢንተርነት፡ ኣብ ኣፕሊኬሽን ስቶር ኣቲኻ፡ ጀይ ዳብሊው ላይብረሪ ጽዓን። እዚ ኣፕሊኬሽን እዚ፡ ኣብ እተፈላለየ ኤለክትሮኒካዊ መሳርሒታት ክትጥቀመሉ ዚከኣል እዩ። ገና ኻብ ኢንተርነት ከይወጻእካ፡ ነቲ ኣፕሊኬሽን ብምኽፋት፡ ናብ ኤለክትሮኒካዊ መሳርሒኻ ኸተራግፎ እትደሊ ነገራት ምረጽ። ኣብ ቤትካ ኢንተርነት እንተ ዘይብልካ፡ ኢንተርነት ኣብ ዚርከቦ ቦታ፡ ማለት ኣብ ኣዳራሽ መንግስቲ ኣምላኽ፡ ኣብ ህዝባዊ ቤት ንባብ ወይ እውን ኣብ ጥቓኻ ኣብ ዚርከብ ቤት ሻሂ ዄንካ ኸተራግፍ ትኽእል ኢኻ። ጽሑፋት ናብ ኤለክትሮኒካዊ መሳርሒኻ ሓንሳእ ምስ ተራገፈ፡ ድሕሪኡ ንኽትጥቀመሉ ኢንተርነት ኣየድልየካን እዩ። ሓድሽ ነገራት ብቐጻሊ ናብ ጀይ ዳብሊው ላይብረሪ ስለ ዚውሰኽ፡ በብግዜኡ ናብ ኢንተርነት ብምእታው፡ ነቲ እተሓደሰ ኣፕሊኬሽን ክትጽዕኖ ኣሎካ።

ብኸመይ ከም ዝጠቕመካ፦ ጀይ ዳብሊው ላይብረሪ ብሕታዊ መጽናዕቲ ኽትገብርን ኣብ ኣኼባታት ጉባኤ ንዚውሃብ ክፍልታት ክትከታተልን ሓጋዚ እዩ። ኣብ ኣገልግሎት፡ ብፍላይ ድማ ብዘይ ወግዓዊ መገዲ ኣብ እንምስክረሉ ግዜ እውን ጠቓሚ እዩ።