ኣገዳሲ ዝዀነ ስለምንታይ እዩ፧ ሰባት ንየሆዋ ብቕቡል መገዲ ምእንቲ ኼምልኽዎ መለክዒታቱ ኺምሃሩን ምስቲ መለክዒታት ተሰማሚዖም ኪነብሩን ኣለዎም። (ኢሳ 2:3, 4) እታ መጽናዕቲ መጽሓፍ ቅዱስ ንምምራሕ እንጥቀመላ ፍቕሪ ኣምላኽእትብሃል ካልአይቲ ናይ መጽናዕቲ ሕታምና፡ ተምሃሮ መጽሓፍ ቅዱስ፡ ስርዓታት ኣምላኽ ምስ መዓልታዊ ህይወት ብኸመይ ከም ዚተሓሓዝ ምእንቲ ኼስተውዕሉ ትሕግዞም እያ። (እብ 5:14) ንተምሃሮ ኽንምህሮም ከለና፡ ለውጢ ኺገብሩ ዜኽእሎም ቅኑዕ ድራኸ ምእንቲ ኺህልዎም፡ ልቦም ንምትንካፍ ጻዕሪ ኽንገብር ኣሎና።—ሮሜ 6:17

እንታይ ክትገብር ኣሎካ፧

  • ንተምሃራይካ ዜድልዮ ነገራት ኣብ ኣእምሮኻ ብምሓዝ፡ ጽቡቕ ጌርካ ተዳሎ። ብዛዕባ እቲ ዚጽናዕ ዘሎ ጽሑፍ ሓሳቡን ስምዒቱን ከም ዚገልጽ ዚገብሮ ሕቶታት ሕሰብ።—ምሳ 20:5be 259

  • ተምሃራይካ ስርዓታት መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ግብሪ ምውዓል ዘለዎ ረብሓ ምእንቲ ኺግንዘብ፡ ኣብቲ መጽሓፍ ንዘሎ ሳጹናት ብምሉኡ ተጠቐመሉ

  • ተምሃራይካ ንሕልና ዚምልከት ጕዳይ ኬመዛዝን ሓግዞ፣ ግናኸ ኣይትወስነሉ።—ገላ 6:5

  • ተምሃራይካ ገለ ስርዓታት መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ምትግባር ሓገዝ እንተ ደኣ ኣድልይዎ፡ ኪውስን ዚሕግዞ ነጥብታት ብሜላ ግለጸሉ። ንየሆዋ ኻብ ዘለዎ ፍቕሪ ተላዒሉ ለውጢ ምእንቲ ኺገብር ድማ ብለውሃት ኣተባብዓዮ።—ምሳ 27:11፣ ዮሃ 14:31