የሆዋ ብራእይ ኣቢሉ ንህዝቅኤል ጥቕልልቲ ጽሕፍቲ ሃቦ፡ ኪበልዓ ድማ ነገሮ። እዚኸ እንታይ ትርጉም ነበሮ፧

2:9–3:2

  • ህዝቅኤል ንመልእኽቲ ኣምላኽ ምሉእ ብምሉእ ኣብ ውሽጡ ኼእትዎ ነበሮ። ብዛዕባ እቲ ኣብታ ጥቕልልቲ ዘሎ ቓላት ምስትንታን ንህዝቅኤል ውሽጣዊ ስምዒቱ ተንከፎ፣ ኪዛረብ ድማ ደረኾ

3:3

  • ህዝቅኤል ንእተዋህቦ መዝነት ኣወንታዊ ኣረኣእያ ስለ ዝነበሮ፡ እታ ጥቕልልቲ ጥዕምቲ ነበረት

ብጸሎት እተሰነየ መጽናዕቲ መጽሓፍ ቅዱስን ምስትንታንን ብኸመይ ይጸልወኒ፧

 

ንዕዮ ስብከት ኣወንታዊ ኣረኣእያ ኸማዕብል ዝኽእል ብኸመይ እየ፧