ንቕሑ!

መፋለጢ፦ እዛ ሕታም ንቕሑ! እዚኣ ብዛዕባ ሓደ ዚምስጥ ርእሰ ነገር ትገልጽ። [ነቲ ብዓል ቤት ሓንቲ ቕዳሕ ሃቦ።]

ሕቶ፦ ጽሑፋት ናይ የሆዋ መሰኻኽር ብልዕሊ 750 ቋንቋ ኸም ዚትርጐም ትፈልጥዶ፧

ጥቕሲ፦ ራእ 14:6

ንቕሑ!

ሕቶ፦ ሰብ ሓዳር ንዜጋጥሞም ጸገም ኪመያየጡሉ ኸለዉ፡ እዚ መሰረታዊ ስርዓት ኪሕግዞም ዚኽእልዶ ይመስለካ፧

ጥቕሲ፦ ያእ 1:19

መፋለጢ፦ [ነታ ኣብ ገጽ 10 እትጅምር ዓንቀጽ ኣርእዮ።] እዛ ዓንቀጽ እዚኣ፡ ኣብዚ መዳይ እዚ ሓጋዚ ዝዀነ ተወሳኺ ስርዓታት መጽሓፍ ቅዱስ ተቕርብ።

ትራክትታት

ሕቶ፦ ነዛ ሕቶ እሞ ኣስተብህለላ። [ነታ ኣብ ቅድሚት ገጽ እታ ትራክት እትርከብ ኣማራጺ መልስታት ዘለዋ ሕቶ ኣንብባ።] እንታይ ኢልካ ምመለስካ፧

ጥቕሲ፦ [ኣብ ገጽ 2 እታ ትራክት ዘላ ጥቕሲ]

መፋለጢ፦ እዛ ትራክት እዚኣ፡ እዛ ጥቕሲ ንዓኻ እንታይ ትርጉም ኪህልዋ ኸም ዚኽእል ትገልጽ።

ናይ ርእስኻ ኣቀራርባ ኣዳሉ

ናይ ገዛእ ርእስኻ ኣቀራርባ ኣገልግሎት ወፍሪ ንምድላው፡ ነቲ ኣቐዲሙ እተጠቕሰ ኣብነታት ተጠቐም።