ሰሎሞን ነቲ ምስ ዕድመ ምድፋእ ዚመጽእ ጸገማት ንምግላጽ ስእላዊ ዘረባ ተጠቕመ

12:1, 13

 • ብዙሓት መንእሰያት ጥዕናን ሓይልን ስለ ዘለዎም ንዜጋጥሞም ዜሐጕስን በዳህን ዕዮ ኺዋጽኡሉ ይኽእሉ እዮም

 • መንእሰያት ዓቕሞም ብዕድመ ምድፋእ ቅድሚ ምድራቱ፡ ንግዜኦምን ንሓይሎምን ኣብ ኣገልግሎት ኣምላኽ ኬውዕልዎ ኣለዎም

ብመዓልትታት ንእስነትካ ዘሎካ ኽእለት ተጠቒምካ ብምግልጋል ነቲ ዓብዪ ፈጣሪኻ ዘክሮ

12:2-7

 • ፍቕዲ 3፦ “ብመሳዅቲ ዚጥምታ ጠመትቲ . . . ይጽልምተን”

  ናይ ምርኣይ ጸገም

 • ፍቕዲ 4፦ “ደረፍቲ ኣዋልድ . . . ይልሕትታ”

  ናይ ምስማዕ ጸገም

 • ፍቕዲ 5፦ “ሸውሃት ዚኸፍት ፍረ . . . ይነቅዕ”

  ምዕጻው ሸውሃት