ዚርከበሉ ኣገባብ ኣዐሪ

ቋንቋ ምረጽ

ናብ ተወሳኺ ዝርዝር ኪድ

ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናይ የሆዋ መሰኻኽር

ትግርኛ

ክርስትያናዊ ህይወትናን ኣገልግሎትናን–ደብተር ኣኼባ ሓምለ 2016

ንመርኣዪ ዚኸውን ኣቀራርባታት

ንመርኣዪ ዚኸውን ኣቀራርባታት

ግምቢ ዘብዐኛ

ሕቶ፦ መጽሓፍ ቅዱስ ቃል ኣምላኽ እንተ ዀይኑ፡ ካብቲ ንዕኡ ንምጥፋእ ዚግበር ዝዀነ ይኹን ጻዕሪ ኼምልጥ ከም ዚግብኦ ኣይትሰማምዓሉንዶ፧

ጥቕሲ፦ ኢሳ 40:8

መፋለጢ፦ እዘን ተኸታተልቲ ዓንቀጻት እዚአን፡ መጽሓፍ ቅዱስ ብኸመይ ካብ ጥፍኣት ከም ዝደሓነ ዚገልጽ ዜደንቕ ዛንታ ሒዘን ኣለዋ።

ግምቢ ዘብዐኛ (ኣብ ድሕሪት ገጽ)

ሕቶ፦ ብዛዕባ እዛ ሕቶ እዚኣ እንታይ ርእይቶ ኸም ዘሎካ ኽፈልጥ ምደለኹ። [ነታ ኣብ ገጽ 16 ዘላ ቐዳመይቲ ሕቶ ኣንብባ።] ገሊኦም፡ ሃይማኖት ሰባት ዝፈጠርዎ ምዃኑ እዮም ዚኣምኑ። ገሊኦም ከኣ ኣምላኽ ብሃይማኖት ኣቢሉ ናብኡ ኸም ዜቕርበና ይሓስቡ። ንስኻኸ እንታይ ትብል፧

ጥቕሲ፦ ያእ 1:27፡ እ.ጽ.

መፋለጢ፦ እዛ ዓንቀጽ እዚኣ፡ መጽሓፍ ቅዱስ ብዛዕባ እዚ እንታይ ከም ዚብል ትገልጽ። ኣብዛ ዓንቀጽ እዚኣ ንዘሎ እተወሰነ ነጥብታት ንምምይያጥ ካልእ መዓልቲ ኽመጽእ እኽእል እየ።

ብስራት ኣምላኽ

ሕቶ፦ ብዙሓት ሰባት፡ ትንቢት መጽሓፍ ቅዱስ ምንባብ ጋዜጣ ኸም ምንባብ ኰይኑ እዩ ዚስምዖም። ኣብዚ ተጠቒሱ ኻብ ዘሎ ትንቢታት፡ ኪፍጸም ከሎ ዝረኣኻዮ ወይ ዝሰማዕካዮ ኣየናይ እዩ፧

ጥቕሲ፦ 2ጢሞ 3:1-5

መፋለጢ፦ እዛ ብሮሹር እዚኣ፡ ፍጻመ እዚ ትንቢታት ነቶም ንኣምላኽ ዜፍቅርዎ ብኸመይ ብስራት ከም ዚዀኖም ትገልጽ። [ትምህርቲ 1፡ ሕቶ 2 ኣጕልሕ።]

ናይ ርእስኻ ኣቀራርባ ኣዳሉ

ናይ ገዛእ ርእስኻ ኣቀራርባ ኣገልግሎት ወፍሪ ንምድላው፡ ነቲ ኣቐዲሙ እተጠቕሰ ኣብነታት ተጠቐም።