“ዓመት ጽቡቕ ፍቓድ የሆዋ፡” ቃል ብቓሉ ዓመት ኣይኰነትን

61:1, 2

  • እዚ እዋን እዚ፡ የሆዋ ንዓቃላት ሰባት ነቲ ዚእውጆ ኣዋጅ ናጽነት ኣወንታዊ ምላሽ ኪህቡ ኣጋጣሚ ዚኸፍተሎም እዋን እዩ

  • ኣብ ቀዳማይ ዘመን፡ ዓመት ጽቡቕ ፍቓድ የሆዋ፡ ካብቲ የሱስ ብ29 ድ.ክ. ኣገልግሎቱ ዝጀመረሉ ዓመት ኣትሒዙ ኽሳዕ እቲ የሩሳሌም ብ70 ድ.ክ. ብ“መዓልቲ ሕነ” የሆዋ ዝጠፍኣትሉ ዓመት ዚዝርጋሕ እዩ ነይሩ

  • ኣብዚ ግዜና፡ ዓመት ጽቡቕ ፍቓድ፡ ኣብቲ የሱስ ኣብ ሰማይ ንጉስ ዝዀነሉ 1914 እዩ ጀሚሩ፣ ኣብቲ ብርቱዕ ጸበባ ድማ ኪዛዘም እዩ

የሆዋ ንህዝቡ፡ “ዓበይቲ ኣእዋም ጽድቂ” ብምሃብ ይባርኾም

61:3, 4

  • እቲ ኣብ ዓለም ዘሎ ዝነውሐ ኣእዋም መብዛሕትኡ ግዜ ብጕጅለ ዀይኑ ንሓድሕዱ እናተደጋገፈ ኣብ ሓደ ዱር እዩ ዚዓቢ

  • ሰራውር እዚ ኣእዋም እዚ ንሓድሕዱ ኺጠናነግ ስለ ዚኽእል፡ ብርቱዕ ህቦብላ ይጻወር

  • ነዋሕቲ ኣእዋም ነቲ ውልዶ ጽላል ይዀኖ፡ እቲ ኻብኡ ዚረግፍ ኣቝጽልቲ ድማ ንሓመድ ድዅዒ ይዀኖ

ኵሎም ኣባላት ዓለምለኻዊት ክርስትያናዊት ጉባኤ፡ ካብቲ እቶም “ዓበይቲ ኣእዋም ጽድቂ” እተባህሉ ተረፍ ቅቡኣት ዚገብሩሎም ደገፍን ዕቝባን ይጥቀሙ