ዚርከበሉ ኣገባብ ኣዐሪ

ቋንቋ ምረጽ

ናብ ተወሳኺ ዝርዝር ኪድ

ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናይ የሆዋ መሰኻኽር

ትግርኛ

ክርስትያናዊ ህይወትናን ኣገልግሎትናን–ደብተር ኣኼባ ለካቲት 2016

ንመርኣዪ ዚኸውን ኣቀራርባታት

ንመርኣዪ ዚኸውን ኣቀራርባታት

ንቕሑ!

ሕቶ፦ እዛ እዋናዊት ንቕሑ! እንሀትልካ። ነዛ ኣብ ገጽ 2 ዘላ ሕቶ እሞ ኣስተብህለላ። ንስኻኸ እንታይ ኢልካ ምመለስካ፧

ጥቕሲ፦ ምሳ 24:10

መፋለጢ፦ እዛ ዓንቀጽ እዚኣ፡ ምስዚ ዚሰማማዕ ተወሳኺ መሰረታዊ ስርዓታት ትገልጽ።

ንቕሑ!

ሕቶ፦ ጥዑያት ኣዕሩኽ ምምራጽ ኣገዳሲ ኸም ዝዀነ ትሰማምዓሉዶ፧

ጥቕሲ፦ ምሳ 13:20

መፋለጢ፦ እዛ ሕታም ንቕሑ! እዚኣ፡ ብኸመይ ጥዑያት ኣዕሩኽ ከተጥሪ ኸም እትኽእል ዚገልጽ ገለ ግብራዊ ሓሳባት ሒዛ ኣላ። [ነታ ኣብ ገጽ 10-11 ዘላ ዓንቀጽ ኣጕልሓያ።]

ንኣምላኽ ስምዓዮ

ሕቶ፦ ኣብ ከምዚኣ ዝበለት ዓለም ክትነብር ትደሊዶ፧ [ነቲ ኣብ ገጽ 2-3 ዘሎ ስእሊ ኣርእዮ፡ ድሕሪኡ መልሲ ተጸበ።]

ጥቕሲ፦ ኤር 29:11

መፋለጢ፦ እዛ ብሮሹር እዚኣ ንኣምላኽ ብኸመይ ከም እንሰምዖን ነቲ ንሱ ኣብ መጻኢ ንዓና ኣዳልዩልና ዘሎ በረኸት ብኸመይ ከም እንረኽቦን ትገልጽ። [ነቲ ኣብ ገጽ 4-5 ዘሎ ሓሳብ ተመያየጥሉ።]

ናይ ርእስኻ ኣቀራርባ ኣዳሉ

ናይ ገዛእ ርእስኻ ኣቀራርባ ኣገልግሎት ወፍሪ ንምድላው፡ ነቲ ኣቐዲሙ እተጠቕሰ ኣብነታት ተጠቐም።