ነህምያ ንናይ ሓቂ ኣምልኾ ብቕንኣት ተጣበቐሉ

13:4-9, 15-21, 23-27

  • ሊቀ ኻህናት ኤልያሺብ እቲ ዘይኣማንን ተቓዋምን ዝነበረ ጦብያ ጽልዋ ኺገብረሉ ፈቐደ

  • ኤልያሺብ ንጦብያ ኣብ መመገቢ ኣዳራሽ ቤተ መቕደስ ቦታ ሃቦ

  • ነህምያ ንዅሉ ኣቕሑ ጦብያ ኣውጺኡ ደርበዮ፡ ነቲ ኽፍሊ ኣንጽሆ፡ ንዅሉ ነገር ድማ ናብቲ ግቡእ ጥቕሚ ዚህበሉ ቦታኡ መለሶ

  • ነህምያ ንዅሉ ርኹስ ዘበለ ኻብ እስራኤል የወግዶ ነበረ