ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናይ የሆዋ መሰኻኽር

ቋንቋ ምረጽ ትግርኛ

 ገበር | ኣርባዕተ ፈረሰኛታት—ምግላቦም ብኸመይ ይጸልወካ፧

እቶም ኣርባዕተ ፈረሰኛታትን ንስኻን

እቶም ኣርባዕተ ፈረሰኛታትን ንስኻን

ሸዀናታቶም ዲጕዲጕ እናበለ፡ ንቕድሚት ይሕምበቡ! እቶም ኣርባዕተ ብርቱዓት ኣፍራስን እቶም እተወጥሕዎምን ብኣዝዩ ንጹር ስእሊ ተገሊጾም ካብ ምህላዎም እተላዕለ፡ ካብ ገጻት መጽሓፍ ቅዱስ ዘሊሎም ኪወጹ ዚደልዩ እዮም ዚመስሉ። እቲ ቐዳማይ ፈረስ፡ ኣምበላይ ወይ ጻዕዳ እዩ፣ እቲ እተወጥሖ ድማ ክቡርን ኣኽሊል ዝደፍአ ሓድሽ ንጉስን እዩ። ሓዊ ዚመስል ሕብሪ ዘለዎ ሓመር ፈረስ ከኣ ይስዕቦ፣ እቲ እተወጥሖ ኸኣ ንሰላም ካብ ኵላ ምድሪ ዜርሕቕ እዩ። እቲ እተወጥሖ ኣብ ኢዱ ሚዛን ዝሓዘን ከም ድቕድቕ ጸልማት ጸሊም ዝዀነን ሳልሳይ መጋል ፈረስ ይስዕብ፣ ብዛዕባ ሕጽረት መሰረታዊ ምግቢ ዜሕዝን መልእኽቲ ኺእወጅ ከሎ ድማ ይስማዕ። እቲ ራብዓይ ጨላይ ፈረስ፡ ሓሙዅሽታይ ዝሕብሩን ጸማልያን እዩ፣ ሞት እተወጥሖ ዀይኑ፡ ንሕማምን ካልእ ቀታሊ ነገራትን መገዲ ይጸርግ። መቓብር፡ ማለት ሓፈሻዊ መቓብር ደቂ ሰብ ከኣ ማእለያ ዘይብሉ ህይወት እናወሓጠ ጠቢቑ ይስዕቦ።—ራእይ 6:1-8

“ብዛዕባ እቶም ኣርባዕተ ፈረሰኛታት ንፈለማ እዋን ምስ ኣንበብኩ፡ ኣፍሪሁኒ እዩ። መዓልቲ ፍርዲ ትቐርብ ዘላ እሞ፡ ድልውቲ ዀይነ ስለ ዘይጸናሕኩ ኽድሕን ዘይክእል ኰይኑ ተሰምዓኒ።”—ክሪስታል።

“በቶም ኣብ እተፈላለየ ሕብሪ ዘለዎም ኣፍራስ እተወጥሑ ኣርባዕተ ፍሉያት ፈረሰኛታት ተመሲጠ እየ። እቲ ራእይ እንታይ ትርጉም ከም ዘለዎ ምስ ተረድኣኒ ኸኣ ተዋሒጡለይ እዩ።”—ኤድ።

ብዛዕባ እቶም ብራእይ እተራእዩ ኣርባዕተ ፈረሰኛታት፡ ከምቲ ንክሪስታል እተሰምዓ ድዩ ዚስምዓካ፧ ወይስ ከምቲ ንኤድ እተሰምዖ እዩ ዚስምዓካ፧ እዚ ዀይኑ እቲ፡ ምግላብ እዞም ኣርባዕተ ፈረሰኛታት ሓደ ኻብቲ ኣብታ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ መወዳእታ እትርከብ መጽሓፍ ራእይ ዘሎ ፍሉጥ ትርኢታት እዩ። ነዚ ራእይ እዚ ብምርዳእካ ብብሕትኻ ኽትጥቀም ከም እትኽእልሲ ትፈልጥዶ፧ ብኸመይ፧ ነቲ ኣብዛ ትንቢታዊት መጽሓፍ ተጻሒፉ ዘሎ ብምንባብን ብምርዳእን ከምኡ ድማ ምስኡ ተሰማሚዕካ ብምምልላስን፡ ናይ ሓቂ ሓጐስ ክትረክብ ከም እትኽእል ኣምላኽ ኣተስፍዩ እዩ።—ራእይ 1:1-3

ዋላ እኳ ገሊኦም ብራእይ እቶም ኣርባዕተ ፈረሰኛታት ዚፈርሁ እንተ ዀኑ፡ ኬፍርሃካ ኣይኰነን ተጻሒፉ። ከም ሓቂ እኳ ደኣስ፡ ብሚልዮናት ዚቝጸሩ ሰባት፡ እዚ ራእይ እዚ እምነቶም ዜደልድልን ብዛዕባ መጻኢ ብሩህ ተስፋ ዚህብን ኰይኑ እዮም ረኺቦምዎ። ንስኻ እውን ከምዚ ዀይኑ ኽትረኽቦ ትኽእል ኢኻ! ስለዚ፡ በጃኻ ንባብካ ቐጽል።