ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናይ የሆዋ መሰኻኽር

ቋንቋ ምረጽ ትግርኛ

ኣብ ጉባኤ ምስ ዚርከቡ መንእሰያት ግዜ ምሕላፍ ባህ እዩ ዚብለኒ

 መጽሓፍ ቅዱስ፡ ህይወት ሰባት ይቕይር

ልዕሊ ዝዀነ ይኹን ነገር በይዝ ቦል እፈቱ ነይረ

ልዕሊ ዝዀነ ይኹን ነገር በይዝ ቦል እፈቱ ነይረ
  • ዓመተ ልደት፦ 1928

  • መበቈል ሃገር፦ ኮስታ ሪካ

  • ታሪኽ፦ ኣብ ስፖርትን ኣብ ጠላዕን ተዋሒጡ ዝነበረ

ሕሉፍ ህይወተይ

ኣብ ምብራቓዊ ገማግም ኮስታ ሪካ ኣብ እትርከብ ፖርቶ ሊሞን እትብሃል ወደባዊት ከተማን ኣብ ከባቢኣን እየ ዓብየ። ወለደይ ሸሞንተ ውሉዳት ነበርዎም፣ ኣነ ኸኣ ሻውዓይ እየ ነይረ። ወዲ ሸሞንተ ዓመት ምስ ኰንኩ፡ ኣቦይ ሞይቱ። ድሕርዚ፡ ኣደይ ንጽል ወላዲት ኰይና ኣዕብያትና።

ጸወታ በይዝ ቦል ክፍሊ ህይወተይ እዩ ነይሩ፣ ነዚ ስፖርት እዚ ድማ ካብ ቍልዕነተይ ኣትሒዘ እየ ዝፈትዎ ነይረ። ኣብ መወዳእታ ዕድመ ዀተቴ ምስ በጻሕኩ፡ ምስ ሓንቲ ኣብ ታሕተዋይ ደረጃ እትስራዕ ጋንታ ኽጻወት ጀሚረ። ኣብ 20ታት ዓመት ዕድመይ ምስዛ ጋንታ እናተጻወትኩ ኸለኹ፡ ሓደ ኽኢላታት ተጻወትቲ ዜናዲ ሰብ ኣብ ኒከራግዋ ምስ ሓንቲ ዓባይ ጋንታ ኽጻወት ሓቲቱኒ። ኣብቲ ግዜ እቲ ኣደይ ናይ ጥዕና ጸገም ነይርዋ እዩ፣ እከናኸና ስለ ዝነበርኩ ድማ፡ ኣብ ኒከራግዋ ክቕመጥ ኣይደለኹን። ስለዚ፡ ነቲ ዘቕረበለይ ዕድመ ነጺገዮ። ድሕሪ ግዜ፡ ክኢላታት ተጻወትቲ ዜናዲ ኻልእ ሰብ፡ ኣብ ታሕተዋይ ደረጃ ኻብ ዚስራዓ ጋንታታት ተመሪጾም ዝመጹ ተጻወትቲ ምስ ዝሓቘፈት ሃገራዊት ጋንታ በይዝ ቦል ኮስታ ሪካ ኽጻወት ዓዲሙኒ። ኣብዚ ግዜ እዚ ግና ነቲ ዕድመ ተቐቢለዮ። ካብ 1949 ክሳዕ 1952፡ ኣባል ሃገራዊት ጋንታ ዀይነ ኣብ ኩባን መክሲኮን ኒከራግዋን ተኸታታሊ ጸወታታት ተጻዊተ እየ። ጽቡቕ እየ ዝጻወት ነይረ፣ አረ ሓደ እዋንሲ ሓንቲ ጌጋ እውን ከይፈጸምኩ 17 ጸወታታት ኣከታቲለ ተጻዊተ እየ። ደገፍቲ፡ ስመይ እናጸውዑ ኺጭድሩ ኽሰምዕ ከለኹ ኣዝዩ እዩ ባህ ዚብለኒ ነይሩ።

እቲ ዜሕዝን ግና፡ ዘይስነ ምግባራዊ ናብራ እየ ዝመርሕ ነይረ። ሓንቲ ዓርኪ ጥራይ እኳ እንተ ነበረትኒ፡ ምስ ካልኦት ኣንስቲ እውን እዘውር ነይረ እየ። ኣብ ርእሲ እዚ፡ ብዙሕ እየ ዝሰቲ ነይረ። ሓደ መዓልቲ ምሒር ሰኺረ ኻብ ምንባረይ እተላዕለ፡ ንጽብሒቱ ምስ ተበራበርኩ ኸመይ ኢለ ንገዛይ ከም እተመለስኩ እውን ክዝክሮ ኣይከኣልኩን። ብዘይካዚ፡ ብጸወታታት ዱምናን ሎተርን እጣላዕ ነይረ እየ።

ከምዚ ዓይነት ናብራ እናመራሕኩ ኸለኹ፡ ኣደይ ናይ የሆዋ ምስክር ኰነት። ኣብ እምነታ ተገዳስነት ከም ዘሕድር ክትገብረኒ እኳ እንተ ፈተነት፡ ኣብ ስፖርታዊ ንጥፈታተይ ኣመና ተዋሒጠ ስለ ዝነበርኩ ግና ኣብ ፈለማ ኣይተዓወተትን። ክለማመድ ከለኹ፡ ኣብ እዋን ምሳሕ እውን ከይተረፈ ፈጺሙ ጥሜት ኣይስምዓንን እዩ ነይሩ። ኣእምሮይ ኣብቲ ጸወታ ጥራይ እዩ ዜተኵር ነይሩ። ልዕሊ ዝዀነ ይኹን ነገር በይዝ ቦል እፈቱ ነይረ።

 ወዲ 29 ዓመት ምስ ኰንኩ ግና ኣብ ሓደ ጸወታ፡ ኵዕሶ ክቘልብ ክፍትን ከለኹ ከቢድ ጕድኣት ወሪዱኒ። ድሕሪ ምሕዋየይ ምስ ዓበይቲ ጋንታታት ምጽዋት ሓዲገዮ። እንተዀነ ግና፡ ኣብ ጥቓ ቤተይ ኣብ እትርከብ ንእሽቶ ጋንታ ንዚጻወቱ ተጻወትቲ ብምስልጣን ኣብ ጸወታታት በይዝ ቦል ምስታፍ ቀጺለ እየ።

መጽሓፍ ቅዱስ ንህይወተይ ዝቐየረሉ መገዲ

ብ1957 ኣብ ሓደ ቐደም በይዝ ቦል ዝጻወተሉ ዝነበርኩ ስታድዩም ኣብ ዚካየድ ዓብዪ ኣኼባ ናይ የሆዋ መሰኻኽር ክእከብ ንዝቐረበለይ ዕደመ ተቐቢለዮ። ኣብቲ ኣኼባ፡ ኣብ መንጎ እቲ ናይ የሆዋ መሰኻኽር ዜርእይዎ ኣኽብሮት ዝመልኦ ጠባይን ኣብ ጸወታታት በይዝ ቦል ደገፍቲ ዜርእይዎ ህውከት ዝመልኦ ጠባይን ዘሎ ፍልልይ ከስተውዕል ክኢለ እየ። እቲ ኣብዚ ኣኼባ ዝረኣኽዎ ጽቡቕ ባህርያት ከኣ ምስ ናይ የሆዋ መሰኻኽር መጽሓፍ ቅዱስ ከጽንዕን ኣብቲ ዜካይድዎ ኣኼባታት ጉባኤ ኽእከብን ደሪኹኒ።

ብዙሕ ካብቲ እተመሃርክዎ ትምህርትታት መጽሓፍ ቅዱስ መሲጡኒ እዩ። ንኣብነት፡ የሱስ፡ ኣብተን ዳሕሮት መዓልትታት ደቀ መዛሙርቱ ኣብ መላእ ዓለም ብስራት መንግስቲ ኣምላኽ ከም ዚሰብኩ ተነብዩ ነይሩ እዩ። (ማቴዎስ 24:14) ናይ ሓቂ ክርስትያናት ንገንዘባዊ ረብሓ ኢሎም ከም ዘየገልግሉ እውን ተማሂረ እየ። የሱስ፡ “ብናጻ ተቐቢልኩም ኢኹም እሞ፡ ብናጻ ሃቡ” ኢሉ እዩ።—ማቴዎስ 10:8

መጽሓፍ ቅዱስ ከጽንዕ ከለኹ፡ ነቲ ትምህርቲ ምስቲ ኣብ መንጎ ናይ የሆዋ መሰኻኽር ዚርእዮ ነገራት አነጻጽሮ ነይረ። ነቲ ደኺመ ኸይበሉ ብስራት መንግስቲ ኣምላኽ ኣብ ብዘላ ዓለም ኬብጽሑ ዚገብርዎ ጻዕርታቶም ኣድኒቐዮ እየ። እቲ የሱስ ንክርስትያናት ኬንጸባርቕዎ ዝኣዘዞም መንፈስ ልግሲ እውን ኣብኦም ርእየዮ እየ። ነቲ ኣብ ማርቆስ 10:21 ዚርከብ፡ ‘ንዓ ሰዓብየይ ኩን’ ዚብል የሱስ ዘቕረቦ ዕድመ ምስ ኣንበብክዎ ድማ ናይ የሆዋ ምስክር ክኸውን ደለኹ።

ይኹን እምበር፡ ቈራጽ ስጕምቲ ኽወስድ ግዜ ወሲዱለይ እዩ። ንኣብነት፡ ንሓያሎ ዓመታት ኣብ ሃገራዊ ሎተሪ ምእንቲ ኽዕወት፡ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰሙን ነታ ‘ጽቡቕ ዕድል ኣለዋ’ ዝብላ ቝጽሪ እዕድግ ነይረ። እንተዀነ ግና፡ ኣምላኽ ንስሱዓት ሰባትን ነቶም “ንኣምላኽ ጽቡቕ ዕድል” ዜምልኹን ከም ዚዅንኖም ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ስለ እተምሃርኩ ምጥላዕ ክሓድጎ ወሲነ። (ኢሳይያስ 65:11፣ ቈሎሴ 3:5) ሎተሪ ምዕዳግ ኣብ ዝሓደግኩላ ቐዳመይቲ ሰንበት ግና እታ ‘ጽቡቕ ዕድል ኣለዋ’ ዝብላ ዝነበርኩ ቝጽሪ ተዓዊታ! ኣብታ ሰሙን እቲኣ ብዘይ ምዕዳገይ ብዙሓት ሰባት ኣላጊጾምለይን እንደገና ኽዕድግ ጸቕጢ ገይሮምለይን እዮም። ኣነ ግና ናብ ምጥላዕ ኣይተመለስኩን።

ኣብ ዓብዪ ኣኼባ ናይ የሆዋ መሰኻኽር ኣብ እተጠመቕኩላ መዓልቲ እውን ከይተረፈ ነቲ ዝለበስክዎ “ሓድሽ ስብእና” ዚፍትን ካልእ ነገር ኣጋጢሙኒ እዩ። (ኤፌሶን 4:24) በታ ምሸት እቲኣ፡ ናብቲ ዝሓደርኩሉ ሆቴል ምስ ተመለስኩ፡ ቀደም ዓርከይ ዝነበረት ጓል ኣብ ኣፍ ደገ ኽፍለይ ክትጽበየኒ ጸኒሓ። “ሳሚ፡ ንዓ ንተሓጐስ!” እናበለት ግዲ ኢላትኒ። ኣነ ግና ብኡብኡ፡ “ኣይከውንን እዩ” ኢለ መሊሰላ። ድሕሪኡ፡ ምስ ስነ ምግባራዊ ስርዓታት መጽሓፍ ቅዱስ ተሰማሚዐ እነብር ከም ዘለኹ ኣዘኻኺረያ። (1 ቈረንቶስ 6:18) “እንታይ፧” ድሕሪ ምባላ፡ ነቲ መጽሓፍ ቅዱስ ንምንዝርና ዘለዎ ኣረኣእያ ብምንእኣስ፡ ርክብና ኽንቅጽል ጥራይ ከም እትደሊ ደጋጊማ ገሊጻትለይ። ኣነ ግና ናብ ክፍለይ ኣትየ፡ ነቲ ማዕጾ ዓጸኽዎ። ካብቲ ብ1958 ናይ የሆዋ ምስክር ዝዀንኩሉ እዋን ኣትሒዘ ኽሳዕ ሎሚ፡ ኣብ ኣነባብራይ ንዝገበርክዎ ለውጥታት ብተኣማንነት ስለ ዝዓቀብክዎ ሕጉስ እየ።

ዝረኸብክዎ ጥቕሚ

መምርሒ መጽሓፍ ቅዱስ ብምስዓበይ ዝረኸብክዎ ጥቕምታት ኣዝዩ ብዙሕ ካብ ምዃኑ እተላዕለ፡ ብዛዕባኡ መጽሓፍ ምሉእ ክጽሕፍ ዝኽእል ኰይኑ እዩ ዚስምዓኒ። ገለ ኻብዚ ጥቕምታት ንምጥቃስ፡ ሎሚ ብዙሓት ናይ ሓቂ ኣዕሩኽን ዕላማ ዘለዎ ህይወትን ናይ ሓቂ ሓጐስን ኣሎኒ።

ሕጂ እውን በይዝ ቦል ምጽዋት እፈቱ እየ፣ ይኹን እምበር፡ ኣኽቢረ ንዝርእዮ ነገራት ምትዕርራይ ገይረሉ እየ። ኣብ ጸወታ በይዝ ቦል፡ ዝናን ገንዘብን እኳ እንተ ረኸብኩ፡ ነባሪ ግና ኣይነበረን። እቲ ምስ ኣምላኽን ኣሕዋተይን ዘሎኒ ርክብ ግና ንዘለኣለም ዚቕጽል እዩ። መጽሓፍ ቅዱስ፡ “ዓለም ከኣ ትሓልፍ እያ ዘላ፡ ትምኒታ እውን ከምኡ፣ እቲ ፍቓድ ኣምላኽ ዚገብር ግና ንዘለኣለም ይነብር” እዩ ዚብል። (1 ዮሃንስ 2:17) ሕጂ፡ ልዕሊ ዝዀነ ይኹን ነገር ንየሆዋ ኣምላኽን ንህዝቡን እየ ዝፈቱ!