ግምቢ ዘብዐኛ ታሕሳስ 2015 | ንመጽሓፍ ቅዱስ ክትርድኦ ትኽእል ኢኻ

‘ንመጽሓፍ ቅዱስ ምርዳኡ ኣጸጋሚ ዝዀነ ስለምንታይ እዩ፧’ ኢልካ ሓሲብካዶ ትፈልጥ፧

ገበር

ንመጽሓፍ ቅዱስ ክትርድኦ ዘሎካ ስለምንታይ ኢኻ፧

ብዙሓት ሰባት ነዚ ቕዱስ መጽሓፍ እዚ ዜኽብርዎ እኳ እንተ ዀኑ፡ ከመይ ከም ዚጠቕሞም ኣይፈልጡን።

ገበር

ንምርዳኡ ቐሊል ዝዀነ መጽሓፍ

መጽሓፍ ቅዱስ ርዱእ ኪኸውን ከም እተጻሕፈ ዜረጋግጽ ኣርባዕተ ረቛሒታት ኣሎ።

ገበር

ንመጽሓፍ ቅዱስ ንምርዳኡ ብኸመይ ሓገዝ ትረክብ፧

መጽሓፍ ቅዱስ ርዱእ ኪኸውን እተዳለወ እንተ ዀይኑ፡ ንምርዳኡ ስለምንታይ እዩ ሓገዝ ዜድልየካ፧

ግብዝና—መወዳእታ ይህልዎ ደዀን ይኸውን፧

ብሰንኪ ግብዝና ኻብ ፖለቲካ፡ ሃይማኖት፡ ወይ ንግዲ ርሒቕካ ዲኻ፧

ትፈልጥዶ፧

ኣብ በዓል ጰንጠቈስጠ 33 ድ.ክ.፡ ኣይሁድ፡ “ኣብ ትሕቲ ሰማይ ካብ ዘለዉ ዅሎም ህዝቢ” ድዮም ናብ የሩሳሌም መጺኦም፧ እቶም በዓል ኣይሁድ ኬብዕሉ ናብ የሩሳሌም ዚመጹ ዝነበሩ ሰባት ኣበይ ይሓድሩ ነይሮም፧

ጴጥሮስ ናይ መጀመርታ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ድዩ ነይሩ፧

የሱስ ንጴጥሮስ፡ “ንስኻ ጴጥሮስ ኢኻ። ንማሕበረይ ከኣ ኣብዛ ኸውሒ እዚኣ ኽሀንጻ እየ” ኪብሎ ኸሎ፡ እንታይ ማለቱ እዩ ነይሩ፧

ሕቶታት ኣንበብትና

ልምድታት በዓል ልደት እንታይ ጌጋ ኣለዎ፧

ልምድታት በዓል ልደት ኣረማዊ መበቈል እኳ እንተ ኣለዎ፡ ኪስዓብ የብሉን ማለት ድዩ፧

መልሲ ሕቶታት መጽሓፍ ቅዱስ

ኣምላኽ ንፈተውቲ ሓቂ ሓንጐፋይ ኢሉ ዚቕበሎም ስለምንታይ እዩ፧