ናይ የሆዋ መሰኻኽር ዓለምለኻዊ ውድብ ኢና፣ ምስ ካልኦት ሃይማኖታውያን ጕጅለታት ከኣ ምንም ዜተኣሳስር የብልናን። ቀንዲ ቤት ጽሕፈትና ኣብ ሕቡራት መንግስትታት ኣመሪካ ዚርከብ እኳ እንተዀነ፡ ዚበዝሑ ናይ የሆዋ መሰኻኽር ግና ኣብ ካልኦት ሃገራት እዮም ዚነብሩ። ከም ሓቂ እኳ ደኣስ፡ ኣስታት ሸሞንተ ሚልዮን እንኸውን ናይ የሆዋ መሰኻኽር ኣብ ልዕሊ 230 ሃገራት ንሰባት መጽሓፍ ቅዱስ ንምህር ኢና። ከምኡ እንገብር ድማ ምስቲ፡ “እዚ ብስራት መንግስቲ ኸኣ፡ ንምስክር ኵሎም ኣህዛብ ኣብ ኵላ ዓለም ኪስበኽ እዩ” ዚብል ቃላት የሱስ ተሰማሚዕና ስለ እንመላለስ እዩ።—ማቴዎስ 24:14

እንነብረሉ ቦታ ብዘየገድስ፡ ብሕልናና ተደሪኽና ሕጊ ነኽብር ኢና። ይኹን እምበር፡ ካብ ፖለቲካ ገለልተኛታት ክንከውን ኢና እንጽዕር። እዚ ድማ ነቲ የሱስ፡ ክርስትያናት ‘ካብ ዓለም ከይኰኑ’ ዝሃቦ መምርሒ ኽንእዘዝ ስለ እንደሊ እዩ። በዚ ኸኣ ኣብ ፖለቲካዊ ጕዳያትን ንጥፈታትን ኣይንኣቱን ወይ ንውግእ ኣይንድግፍን ኢና። (ዮሃንስ 15:19፣ 17:16) ኣብ እዋን ካልኣይ ውግእ ዓለም፡ ናይ የሆዋ መሰኻኽር ብምኽንያት ገለልትነቶም ተኣሲሮምን ተሰቅዮምን ተቐቲሎምን እዮም። ቀደም ኣቡን ዝነበረ ሓደ ጀርመናዊ፡ “ኣብ ግዜ ሳልሳይ ራይኽ ሂትለር፡ እቶም እንኮ ገለልትነቶም ዝሓለዉ ሰባት ምንባሮም ኣፎም መሊኦም ኪዛረቡ ይኽእሉ እዮም” ብምባል ጸሓፈ።

“[ናይ የሆዋ መሰኻኽር] ሓለፍ ዝበለ ስነ ምግባራዊ ብርታዐ ኣለዎም። ከምዚኣቶም ዝኣመሰሉ ስስዐ ዘይብሎም ሰባት፡ ኣብቲ ዝለዓለ ጽፍሒ ፖለቲካ እውን ከይተረፈ ምተጠቐምናሎም ኔርና፣ ይኹን እምበር፡ ኣብኡ ኽንረኽቦም ኣይንኽእልን ኢና . . . ንስልጣን መንግስቲ ኣፍልጦ ዚህቡሉ እኳ እንተ ዀኑ፡ ንዅሉ ሽግራት ደቂ ሰብ ክትፈትሕ እትኽእል እንኮ መንግስቲ ግና መንግስቲ ኣምላኽ ምዃና እዮም ዚኣምኑ።”—ጋዜጣ ኖቫ ስቮቦዳ፡ ቸክ ሪፓብሊክ

እንተዀነ ግና ርእስና ኣይነግልልን ኢና። የሱስ፡ ብዛዕባ ደቀ መዛሙርቱ ናብ ኣምላኽ ኪጽሊ ኸሎ፡ “ካብ ዓለም ከተውጽኦም ኣይኰንኩን ዝልምን ዘለኹ” በለ። (ዮሃንስ 17:15) ስለዚ ድማ ኣብቲ እንነብረሉ ማሕበረ ሰብ፡ ክንሰርሕን ክንዕድግን ክንምሃርን ትርእየና ትኸውን።