ህይወት ኣኺልዋ ኸምዚኣ ድያ፧

ሓድሓደ ግዜ ህይወት ኣዝያ ሓጻር ኰይናዶ ትስምዓካ፧

‘ህይወትሲ ኻብ ምዝንጋዕን ምስራሕን ሓዳር ምግባርን ቈልዑ ምዕባይን ምእራግን ሓሊፍካ ኻልእ ትርጉም ኣለዋ ድዩ፧’ ኢልካ ሓሲብካዶ ትፈልጥ፧ (እዮብ 14:1, 2) መጽሓፍ ቅዱስ ከም ዚገልጾ፡ ኣዝዮም ጥበበኛታት ዝነበሩ ሰባት እውን ከይተረፉ ኸምዚ ኢሎም ይሓስቡ ነይሮም እዮም።መክብብ 2:11 ኣንብብ።

ህይወት ትርጉም ኣለዋዶ፧ ፈለማ፡ ‘ህይወት ብኸመይ እያ ጀሚራ፧’ ኢልና ኽንሓትት ኣሎና። ብዙሓት ሰባት ነቲ ኣእምሮናን ዝተረፈ ኽፋል ኣካላትናን እተነድፈሉ ድንቂ ዝዀነ ኣገባብ ምስ መርመሩ፡ ጥበበኛ ፈጣሪ ኸም ዝፈጠረና ደምዲሞም እዮም። (መዝሙር 139:14 ኣንብብ።) ስለዚ እምበኣር፡ ኣምላኽ ብዕላማ እዩ ፈጢሩና ኪኸውን ዘለዎ። እዚ ምፍላጥና ህይወትና ትርጉም ከም ዘለዋ ንኽንርዳእ ይሕግዘና እዩ።

ደቂ ሰብ ስለምንታይ እዮም ተፈጢሮም፧

ኣምላኽ ነቶም ቀዳሞት ሰብኣይን ሰበይትን ባሪኽዎምን ባህ ዜብል ዕዮ ሂብዎምን እዩ። ዕላማኡ ድማ ንምድሪ ኺመልእዋን ገነት ኪገብርዋን ከምኡ እውን ንዘለኣለም ኪነብሩ እዩ ነይሩ።ዘፍጥረት 1:28, 31 ኣንብብ።

ደቂ ሰብ ኣንጻር ግዝኣቱ ምስ ዓለዉ፡ ዕላማ ኣምላኽ ተደናጐየ። ይኹን እምበር፡ ኣምላኽ ኣይሓደገናን፣ ነቲ ንዓናን ንምድርን ዝነበሮ ዕላማ ድማ ኣይቀየሮን። መጽሓፍ ቅዱስ፡ ኣምላኽ ንእሙናት ሰባት ንምድሓንን ነቲ ንምድሪ ዚምልከት ዕላማኡ ንምፍጻምን ኪዓዪ ኸም ዝጸንሐ የረጋግጸልና እዩ። ስለዚ እምበኣር፡ ኣምላኽ ንህይወት በቲ ንሱ ዝዓለሞ መገዲ ኸተስተማቕራ እዩ ዚደልየካ። (መዝሙር 37:29 ኣንብብ።) ካብቲ ኣምላኽ ዝዓለሞ ብውልቅኻ ብኸመይ ክትጥቀም ከም እትኽእል ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ተምሃር።