ምዉታት ክትንስኡ ይኽእሉ ድዮም፧

መልሲ መጽሓፍ ቅዱስ፦ ‘ኣብ መቓብር ዘለዉ ዅላቶም ድምጹ [ድምጺ የሱስ] ዚሰምዑላ ሰዓት ክትመጽእ እያ።’ዮሃንስ 5:28, 29

የሱስ፡ ኣብ መጻኢ ኣብ ትሕቲ ግዝኣት መንግስቱ፡ ኵሉ መቓብራት ጥራሑ ኸም ዚኸውን ብትንቢት ተዛሪቡ ነበረ። ኣብታ ቕድሚ እዚኣ ዘላ ዓንቀጽ እተጠቕሰ ፈርናንዶ፡ “ንዮሃንስ 5:28, 29 ንመጀመርታ ግዜ ምስ ኣንበብክዋ ኣዝየ እየ ተገሪመ። ናይ ሓቂ ተስፋ እያ ሂባትኒ፣ ብዛዕባ መጻኢ ብኣወንታዊ መገዲ ኽሓስብ እውን ጀመርኩ” በለ።

ኣብ ግዜ ጥንቲ፡ እቲ እሙን ዝነበረ እዮብ ድሕሪ ሞቱ ኣምላኽ ከም ዜተንስኦ ትጽቢት ነበሮ። እዮብ፡ “ሰብ ድሕሪ ሞይቱ መሊሱዶ ህያው ኪኸውን እዩ፧” ኢሉ ሓተተ። ባዕሉ ነዚ ኺምልሶ ኸሎ ድማ ብምትእምማን፡ “ምብራየይ ክሳዕ ዚመጽእ፡ ዘመን ሰልፈይ ኵሉ ምተጸቤኹ። ንስኻ ምጸዋዕካኒ፡ ኣነውን ምመለስኩልካ ነይረ፡ ነቲ ተግባር ኢድካ ምናፈቕካዮ ኔርካ” በለ።—እዮብ 14:14, 15

ትንሳኤ ኣልኣዛር ንመጻኢ ብዚምልከት ተስፋ ይህበና እዩ

ተስፋ ትንሳኤ ንማርታ ሓብቲ ኣልኣዛር ሓድሽ ነገር ኣይነበረን። ኣልኣዛር ምስ ሞተ፡ የሱስ ንማርታ፡ “ሓውኪ ኺትንስእ እዩ” በላ። ማርታ ኸኣ፡ “በታ ዳሕረይቲ መዓልቲ ብትንሳኤ ኸም ዚትንስእሲ፡ እፈልጥ እየ” ኢላ መለሰትሉ። የሱስ ድማ፡ “ትንሳኤን ህይወትን ኣነ እየ። እቲ ብኣይ ዚኣምን፡ እንተ ሞተ እኳ፡ ህያው ኪኸውን እዩ” በላ። (ዮሃንስ 11:23-25) ብድሕሪኡ የሱስ ንኣልኣዛር ኣተንስኦ። እዚ ዜደንቕ ጸብጻብ እዚ፡ ነቲ ኣብ መጻኢ ብሰፊሑ ዚፍጸም ነገራት ዜርኢ እዩ። ከምዚ ዝኣመሰለ ትንሳኤታት ብደረጃ ዓለምለኸ ኺፍጸም ከሎ እሞ ኣብ ኣእምሮኻ ስኣሎ!

ገሊኦም ናብ ሰማይ ድዮም ኪትንስኡ፧

መልሲ መጽሓፍ ቅዱስ፦ ቃል ኣምላኽ፡ ትንሳኤ የሱስ ካብ ትንሳኤ እቶም ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ተጠቒሶም ዚርከቡ ኻልኦት ሸሞንተ ሰባት እተፈልየ ምዃኑ እዩ ዚገልጸልና። እዞም ሸሞንተ ሰባት እዚኦም ኣብ ምድሪ እዮም ተንሲኦም። ብዛዕባ ትንሳኤ የሱስ ግና ከምዚ ዚብል ኢና እነንብብ፦ “የሱስ ክርስቶስ . . . ናብ ሰማይ ከይዱ፡ ኣብ የማን ኣምላኽ ኣሎ።” (1 ጴጥሮስ 3:21, 22) እሞኸ፡ ሰማያዊ ትንሳኤ ዝረኸበ የሱስ ጥራይ ድዩ፧ የሱስ ንሃዋርያቱ፡ “ከይደ ቦታ ዘዳልወልኩም ካብ ኰንኩ፡ ኣብቲ ኣነ ዘለኽዎ፡ ንስኻትኩም እውን ምእንቲ ኽትኰኑ፡ ተመሊሰ ኽመጽእን ናባይ ክወስደኩምን እየ” ብምባል ኣቐዲሙ ነጊርዎም ነበረ።—ዮሃንስ 14:3

ክርስቶስ ናብ ሰማይ ብምኻድ ንገሊኦም ደቀ መዛሙርቱ ዚኸውን ስፍራ ኣዳለወ። ቍጽሪ እቶም ናብ ሰማይ ዚትንስኡ 144,000 እዩ። (ራእይ 14:1, 3) እዞም ናይ ቀረባ ሰዓብቲ የሱስ እዚኦም፡ ኣብ ሰማይ እንታይ እዮም ኪገብሩ፧

 ብዙሕ ስራሕ ኣለዎም። ቅዱሳት ጽሑፋት፡ “ኣብቲ ቐዳማይ ትንሳኤ ግደ ዘለዎ ዘበለ ሕጉስን ቅዱስን እዩ፣ ናይ ኣምላኽን ናይ ክርስቶስን ካህናት ኪዀኑ፡ ምስኡ እውን 1,000 ዓመት ኪነግሱ እዮም እምበር፡ እቲ ኻልኣይ ሞትሲ ኣብዚኣቶም ስልጣን የብሉን” ይብለና። (ራእይ 20:6) እቶም ናብ ሰማይ ዚትንስኡ፡ ነገስታትን ካህናትን ኰይኖም ምስ የሱስ ኣብ ልዕሊ ምድሪ ኺገዝኡ እዮም።

ብድሕሪ እቶም 144,000 ዚትንስኡ መን እዮም፧

መልሲ መጽሓፍ ቅዱስ፦ ሃዋርያ ጳውሎስ፡ ኣብቲ መንፈስ ኣምላኽ ዝነፈሶ ቕዱሳት ጽሑፋት፡ “ንጻድቃንን ንሓጥኣንን ትንሳኤ ኸም ዚኸውን፡ ኣነ እውን ከማታቶም ኣብ ኣምላኽ ተስፋ ኣሎኒ” ኸም ዝበለ ተመዝጊቡ ይርከብ።—ግብሪ ሃዋርያት 24:15

መጽሓፍ ቅዱስ፡ እቶም ብቢልዮናት ዚቝጸሩ ሞይቶም ዘለዉ ሰባት፡ ኪትንስኡ ምዃኖም የረጋግጸልና እዩ

ኣብቲ ጳውሎስ “ጻድቃን” ኢሉ ዝጠቐሶም ጕጅለ ዚጠቓለሉ መን እዮም፧ ሓደ ኣብነት እስከ ንርአ። እቲ እሙን ዝነበረ ዳንኤል ኣብ ኣጋ መወዳእታ ህይወቱ፡ “ክትዐርፍ፡ በቲ መወዳእታ መዓልትታት ከኣ ናብ ግዴኻ ኽትትንስእ ኢኻ” ተባሂሉ ተነግሮ። (ዳንኤል 12:13) ዳንኤል ካብቲ ናይ ሞት ድቃስ፡ ኣበይ እዩ ኺትንስእ፧ መጽሓፍ ቅዱስ፡ “ጻድቃን ንምድሪ ኺወርስዋ፡ ኣብኣውን ንዘለኣለም ኪነብሩ እዮም” ይብል። (መዝሙር 37:29NW) የሱስ ድማ፡ “ልኡማት ንምድሪ ኺወርስዋ እዮም እሞ፡ ሕጉሳት እዮም” ኢሉ ተነበየ። (ማቴዎስ 5:5) ዳንኤልን ካልኦት እሙናት ዝዀኑ ሰብኡትን ኣንስትን ንዘለኣለም ኣብ ምድሪ ንኺነብሩ ኺትንስኡ እዮም።

ኣብቲ ጳውሎስ “ሓጥኣን” ኢሉ ዝጠቐሶም ጕጅለ፡ እቱዋት ዝዀኑ መን እዮም፧ እዚኣቶም ብቢልዮናት ዚቝጸሩ ብህይወት ዝነበሩ ግናኸ ዝሞቱ ዀይኖም፡ ንናይ መጽሓፍ ቅዱስ ሓቅታት ኪርድኡን ኣብ ግብሪ ኼውዕሉን ኣጋጣሚ ዘይረኸቡ ሰባት እዮም። ድሕሪ ትንሳኤኦም፡ ንየሆዋን * ንየሱስን ኪፈልጥዎምን ንዓታቶም ዘለዎም ሞሳ ኺገልጹን ኣጋጣሚ ኺረኽቡ እዮም። (ዮሃንስ 17:3) ኵሎም እቶም ንኣምላኽ ኬገልግሉ ዚመርጹ ሰባት፡ ከምቲ የሆዋ ንዘለኣለም ዚነብር፡ ንዘለኣለም ናይ ምንባር ተስፋ ኣለዎም።

ኵሎም እቶም ንኣምላኽ ኬገልግሉ ዚመርጹ ሰባት፡ ምሉእ ጥዕናን ሓጐስን ረኺቦም ንዘለኣለም ናይ ምንባር ተስፋ ኣለዎም

ኣብ ምድሪ እንታይ ዓይነት ኵነታት እዩ ኺህሉ፧

መልሲ መጽሓፍ ቅዱስ፦ ኣምላኽ “ንብዘሎ ንብዓት ካብ ኣዒንቶም ኪደርዝ እዩ፣ ደጊም ሞት ኣይኪኸውንን፡ ደጊም እውን ሓዘን ወይ ኣውያት ወይ ስቓይ ኣይኪኸውንን እዩ።” (ራእይ 21:4) “ኣባይቲ ኺሰርሑን ኪነብሩለንን እዮም፡ ኣታኽልቲ ወይኒ ኺተኽሉ፡ ፍሬኡውን ኪበልዑ እዮም።”—ኢሳይያስ 65:21

ምስቶም ዝተንስኡ እተፍቅሮም ሰባት ኴንካ ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ዅነታት ክትነብርሲ ሕስብ እሞ ኣብሎ! ትንሳኤ ኸም ዚፍጸም ርግጸኛ ኽትከውን እትኽእል ግና ብኸመይ ኢኻ፧

^ ሕ.ጽ. 15 የሆዋ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ዚርከብ ስም ኣምላኽ እዩ።