ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናይ የሆዋ መሰኻኽር

ቋንቋ ምረጽ ትግርኛ

 ገበር | መጽሓፍ ቅዱስ ክትመሃር ትደሊዶ፧

መጽሓፍ ቅዱስ ክትመሃር ዘሎካ ስለምንታይ ኢኻ፧

መጽሓፍ ቅዱስ ክትመሃር ዘሎካ ስለምንታይ ኢኻ፧
  • ዕላማ ህይወት እንታይ እዩ፧

  • ሰባት ዚሳቐዩን ዚሞቱን ስለምንታይ እዮም፧

  • ኣብ መጻኢ እንታይ እዩ ዚጽበየና ዘሎ፧

  • ኣምላኽ ይሓልየለይ ድዩ፧

ከምዚ ዝኣመሰለ ሕቶታት ሓቲትካዶ ትፈልጥ፧ ሓቲትካ ትፈልጥ እንተ ዄንካ፡ በይንኻ ኣይኰንካን። ኣብ መላእ ዓለም ዚነብሩ ሰባት፡ ብዛዕባ ህይወት ኣገዳሲ ዝዀነ ሕቶታት ይትቱ እዮም። መልሲ እዚ ሕቶታት እዚ ኽትረክብ ትኽእልዶ፧

ብሚልዮናት ዚቝጸሩ ሰባት፡ “እወ!” ኢሎም ምመለሱ ነይሮም። ስለምንታይ፧ ምኽንያቱ ንሕቶታቶም ዚኸውን ዜዕግብ መልሲ፡ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ረኺቦም እዮም። መጽሓፍ ቅዱስ እንታይ ከም ዚብል ክትፈልጥ ትደሊዶ፧ ትደሊ እንተ ዄንካ፡ ካብቲ ናይ የሆዋ መሰኻኽር ብናጻ ዚህብዎ ትምህርቲ መጽሓፍ ቅዱስ ክትጥቀም ትኽእል ኢኻ። *

ሓቂ እዩ፡ ገሊኦም ሰባት መጽሓፍ ቅዱስ ንኺመሃሩ ምስ ዚሕተቱ፡ “ግዜ የብለይን፣” “ንምርዳኡ ኸቢድ እዩ፣” “ከተግብሮ ይኸብደኒ እዩ” ይብሉ እዮም። ካልኦት ግና እተፈልየ ኣረኣእያ እዩ ዘለዎም። መጽሓፍ ቅዱስ እንታይ ከም ዚምህር ንኺፈልጡ ኣጋጣሚ ኺረኽቡ ኸለዉ፡ ተሓጒሶም እዮም ዚቕበልዎ። ሒደት ኣብነታት ጥራይ እስከ ርአ፦

  • “ናብ ኣብያተ ክርስትያን ካቶሊክን ፕሮተስታንትን ቤተ መቕደስ እምነት ሲክን ገዳም ቡድህናን እኸይድ ነይረ፣ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ድማ ብዛዕባ ስነ ሃይማኖት ኣጽኒዐ እየ። እንተዀነ ግና፡ እቲ ብዛዕባ መንፈሳዊ ነገራት ዝነበረኒ ሕቶታት ኣይተመለሰለይን። ብድሕርዚ፡ ሓንቲ ኻብ ናይ የሆዋ መሰኻኽር ናብ ቤተይ መጸት። በቲ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ እተመስረተ መልሳ ስለ እተመሰጥኩ፡ መጽሓፍ ቅዱስ ክመሃር ተሰማማዕኩ።”—ጊል፡ ዓዲ እንግሊዝ።

  • “ብዛዕባ ህይወት ብዙሕ ሕቶታት እኳ እንተ ነበረኒ፡ እቲ ፓስተር ቤተ ክርስትያነይ ዚህበኒ ዝነበረ መልስታት ኣየዕገበንን። ይኹን እምበር፡ ሓደ ኻብ ናይ የሆዋ መሰኻኽር ንሕቶታተይ ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ጥራይ መለሰለይ። ዝያዳ ኽመሃር ዝደሊ እንተ ዀይነ ምስ ሓተተኒ ድማ፡ ብሓጐስ ተቐበልክዎ።”—ኰፊ፡ በኒን።

  • “ብዛዕባ ዅነታት ምዉታት ክፈልጥ እህንጠ ነበርኩ። ምዉታት ንህያዋን ኪጐድእዎም ከም ዚኽእሉ እኣምን ነበርኩ፣ ኰይኑ ግና፡ መጽሓፍ ቅዱስ ብዛዕባ እዚ እንታይ ከም ዚምህር ክፈልጥ ደለኹ። ስለዚ፡ ምስ ሓደ ኻብ ናይ የሆዋ መሰኻኽር ዝዀነ ዓርከይ፡ መጽሓፍ ቅዱስ ክመሃር ጀመርኩ።”—ሆሴ፡ ብራዚል።

  • “መጽሓፍ ቅዱስ ከንብብ እኳ እንተ ፈተንኩ፡ ኪርድኣኒ ኣይከኣለን። ብድሕርዚ፡ ናይ የሆዋ መሰኻኽር ናብ ቤተይ መጹ፣ ንሓያሎ ትንቢታት መጽሓፍ ቅዱስ ድማ ብንጹር ገለጹለይ። ካልእ እንታይ ክመሃር ከም ዝኽእል ከኣ ክፈልጥ ደለኹ።”—ደኒዘ፡ መክሲኮ።

  • “ኣምላኽ ብሓቂ ዚግደሰለይ እንተ ዀይኑ የተሓሳስበኒ ነበረ። ስለዚ፡ ናብቲ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ተገሊጹ ዘሎ ኣምላኽ ክጽሊ ወሰንኩ። ኣብታ ቐጺላ ዝነበረት መዓልቲ፡ ናይ የሆዋ መሰኻኽር ናብ ቤተይ መጹ፣ መጽሓፍ ቅዱስ ንኽመሃር ድማ ተሰማማዕኩ።”—ኣንጁ፡ ነፓል።

እዚ ተመክሮታት እዚ፡ ነተን “መንፈሳውነት ዚሃርፉ፡ ሕጉሳት እዮም” ዚብላ ቃላት የሱስ እዩ ዜዘኻኽረና። (ማቴዎስ 5:3) እወ፡ ደቂ ሰባት ብተፈጥሮኦም መንፈሳውነት የድልዮም እዩ። ነዚ መንፈሳውነት እዚ ኼማልኦ ዚኽእል ከኣ ኣምላኽ ጥራይ እዩ፣ ነዚ ድማ በቲ ቓሉ ዝዀነ መጽሓፍ ቅዱስ ኣቢሉ እዩ ዚገብሮ።

እሞ ደኣ፡ ትምህርቲ መጽሓፍ ቅዱስ እንታይ እዩ ዜጠቓልል፧ ንዓኻ ኺጠቕመካ ዚኽእልከ ብኸመይ እዩ፧ እዘን ሕቶታት እዚአን፡ ኣብ እትቕጽል ዓንቀጽ ኪምለሳ እየን።

^ ሕ.ጽ. 8 የሆዋ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ዚርከብ ስም ኣምላኽ እዩ።