ዚርከበሉ ኣገባብ ኣዐሪ

ቋንቋ ምረጽ

ናብ ተወሳኺ ዝርዝር ኪድ

ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናይ የሆዋ መሰኻኽር

ትግርኛ

ግምቢ ዘብዐኛ ታሕሳስ 2014

ንኣምላኽ ክትቀርቦ ትኽእል ኢኻ

ኣምላኽ ካባኻ ኣዝዩ ዝረሓቐ ወይ ዘይቅረብ ኰይኑዶ ይስምዓካ፧ ምስ ኣምላኽ ዕርክነት ክትምስርት ዚከኣል እንተ ዀይኑ ሓሲብካዶ ትፈልጥ፧

ንኣምላኽ ዝቐረብካዮ ዀይኑዶ ይስምዓካ፧

ብሚልዮናት ዚቝጸሩ ሰባት፡ ኣምላኽ ከም ኣዕሩኹ ገይሩ ኸም ዚርእዮም እዮም ዚኣምኑ።

ንስም ኣምላኽ ትፈልጦን ትጥቀመሉን ዲኻ፧

ኣምላኽ፡ “ኣነ የሆዋ እየ። ስመይ እዚ እዩ” ብምባል ተላልዩካ ኣሎ።

ምስ ኣምላኽ ትዘራረብ ዲኻ፧

ንኣምላኽ ብጸሎት ኣቢልና ንዛረቦ ኢና፣ ኰይኑ ግና፡ ንዕኡኸ ብኸመይ ክንሰምዖ ንኽእል፧

ኣምላኽ ክትገብሮ ዚደልየካ ትገብር ዲኻ፧

ንኣምላኽ ክትእዘዞ ኣገዳሲ እኳ እንተ ዀነ፡ ዓርኩ ንምዃን ግና ካብኡ ንላዕሊ ኽትገብር ኣሎካ።

ካብዚ ዚበልጽ ህይወት የልቦን

ምስ ኣምላኽ ጥብቂ ርክብ ንኽትምስርት ኪሕግዘካ ዚኽእል ሰለስተ ነጥብታት።

ቲምጋድ—ምስጢራ እተቐልዐ እተቐብረት ከተማ

ጥንታውያን ሮማውያን ምስቶም ኣብ ሰሜን ኣፍሪቃ ዚነብሩ ዘላን ቀቢላታት ሰላም ንምግባር፡ ሓደ ውዲት ተጠቕሙ።

ብዛዕባ በዓል ልደት እቲ ሓቂ እንታይ እዩ፧

መበቆል ልምድታት በዓል ልደት የገርመካ ይኸውን።

‘ምስትውዓል ንሰብ ንቝጥዓ ደንጓዪ ይገብሮ’

ኣብ ህይወት እቲ ንጉስ እስራኤል ዝነበረ ዳዊት ዘጋጠመ ፍጻመ፡ ክትብደል ወይ ክትቍጣዕ ከለኻ፡ ስምዒትካ ንኽትቈጻጸር ኪሕግዘካ ይኽእል እዩ።

ገንዘብ ክልቃሕዶ፧

እቲ መጽሓፍ ቅዱስ ዚምህሮ ጥበብ፡ ንኽትውስን ኪሕግዘካ ይኽእል እዩ።

መልሲ ሕቶታት መጽሓፍ ቅዱስ

መጽሓፍ ቅዱስ ተጠቒምካ ልቢ ውሉዳትካ ኽትትንክፍ እትኽእል ብኸመይ ኢኻ፧