ካርቦን ሞኖኦክሳይድ ብዓይኒ ዘይርአን ሓደገኛን እዩ፣ ሰይጣን እውን ከምኡ እዩ

ብቐሊሉ ኸተለልዮ ኣይትኽእልን ኢኻ። ሕብሪ ዀነ ጨና ስለ ዘይብሉ፡ ንግዳያቱ ብሃንደበት ኬጥቅዖም ይኽእል እዩ። ጠንቂ እቲ ኣብ መላእ ዓለም ብሰንኪ ምምራዝ ዜጋጥም ልዕሊ ፍርቂ ዚኸውን ሞት እዩ፣ እዚ ጠንቂ ሞት እዚ፡ ካርቦን ሞኖኦክሳይድ ዚብሃል ጋዝ እዩ። ይኹን እምበር፡ ብፍርሂ ኽንርዕድ ኣየድልየናን እዩ። ከመይሲ፡ ካርቦን ሞኖኦክሳይድ ከም ዘሎ ኽንፈልጥን ገዛእ ርእስና ኻብኡ ኽንከላኸልን እንኽእለሉ መገዲ ኣሎ። ብዙሓት ሰባት ኣብ ቤቶም፡ ካብ ካርቦን ሞኖኦክሳይድ ዜጠንቅቖም መሳርያ ይገጥሙን ኣብኡ ተመርኲሶም ስጕምቲ ይወስዱን እዮም።

ሰይጣን እውን ልክዕ ከም ካርቦን ሞኖኦክሳይድ ብዓይኒ ኣይርአን እዩ፣ ደቂ ሰብ ብቐሊሉ ኼለልይዎ ስለ ዘይክእሉ ድማ፡ ኣዝዩ ሓደገኛ እዩ። ይኹን እምበር፡ ኣምላኽ ኪሕግዘካ ይኽእል እዩ። ነዚ ቐጺሉ ተገሊጹ ዘሎ ኣምላኽ ዝሃበና ውህበት እንተ ተጠቒምካሉ፡ ንሰይጣን ክትፈርሆ ኣየድልየካን እዩ።

ናይ ምምራጽ ናጽነት። ያእቆብ 4:7፡ “ንድያብሎስ ግና ተጻረርዎ እሞ፡ ንሱ ኻባኻትኩም ኪሃድም እዩ” ትብል። ሰይጣን ሓያል እኳ እንተ ዀነ፡ ዘይደለኻዮ ነገር ንኽትገብር ኬገድደካ ኣይክእልን እዩ። ናይ ምምራጽ ናጽነት ኣሎካ። ቀዳማይ ጴጥሮስ 5:9፡ “ብእምነት ጸኒዕኩም [ንድያብሎስ] ተቓወምዎ” ትብል። ሰይጣን ንየሱስ ሰለስተ ሳዕ እኳ እንተ ፈተኖ፡ ከይተዓወተ ምስ ተረፈ ግና ንየሱስ ሓዲግዎ ኸም ዝኸደ ዘክር። (ማቴዎስ 4:11) ንስኻ እውን ንፈተናታት ሰይጣን ንኽትቃወሞ ኽትመርጽ ትኽእል ኢኻ።

ምስ ኣምላኽ ዚምስረት ዕርክነት። ያእቆብ 4:8፡ “ንኣምላኽ ቅረብዎ” ኢላ ተተባብዓና እያ። የሆዋ ብደረጃ ውልቀ ሰብ፡ ምስኡ ስጡም ዕርክነት ንኽትምስርት ዓዲሙካ ኣሎ። ብኸመይ ኢኻ ምስኡ ዕርክነት እትምስርት፧ ከምኡ እትገብረሉ ዝበለጸ መገዲ፡ ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ብዛዕባኡ ብዝያዳ ብምፍላጥ እዩ። (ዮሃንስ 17:3) እቲ ብዛዕባ የሆዋ እትመሃሮ ትምህርቲ፡ ንኸተፍቅሮ ኺድርኸካ እዩ፣ እታ ፍቕሪ ኸኣ፡ ፍቓዱ ንኽትገብር ከተለዓዕለካ እያ። (1 ዮሃንስ 5:3) ናብ ሰማያዊ ኣቦና ብዝያዳ ብዝቐረብካ መጠን፡ ንሱ እንታይ ኪገብር እዩ፧ ያእቆብ ኣስዕብ ኣቢሉ፡ “ንሱ እውን ኪቐርበኩም እዩ” ኢሉ ኣሎ።

የሆዋ ንዕቝባኻ ኢሉ መንፈሳዊ መሰናድዎታት ገይሩ ኣሎ

 

ኣምላኽ እተመባጽዖ ዕቝባ። ምሳሌ 18:10፡ “ስም እግዚኣብሄር [“የሆዋ፡” NW] ጽኑዕ ግምቢ እዩ፡ ጻድቕ ናብኡ ጐይዩ የዕቍብ” ትብል። ከምኡ ኺብሃል ከሎ፡ ውልቃዊ ስም ኣምላኽ፡ ጽቡቕ ዕድል ኬምጽእ ዚኽእል ስራይ እዩ ማለት ኣይኰነን። የግዳስ፡ እቶም ንስም ኣምላኽ ካብ ልቦም ዜኽብርዎ ሰባት፡ ንሱ ምእንቲ ኼዕቍቦም ኣብ ዝዀነ ይኹን እዋን ናብኡ ኺጽልዩ ይኽእሉ እዮም።

ግብራዊ ኣብነት። ግብሪ ሃዋርያት 19:19 ብዛዕባ እቶም ኣብ ኤፌሶን ዚነብሩ ዝነበሩ ሓደስቲ ክርስትያናት ዚገልጽ ምስትውዓል ዚውስኽ ነጥቢ ትጠቅስ እያ፣ “ብዙሓት ዚጥንቍሉ ዝነበሩ ድማ መጻሕፍቶም ኣኪቦም ኣብ ቅድሚ ዅሉ ኣንደድዎ።  ዋጋኡ ምስ ጸብጸብዎ፡ 50,000 ሰልዲ ብሩር ኰይኑ ተረኽበ” ትብል። * እቶም ክርስትያናት፡ ዋጋኡ ብዘየገድስ፡ ምስ ሓተታ መናፍስቲ ንዚተሓሓዝ ዝዀነ ይኹን ነገር ኣንደድዎ። እዚ ኣብነት እዚ፡ ሎሚ ብዙሕ ኪጠቕመና ይኽእል እዩ። እዛ ዓለምና ብስሒርን ብሓተታ መናፍስትን ዝመልአት እያ። እቲ ዘይጓዳእ ዚመስል ምስ ሓተታ መናፍስቲ ዚተሓሓዝ ኣቕሑን ተግባራትን፡ ምስ ኣጋንንቲ ኼተናኽፈና ይኽእል እዩ። ስለዚ፡ ዝገበርና ጌርና ኻብ ከምዚ ዝኣመሰለ ነገራት ክንርሕቕ ኣሎና።—ዘዳግም 18:10-12

እቲ ኣብታ ናይ መጀመርታ ዓንቀጽ እተጠቕሰ ሮሂልዮ፡ ወዲ 50 ዓመት ክሳዕ ዚኸውን ኣብ ድያብሎስ ኣይኣምንን እዩ ነይሩ። ድሕሪኡ ግና ንኣረኣእያኡ እንደገና ኺሓስበሉ ጀመረ። ስለምንታይ፧ ሮሂልዮ ተዘክሮኡ ኺገልጽ ከሎ፡ “ኣብ ህይወተይ ንፈለማ እዋን፡ መጽሓፍ ቅዱስ ረኸብኩ። ካብ ቅዱሳት ጽሑፋት ዝረኸብክዎ ፍልጠት፡ ድያብሎስ ከም ዘሎ ኣእመነኒ። እቲ ሽዑ ዝረኸብክዎ ፍልጠት ድማ፡ ሎሚ ንገዛእ ርእሰይ ካብ ጽልዋ ሰይጣን ንኸዕቍባ ይሕግዘኒ ኣሎ” በለ።

“ካብ ቅዱሳት ጽሑፋት ዝረኸብክዎ ፍልጠት፡ ድያብሎስ ከም ዘሎ ኣእመነኒ። እቲ ዝረኸብክዎ ፍልጠት ድማ፡ ሎሚ ንገዛእ ርእሰይ ካብ ጽልዋ ሰይጣን ንኸዕቍባ ይሕግዘኒ ኣሎ”

ንስኻ እውን ኣብቲ ሰይጣን ዚጠፍኣሉ እዋን ክትህሉ ትኽእል ኢኻ። ቅዱሳት ጽሑፋት፡ እቲ ሎሚ ንብዙሓት ሰባት ዜስሕት ዘሎ ድያብሎስ ‘ናብ ቀላይ ሓውን ዲንን ዚድርበየሉ’ እዋን ከም ዚመጽእ ይንበ እዩ። (ራእይ 20:10) ሓቂ እዩ፡ ቃል ብቓሉ ሓውን ዲንን ንሓደ ብዓይኒ ዘይርአ መንፈሳዊ ፍጡር ኪጐድኦ ኣይክእልን እዩ። ስለዚ፡ እቲ ቐላይ ሓዊ ንዘለኣለማዊ ጥፍኣት ዜመልክት ኪኸውን ኣለዎ። እወ፡ ሰይጣን ንዘለኣለም ኪጠፍእ እዩ። እዝስ ንኣፍቀርቲ ኣምላኽ ክሳዕ ክንደይ ኰን እዩ ኼሐጕሶም!

ክሳዕ ሽዑ ግና፡ ብዛዕባ የሆዋን ብዛዕባ መገድታቱን ኣዘውቲርካ ተምሃር። * ነቲ ኣብ መወዳእታኡ፡ “ሰይጣን የሎን” እንብለሉ እዋን ኣብ ኣእምሮኻ ስኣሎ!

^ ሕ.ጽ. 8 እቲ ኣብዚ ተጠቒሱ ዘሎ ሰልዲ ብሩር፡ እቲ ብግዜ ሮማውያን ዝነበረ ዲናር እንተ ዀይኑ፡ እቲ ገንዘብ፡ መዓልታዊ ደሞዝ 50,000 ዓየይቲ እዩ ነይሩ ማለት እዩ፣ እዚ ኸኣ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ።

^ ሕ.ጽ. 11 ብዛዕባ ሰይጣንን ብዛዕባ ሓተታ መናፍስትን ዝያዳ ሓበሬታ እንተ ደሊኻ፡ ኣብታ መጽሓፍ ቅዱስ ብሓቂ እንታይ እዩ ዚምህር፧ ዘርእስታ መጽሓፍ፡ ኣብ ምዕራፍ 10 ርአ። ንዝዀነ ናይ የሆዋ ምስክር፡ ቅዳሕ እታ መጽሓፍ ሕተቶ፣ ወይ ከኣ ካብ www.jw.org/ti ኣራግፋ።