የሱስ ኣብ እዋን ምድራዊ ኣገልግሎቱ፡ ብዛዕባ ብዙሕ ርእሰ ነገራት ተዛሪቡ እዩ። ንኣብነት፡ ንሰዓብቱ፡ ብኸመይ ከም ዚጽልዩን ብኸመይ ንኣምላኽ ከም ዜሐጕስዎን ብኸመይ ናይ ሓቂ ሓጐስ ከም ዚረኽቡን ምሂርዎም እዩ። (ማቴዎስ 6:5-13፣ ማርቆስ 12:17፣ ሉቃስ 11:28) ይኹን እምበር፡ ካብ ካልእ ርእሰ ነገራት ንላዕሊ፡ ብዛዕባ መንግስቲ ኣምላኽ ምዝራብ እዩ ዚፈቱ ነይሩ።—ሉቃስ 6:45

ከምቲ ኣብታ ኣቐዲማ ዝነበረት ዓንቀጽ እተገልጸ፡ የሱስ ንምድራዊ ህይወቱ፡ “መንግስቲ ኣምላኽ እናሰበኸን እናኣበሰረን” እዩ ኣሕሊፍዎ። (ሉቃስ 8:1) ንሰባት ብዛዕባ መንግስቲ ኣምላኽ ምእንቲ ኺምህሮም ኢሉ ብዙሕ ይጽዕርን ኣብ መላእ ምድሪ እስራኤል ብኣማእታት ኪሎ ሜተራት ብእግሩ ይጓዓዝን ነበረ። ኣገልግሎት የሱስ ኣብተን ኣርባዕተ ወንጌላት ተመዝጊቡ ኣሎ፣ ኣብኡ ድማ ንመንግስቲ ኣምላኽ ልዕሊ 100 ሳዕ ተጠቒሳ ንረኽባ ኢና። እዚ ኸኣ መብዛሕትኡ ኣብቲ የሱስ እተዛረቦ ነገራት እዩ ዚርከብ፣ ኰይኑ ግና፡ እዚ ጥቕስታት እዚ፡ ካብቲ የሱስ ብዛዕባ መንግስቲ ኣምላኽ እተዛረቦ ነገራት እተወሰነ ጥራይ ኪኸውን ኣለዎ።—ዮሃንስ 21:25

የሱስ ኣብ ምድሪ ኣብ ዝነበረሉ እዋን፡ መንግስቲ ኣምላኽ ኣዝያ እተገድሶ ዝነበረት ስለምንታይ እያ፧ ብቐዳምነት፡ ኣምላኽ ንዕኡ፡ ገዛኢ እታ መንግስቲ ኪኸውን ከም ዝመረጾ ይፈልጥ ስለ ዝነበረ እዩ። (ኢሳይያስ 9:6፣ ሉቃስ 22:28-30) ኰይኑ ግና፡ ስልጣን ወይ ክብሪ ኣብ ምርካብ ኣይኰነን ዜተኵር ነይሩ። (ማቴዎስ 11:29፣ ማርቆስ 10:17, 18) ብዛዕባ መንግስቲ ኣምላኽ ዚእውጅ ዝነበረ፡ ውልቃዊ ጥቕሚ ስለ ዜምጽኣሉ ኣይኰነን ነይሩ። ጥንቲ ዀነ ሎሚ፡ * የሱስ ብዛዕባ መንግስቲ ኣምላኽ ዚግደሰሉ ቐንዲ ምኽንያት፡ እታ መንግስቲ ነቶም ንሱ ዜፍቅሮም፡ ማለት ንሰማያዊ ኣቦኡን ንእሙናት ሰዓብቱን ጥቕሚ ስለ እተምጽእ እዩ።

መንግስቲ ኣምላኽ ንኣቦ የሱስ እንታይ ክትገብረሉ እያ፧

የሱስ ንሰማያዊ ኣቦኡ ኣዝዩ እዩ ዜፍቅሮ። (ምሳሌ 8:30፣ ዮሃንስ 14:31) ንኸም ፍቕርን ርሕራሐን ፍትሕን ዝኣመሰለ ተፈታዊ ባህርያት ኣቦኡ የድንቖ እዩ። (ዘዳግም 32:4፣ ኢሳይያስ 49:15፣ 1 ዮሃንስ 4:8) ብንጹር እምበኣር፡ የሱስ ነቲ ብዛዕባ ኣቦኡ ዚንዛሕ ሓሶት ይጸልኦ እዩ፣ እዚ ኸኣ፡ ኣምላኽ ብዛዕባ መከራ ደቂ ሰብ ከም ዘይዓጅቦን መከራ ኼጋጥመና ኸም ዚደልን ንዚገልጽ ሓሶት ዜጠቓልል እዩ። የሱስ “ብስራት መንግስቲ” ኣምላኽ ንኺእውጅ ዚድርኾ ሓደ ምኽንያት እዚ እዩ፣ ከመይሲ፡ ድሕሪ ግዜ፡ መንግስቲ ኣምላኽ ንስም ኣቦኡ ኻብ ወቐሳ ናጻ ኸም እትገብሮ ይፈልጥ እዩ። (ማቴዎስ 4:23፣ 6:9, 10) ብኸመይ እያ ግና ኸምኡ ኽትገብር፧

የሆዋ ብመንግስቲ ኣምላኽ ኣቢሉ፡ ንሰብኣውያን ስድራ ቤት ዚጠቅም ሱር በተኽ ዝዀነ ስጕምቲ ኺወስድ እዩ። ‘ንብዘሎ ንብዓት ካብ ኣዒንቲ’ እሙናት ደቂ ሰብ ‘ኪደርዞ’ እዩ። እወ፡ የሆዋ ነቲ ጠንቂ ንብዓት ዝዀነ ነገራት ስለ ዜጥፍኦ፡ “ሞት ኣይኪኸውንን፡ ደጊም እውን ሓዘን ወይ ኣውያት ወይ ስቓይ ኣይኪኸውንን እዩ።” (ራእይ 21:3, 4) የሆዋ ብመንግስቲ ኣምላኽ ኣቢሉ፡ ንዅሉ መከራ ደቂ ሰብ ኬጥፍኦ እዩ። *

የሱስ ንሰባት ብዛዕባ መንግስቲ ኣምላኽ ኪነግሮም እንተ ተሃንጠየ እምበኣር ኣየገርምን እዩ። ከመይሲ፡ መንግስቲ ኣምላኽ፡  ኣቦኡ ኽሳዕ ክንደይ ሓያልን ርሕሩሕን ከም ዝዀነ እተርኢ ምዃና ይፈልጥ እዩ። (ያእቆብ 5:11) ብዘይካዚ፡ እታ መንግስቲ ነቶም ንሱ ዜፍቅሮም እሙናት ደቂ ሰብ እውን ከም እትጠቕሞም ይፈልጥ እዩ።

መንግስቲ ኣምላኽ ንእሙናት ደቂ ሰብ እንታይ ክትገብረሎም እያ፧

የሱስ ናብ ምድሪ ቕድሚ ምምጻኡ ነዊሕ ይገብር፡ ምስ ኣቦኡ ኣብ ሰማይ ይነብር ነበረ። ኣቦኡ ድማ ንዅሉ ነገራት ናብ ህልውና ንምምጻእ ንወዱ ተጠቕመሉ፣ እዚ ኸኣ ነቲ ኣዝዩ ዜደንቕ ሰማያትን ነቶም ማእለያ ዘይብሎም ከዋኽብትን ጋላክሲታትን ነዛ ጽብቕቲ ፕላኔትናን ነቶም ኣብኣ ዚርከቡ እንስሳ ዘገዳምን ዜጠቓልል እዩ። (ቈሎሴ 1:15, 16) ካብዚ ዅሉ ንላዕሊ ግና፡ የሱስ ብፍላይ ‘ተድላኡ ብደቂ ሰብ እዩ ነይሩ።’—ምሳሌ 8:31

ኣገልግሎት የሱስ፡ ንደቂ ሰብ ብዝነበረቶ ፍቕሪ እዩ ዚልለ ነይሩ። ናብ ምድሪ ዝመጸሉ ምኽንያት፡ ነቶም ብስራት ዜድልዮም ሰባት ‘ኬበስሮም’ ምዃኑ ኻብ ፈለማ ኣትሒዙ ብንጹር ገሊጹ እዩ። (ሉቃስ 4:18) ኰይኑ ግና፡ የሱስ፡ ንኻልኦት ሰባት ብዛዕባ ምሕጋዝ ዚዛረብ ዝነበረ፡ ንኣፉ ጥራይ ኣይኰነን። ንደቂ ሰብ ከም ዜፍቅሮም ብተደጋጋሚ ብተግባር ኣርእዩ እዩ። ንኣብነት፡ ብዙሓት ሰባት ኪሰምዕዎ ምስ ተኣከቡ “ደንገጸሎም፡ ሕሙማቶም እውን ኣሕወየ።” (ማቴዎስ 14:14) ሓደ ኸቢድ ሕማም ዝሓመመ ሰብኣይ ንየሱስ፡ እንተ ደልዩ ኼሕውዮ ኸም ዚኽእል ምስ ተዛረበ፡ የሱስ ብፍቕሪ ተደሪኹ ኣሕወዮ። ብርሕራሐ ድማ “እደሊ እየ። ንጻህ” በሎ። (ሉቃስ 5:12, 13) የሱስ፡ እታ ፈታዊቱ ዝነበረት ማርያም ብምኽንያት ሞት ኣልኣዛር ሓዋ ኽትሓዝን ከላ ምስ ረኣያ፡ “ብውሽጡ እህህ በለ፡ ተረበሸ ኸኣ፣” በዚ ምኽንያት እዚ ድማ “ነብዐ።” (ዮሃንስ 11:32-36) ድሕሪኡ፡ ኣዝዩ ዜስተንክር ነገር ገበረ፣ ነቲ ንኣርባዕተ መዓልቲ ሞይቱ ዝነበረ ኣልኣዛር ካብ ሞት ኣተንስኦ።—ዮሃንስ 11:38-44

የሱስ፡ እቲ ዚገብሮ ዝነበረ ተኣምራት ግዜያዊ ምዃኑ ይፈልጥ ነይሩ እዩ። ውዒሉ ሓዲሩ እቶም ዘሕወዮም ሰባት እንደገና ኸም ዚሓምሙ፡ እቶም ካብ ሞት ዘተንሰኦም ድማ ከም ዚሞቱ ይፈልጥ ነይሩ እዩ። ይኹን እምበር፡ መንግስቲ ኣምላኽ ንኸምዚ ዝኣመሰለ ጸገማት ንሓንሳእን ንሓዋሩን ከም እተጥፍኦ እውን ይፈልጥ ነይሩ እዩ። በዚ ምኽንያት እዚ እዩ ተኣምራት ኣብ ምፍጻም ጥራይ ዘይኰነስ፡ “ብስራት መንግስቲ” ብቕንኣት ኣብ ምእዋጅ እውን ዚካፈል ዝነበረ። (ማቴዎስ 9:35) እቲ ዚፍጽሞ ዝነበረ ተኣምራት፡ መንግስቲ ኣምላኽ ድሕሪ ሓጺር እዋን ኣብ መላእ ምድሪ ንእትገብሮ ነገራት ብእተወሰነ ደረጃ ዜርኢ እዩ ነይሩ። መጽሓፍ ቅዱስ ብዛዕባ እቲ መንግስቲ ኣምላኽ እትገብሮ ነገራት እንታይ ከም ዚብል እስከ ንርአ።

 •  ጸገም ጥዕና ኣይኪህሉን እዩ።

  “ሽዑ ኣዒንቲ ዕዉራት ኪኽፈታ፡ ኣእዛን ጸማማት ከኣ ጋህ ኪብላ እየን። ሽዑ ሓንካስ ከም እራብ ኪሰርር፡ ልሳን እቲ ዓባስ ከኣ እልል ኪብል” እዩ። ብዘይካዚ፡ “‘ሓደ እኳ ሕሙም እየ’ ኣይኪብልን እዩ።”—ኢሳይያስ 33:24ትርጕም 1990፣ 35:5, 6።

 • ሞት ኣይኪህሉን እዩ።

  “ጻድቃን ንምድሪ ኺወርስዋ፥ ኣብኣውን ንዘለዓለም ኪነብሩ እዮም።”—መዝሙር 37:29ትርጕም 1990።

  “ንሞት ንሓዋሩ ኺውሕጦ፡ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ከኣ ንንብዓት ካብ ገጽ ኵሎም ኪደርዞ እዩ።”—ኢሳይያስ 25:8

 • ምዉታት ኪትንስኡ እዮም።

  “ኣብ መቓብር ዘለዉ ዅላቶም ድምጹ ዚሰምዑላ ሰዓት ስለ እትመጽእ፡ በዚ ኣይትገረሙ።”—ዮሃንስ 5:28, 29

  “ትንሳኤ ኸም ዚኸውን . . . ኣብ ኣምላኽ ተስፋ ኣሎኒ።” —ግብሪ ሃዋርያት 24:15

 • ስእነት ቤትን ሽቕለት ኣልቦነትን ኣይኪህሉን እዩ።

  “ኣባይቲ ኺሰርሑን ኪነብሩለንን እዮም፡ ኣታኽልቲ ወይኒ ኺተኽሉ፡ ፍሬኡውን ኪበልዑ እዮም። . . . ሕሩያተይ ድማ ጻማ ግብሪ ኣእዳዎም ኪበልዑ እዮም እሞ፡ ካልኦት ዚነብሩሉ ኣባይቲ ኣይኪሰርሑን፡ ካልኦት ፍሬኡ ዚበልዕዎ ኸኣ ኣይኪተኽሉን እዮም።”—ኢሳይያስ 65:21, 22

 •  ውግእ ኣይኪህሉን እዩ።

  “ንውግእ ክሳዕ ወሰን ምድሪ መወዳእታ ይገብረሉ።” —መዝሙር 46:9

  “ህዝቢ ኣብ ህዝቢ ሰይፊ ኣይኬልዕልን እዩ፡ ደጊምሲ ውግእ ኣይኪመሀሩን እዮም።”—ኢሳይያስ 2:4

 • ሕጽረት ምግቢ ኣይኪህሉን እዩ።

  “ምድሪ ፍሬኣ ሂባ፡ እግዚኣብሄር ኣምላኽና ኺባርኸና እዩ።”—መዝሙር 67:6

  “ብዝሒ እኽሊ ኣብ ሃገር፡ ኣብ ርእሲ ኣኽራን ኪኸውን።”—መዝሙር 72:16

 • ድኽነት ኣይኪህሉን እዩ።

  “ድኻስ ንሓዋሩ ኣይኪርሳዕን እዩ።”—መዝሙር 9:18

  “ነቲ ዚጠርዕ ድኻን ነቲ ረዳኢ ዜብሉ መስኪንን ኬናግፎ እዩ። ንመሳኺንን ንድኻታትን ኪድንግጸሎም፡ ንነፍሲ ድኻታት ከኣ ኬድሕን እዩ።”—መዝሙር 72:12, 13

ነዚ ብዛዕባ መንግስቲ ኣምላኽ ዚገልጽ መብጽዓታት ክትምርምሮ ኸለኻ፡ እታ መንግስቲ ንየሱስ ኣገዳሲት ዝዀነትሉ ምኽንያት ተረዲኡካዶ፧ የሱስ፡ መንግስቲ ኣምላኽ ንዅሉ እቲ ሎሚ እንርእዮ ዘለና ዜጨንቕ ጸገማት ከም እተጥፍኦ ስለ ዚፈልጥ፡ ኣብ ምድሪ ኣብ ዝነበረሉ እዋን፡ ሰማዒት እዝኒ እንተ ረኺቡ፡ ብዛዕባ መንግስቲ ኣምላኽ ካብ ምዝራብ ዓዲ ውዒሉ ኣይፈልጥን እዩ ነይሩ።

እቲ ብዛዕባ መንግስቲ ኣምላኽ ዚገልጽ መብጽዓታት መጽሓፍ ቅዱስ ይስሕበካ ድዩ፧ ከምኡ እንተ ዀይኑ፡ ብዛዕባ እታ መንግስቲ ብዝያዳ ኽትፈልጥ እትኽእል ብኸመይ ኢኻ፧ ካብቲ እታ መንግስቲ እተምጽኦ በረኸት ምእንቲ ኽትጥቀም፡ እንታይ ክትገብር ትኽእል፧ እዛ ቐጺላ ዘላ ናይ መወዳእታ ኽፋል እዘን ተኸታተልቲ ዓንቀጻት፡ ነዘን ሕቶታት እዚአን ክትምልሰን እያ።

^ ሕ.ጽ. 5 የሱስ ሕጂ ኣብ ሰማይ ይነብር ስለ ዘሎ፡ ናብ ሰማይ ካብ ዚምለስ ኣትሒዙ ድማ፡ መንግስቲ ኣምላኽ ኣዝያ ስለ እተገድሶ፡ እዛ ዓንቀጽ እዚኣ ንስምዒት የሱስ ከም ህሉው ገይራ እያ እትገልጾ።—ሉቃስ 24:51

^ ሕ.ጽ. 8 ኣምላኽ ንደቂ ሰብ ንግዜኡ መከራ ኼጋጥሞም ብዛዕባ ዝፈቐደሉ ምኽንያት ዝያዳ ሓበሬታ እንተ ደሊኻ፡ ኣብታ መጽሓፍ ቅዱስ ብሓቂ እንታይ እዩ ዚምህር፧ ዘርእስታ ብናይ የሆዋ መሰኻኽር እተሓትመት መጽሓፍ፡ ኣብ ምዕራፍ 11 ርአ። ኣብ www.jw.org/ti እውን ትርከብ እያ።