ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናብ ተወሳኺ ዝርዝር ኪድ

ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናይ የሆዋ መሰኻኽር

ትግርኛ

ግምቢ ዘብዐኛ  |  ጥቅምቲ 2014

 ብዛዕባ መጽሓፍ ቅዱስ ዚግበር ዝርርብ

መንግስቲ ኣምላኽ መዓስ እያ ኽትገዝእ ጀሚራ፧ (1ይ ክፋል)

መንግስቲ ኣምላኽ መዓስ እያ ኽትገዝእ ጀሚራ፧ (1ይ ክፋል)

ሓደ ናይ የሆዋ ምስክር ምስ ካልእ ሰብ ዚገብሮ ዝርርብ፡ ከምዚ ዚስዕብ ኪመስል ይኽእል እዩ። ካሌብ ዚብሃል ናይ የሆዋ ምስክር ናብ እንዳ ሓደ ዮሃንስ ዚብሃል ሰብኣይ ከም ዝኸደ ጌርና እስከ ንሕሰብ።

ንኣእምሮ ‘ድለያ’

ካሌብ፦ ዮሃንስ፡ ነቲ ብስሩዕ እንገብሮ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ምይይጥ ብሓቂ እፈትዎ እየ። * ኣብ ዝሓለፈ እዋን ኣብ ዝገበርናዮ ምይይጥ፡ ብዛዕባ መንግስቲ ኣምላኽ ሕቶ ኣልዒልካ ኔርካ። ናይ የሆዋ መሰኻኽር፡ መንግስቲ ኣምላኽ ብ1914 ክትገዝእ ከም ዝጀመረት ዚኣምኑሉ ምኽንያት እንታይ ምዃኑ ሓቲትካ ኔርካ።

ዮሃንስ፦ እወ፡ ሓንቲ ኻብ ሕታማትኩም ከንብብ ከለኹ፡ መንግስቲ ኣምላኽ ብ1914 ክትገዝእ ከም ዝጀመረት ዚገልጽ ሓሳባት ረኺበ። ኵሉ እቲ እትኣምኑሉ ትምህርትታት ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ከም እተመስረተ ስለ እትዛረቡ፡ እዚ ናይ ምፍላጥ ሃንቀውታ ኣለዓዒሉለይ እዩ።

ካሌብ፦ ጽቡቕ ኣሎኻ።

ዮሃንስ፦ ኣነ ንመጽሓፍ ቅዱስ ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ኣንቢበዮ እየ። ግናኸ፡ ብዛዕባ ዓመተ 1914 እትረቍሕ ሓንቲ ጥቕሲ እውን ትኹን ክዝክር ኣይክእልን እየ። ስለዚ፡ ኣብ ኢንተርነት ዘሎ መጽሓፍ ቅዱስ ከፊተ፡ “1914” ዚብል ኣናደኹ። ግናኸ፡ ኣብ ሓንቲ ጥቕሲ እውን ትኹን ኣይረኸብኩን።

ካሌብ፦ ዮሃንስ ብኽልተ ነጥብታት ከመስግነካ እደሊ። ቀዳማይ፡ ንመጽሓፍ ቅዱስ ብምሉኡ ምንባብካ ዚነኣድ እዩ። እዚ፡ ቃል ኣምላኽ ከም እትፈቱ ዜርኢ እዩ።

ዮሃንስ፦ እወ፡ ቃል ኣምላኽ እፈቱ እየ። ምስ መጽሓፍ ቅዱስ ዚዳረግ ካልእ መጽሓፍ እኮ የለን።

ካሌብ፦ ሓቅኻ። ካልኣይ፡ ንሕቶታትካ መልሲ ንምርካብ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ምድላይካ ዚንኣድ እዩ። ከምቲ መጽሓፍ ቅዱስ ዜተባብዓና ኢኻ ጌርካ፣ መጽሓፍ ቅዱስ ንኣእምሮ ‘ኽንደልያ’ የተባብዓና እዩ። * ንስኻ እውን ከምዚ ዓይነት ጻዕሪ ምግባርካ ዜሐጕስ እዩ።

ዮሃንስ፦ አመስግነካ። ክመሃር እደሊ እየ። ተወሳኺ ምርምር ምስ ገበርኩ፡ ኣብዛ እነጽንዓ ዘሎና መጽሓፍ ብዛዕባ 1914 እተወሰነ ሓበሬታ ረኺበ ኣለኹ። ብዛዕባ ሓደ ንጉስ ዝሓለሞ ሕልሚ ተጠቒሱ ርእየ፣ እቲ ሕልሚ ሓንቲ ዓባይ ኦም ከም እተቘርጸትን ጸኒሓ ኸም ዝጠጥዐትን ዚገልጽ እዩ።

ካሌብ፦ ልክዕ ኣለኻ። እዚ ትንቢት እዚ፡ ኣብ ዳንኤል ምዕራፍ 4 ተጠቒሱ ዘሎ ትንቢት እዩ። ብዛዕባ እቲ ነቡካድነጻር ንጉስ ባቢሎን ዝርኣዮ ሕልሚ ድማ እዩ ዚገልጽ።

ዮሃንስ፦ እወ፡ እቲ ሕልሚ ንሱ እዩ። ነቲ ትንቢት ደጋጊመ እየ ኣንቢበዮ። ሓቂ ይሓይሽ፡ ምስ መንግስቲ ኣምላኽ ወይ ምስ ዓመተ 1914 ብኸመይ ከም ዚተሓሕዝ ግና ኣይርድኣንን እዩ።

ካሌብ፦ ነብዪ ዳንኤል እውን እንተ ዀነ፡ ንትርጕም እቲ ብመንፈስ ተመሪሑ ዝመዝገቦ ትንቢት ምሉእ ብምሉእ ኣይተረድኦን ነይሩ።

ዮሃንስ፦ ብሓቂ ኣይተረድኦን ነይሩ፧

ካሌብ፦ እወ። ዳንኤል 12:8፡ “ኣነ ድማ ሰማዕኩ፡ ግናኸ ኣየስተውዐልኩን” ትብል።

ዮሃንስ፦ ዘይተረድኣኒ እምበኣር ኣነ ጥራይ ኣይኰንኩን። በይነይ ዘይምዃነይ ኣሐጒሱኒ።

 ካሌብ፦ ዳንኤል ዘይተረድኦ ምኽንያት ከኣ፡ ሰባት ንትርጕም እቲ ኣብ መጽሓፍ ዳንኤል ዘሎ ትንቢታት ምሉእ ብምሉእ ንኼስተውዕልዎ ኢሉ ኣምላኽ ዝመደቦ ግዜ ገና ስለ ዝነበረ እዩ። ኣብዚ ግዜና ግና፡ ነቲ ትንቢታት ምሉእ ብምሉእ ክንርድኦ ንኽእል ኢና።

ዮሃንስ፦ ከመይ ጌርካ ትፈልጥ፧

ካሌብ፦ እዛ ቐጺላ ዘላ ጥቕሲ እንታይ ከም እትብል እሞ ኣስተብህል። ዳንኤል 12:9፡ “ንሱ ኸኣ በለ፡ ዳንኤለየ፡ እዚ ቓላት እዚ ኽሳዕ ዘመን መወዳእታ ሕቡእን ሕቱምን እዩ እሞ፡ ኪድ ደኣ” ትብል። ስለዚ፡ እዚ ትንቢታት እዚ፡ ነዊሕ ግዜ ጸኒሑ፡ ማለት ኣብ “ዘመን መወዳእታ” ጥራይ እዩ ዚበርህ። ኣብ መጽናዕቲ መጽሓፍ ቅዱስና ኣብዚ ቐረባ እዋን ከም እንመያየጠሉ ኸኣ፡ ኣብቲ ዘመን መወዳእታ እቲ ንነብር ከም ዘሎና ዚሕብር ሓያሎ መርትዖታት ኣሎ። *

ዮሃንስ፦ ስለዚ፡ ነቲ ኣብ ዳንኤል ዘሎ ትንቢት ክትገልጸለይዶ ትኽእል፧

ካሌብ፦ ሕራይ ክገልጸልካ ኽፍትን እየ።

ሕልሚ ነቡካድነጻር

ካሌብ፦ መጀመርታ ንጉስ ነቡካድነጻር ኣብ ሕልሙ እንታይ ከም ዝረኣየ ኣሕጺረ ኽገልጸልካ። ድሕሪኡ፡ ብዛዕባ ትርጕሙ ኽንመያየጥ ኢና።

ዮሃንስ፦ ጽቡቕ።

ካሌብ፦ ነቡካድነጻር ኣብ ሕልሙ ኽሳዕ ሰማይ እትበጽሕ ዓባይ ኦም እዩ ርእዩ። ቀጺሉ፡ ሓደ መልኣኽ እታ ኦም ንኽትቍረጽ ኪእዝዝ ከሎ ሰምዐ። ይኹን እምበር፡ ኣምላኽ፡ ጕንዲ ሱር እታ ኦም ኣብ ምድሪ ኺሕደግ ኣዚዙ ነበረ። ድሕሪ “ሸውዓተ ግዝያት” ከኣ እታ ኦም እንደገና ኽትትጥጥዕ ኣድልይዋ እዩ። * እዚ ትንቢት እዚ፡ መጀመርታ ኣብ ንጉስ ነቡካድነጻር ተፈጺሙ እዩ። ነቡካድነጻር ልክዕ ከምታ ኽሳዕ ሰማይ ዝበጽሐት ኦም፡ ምርኡይ ንጉስ እኳ እንተ ነበረ፡ ን“ሸውዓተ ግዝያት” ዚኣክል ተቘሪጹ ነይሩ እዩ። እንታይ ከም እተፈጸመ ትዝክሮዶ፧

ዮሃንስ፦ ኣይዝክሮን እየ።

ካሌብ፦ ጸገም የለን። መጽሓፍ ቅዱስ፡ ነቡካድነጻር “ንሸውዓተ ግዝያት” ወይ ንሸውዓተ ዓመት ኣእምሮኡ ስሒቱ ነይሩ እዩ። ኣብቲ ግዜ እቲ፡ ንጉስ ኰይኑ ኺገዝእ ኣይከኣለን። ኣብ መወዳእታ እተን ሸውዓተ ግዝያት ግና፡ ነቡካድነጻር ናብ ኣእምሮኡ ተመሊሱ፡ እንደገና ኺገዝእ ጀመረ። *

ዮሃንስ፦ እሺ፡ ክሳዕ ሕጂ ዝበልካዮ ተረዲኡኒ ኣሎ። ግናኸ እዚ ምስ መንግስቲ ኣምላኽ ኰነ ምስ 1914 እንታይ ርክብ ኣለዎ፧

ካሌብ፦ ብሓጺሩ፡ እዚ ትንቢት እዚ ኽልተ ፍጻመ እዩ ዘለዎ። እቲ ቐዳማይ ፍጻመ ግዝኣት ንጉስ ነቡካድነጻር ንግዜኡ ምስ ተቛረጸ እዩ ዚፍጸም። እቲ ኻልኣይ ፍጻመ ድማ ግዝኣት ኣምላኽ ንግዜኡ ምስ ተቛረጸ እዩ ዚፍጸም። ስለዚ፡ እዚ ኻልኣይ ፍጻመ እዩ ምስ መንግስቲ ኣምላኽ ዚተሓሓዝ።

ዮሃንስ፦ እቲ ትንቢት ምስ መንግስቲ ኣምላኽ ብዚተሓሓዝ ካልኣይ ፍጻመ ኸም ዘለዎ ብኸመይ ትፈልጥ፧

ካሌብ፦ ቅድም ቀዳድም፡ ኣብቲ ትንቢት እቲ ሓበሬታ ንረክብ ኢና። ብመሰረት ዳንኤል 4:17 እቲ ትንቢት እተዋህበሉ ምኽንያት፡ “እቶም ህያዋንሲ፡ እቲ ልዑል ኣብ መንግስቲ ሰብ ከም ዚመልኽ፡ ንዝደለዮ ኸኣ ከም ዚህቦ . . . ምእንቲ ኺፈልጡ” እዩ። ነቲ “መንግስቲ ሰብ” ዚብል ቃላት ኣቕሊብካሉዶ ኣሎኻ፧

ዮሃንስ፦ እወ፡ “እቲ ልዑል ኣብ መንግስቲ ሰብ ከም ዚመልኽ” እዩ ዚብል።

ካሌብ፦ ልክዕ ኣሎኻ። “እቲ ልዑል” መን እዩ ምበልካ፧

ዮሃንስ፦ ብዛዕባ ኣምላኽ ዚገልጽ ዘሎ ይመስለኒ።

ካሌብ፦ ትኽክል። ስለዚ፡ እዛ ጥቕሲ እዚኣ ንባዕላ፡ እቲ ትንቢት ብዛዕባ ነቡካድነጻር ጥራይ ይዛረብ ከም ዘየሎ እያ እትሕብር። ብዛዕባ “መንግስቲ ሰብ” ማለት፡ ብዛዕባ እቲ ኣምላኽ ኣብ ልዕሊ ሰብ ዘለዎ ምልኪ ወይ ግዝኣት እውን ትገልጽ እያ። ነቲ ትንቢት ብሓፈሻ ምስ እንርእዮ ድማ ነዚ ዝያዳ የነጽረልና እዩ።

ዮሃንስ፦ እንታይ ማለትካ ኢኻ፧

ፍረ ነገር መጽሓፍ ዳንኤል

ካሌብ፦ እታ ኽፍሊ መጽሓፍ ቅዱስ ዝዀነት መጽሓፍ ዳንኤል ነዚ ፍረ ነገር እዚ ደጋጊማ እያ እተጕልሖ። ኣብዛ መጽሓፍ እዚኣ፡ በቲ ወዲ ኣምላኽ ዝዀነ የሱስ ክርስቶስ እትመሓደር መንግስቲ ኣምላኽ ከም እትምስረት ብተደጋጋሚ ተሓቢሩ ኣሎ። ንኣብነት፡ ንድሕሪት እተወሰነ ምዕራፋት እሞ ንገንጽል። ንዳንኤል 2:44 ኸተንብባዶ፧

 ዮሃንስ፦ ሕራይ። ከምዚ ትብል፦ “ብዘመን እዞም ነገስታት እዚኣቶም ኣምላኽ ሰማይ ንዘለኣለም ከቶ ዘይትጠፍእን፡ ግዝኣታ ኸኣ ንኻልእ ህዝቢ ዘይውሀብን መንግስቲ ኼተንስእ እዩ። ንዅለን እዘን መንግስትታት እዚኣተን ክትጭፍልቐንን ከተጥፍኤንን እያ፡ ንሳ ግና ንዘለኣለም ክትቀውም እያ።”

ካሌብ፦ አመስግነካ። እዛ ጥቕሲ እዚኣ፡ ብዛዕባ መንግስቲ ኣምላኽ እትዛረብ ዘላዶ ኣይመስለካን፧

ዮሃንስ፦ እንድዒ።

ካሌብ፦ እታ ጥቕሲ፡ ብዛዕባ እታ መንግስቲ፡ “ንዘለኣለም ክትቀውም እያ” ኸም እትብል ኣስተብህል። ብዛዕባ መንግስቲ ኣምላኽ ከምኡ ኺብሃል ይከኣል እዩ፣ ብዛዕባ መንግስቲ ሰብ ግና ከምኡ ኽንብል ንኽእል ዲና፧

ዮሃንስ፦ ኣይመስለንን።

ካሌብ፦ ንመንግስቲ ኣምላኽ ዜመልክት፡ ኣብ መጽሓፍ ዳንኤል ዚርከብ ካልእ ትንቢት ድማ ንርአ። እዚ ትንቢት እዚ ኣብ ዳንኤል 7:13, 14 ይርከብ። እቲ ትንቢት ብዛዕባ ዚመጽእ ገዛኢ ኸምዚ ይብል፦ “ኵሎም ህዝብታትን ኣህዛብን ቋንቋታትን ኬገልግልዎስ፡ ግዝኣትን ክብርን መንግስትን ንዕኡ ተዋህቦ። ግዝኣቱ ዘይሓልፍ ዘለኣለማዊ ግዝኣት እዩ፣ መንግስቱ እውን ከቶ ኣይክትጠፍእን እያ።” ኣብዚ ትንቢት እዚ፡ ምስቲ እንዘራረበሉ ዘሎና ኣርእስቲ ዚተሓሓዝ ነጥቢ ኣሎዶ፧

ዮሃንስ፦ ብዛዕባ መንግስቲ ተጠቒሱ ኣሎ።

ካሌብ፦ ልክዕ። ብዛዕባ ተራ መንግስቲ እውን ኣይኰነን። እታ መንግስቲ ኣብ ልዕሊ “ህዝብታትን ኣህዛብን ቋንቋታትን” ስልጣን ከም ዘለዋ ተጠቒሱ ምህላዉ ኣስተብህል። ብኻልእ ኣዘራርባ እታ መንግስቲ ዓለምለኻዊ ግዝኣት እዩ ዘለዋ።

ዮሃንስ፦ ከምኡ ገይረ ኣይተረዳእክዎን ነይረ። ግናኸ ጽቡቕ ኣሎኻ። ከምኡ እዩ ዚብል ዘሎ።

ካሌብ፦ እታ ጥቕሲ ኣስዒባ እንታይ ከም እትብል እውን ኣስተብህል፦ “ግዝኣቱ ዘይሓልፍ ዘለኣለማዊ ግዝኣት እዩ፣ መንግስቱ እውን ከቶ ኣይክትጠፍእን እያ።” እዚ ትንቢት እዚ ምስቲ ኣብ ዳንኤል 2:44 ዘንበብናዮ ትንቢት ዚመሳሰል ኰይኑዶ ኣይስምዓካን፧

ዮሃንስ፦ እወ፡ ይመሳሰል እዩ።

ካሌብ፦ ነቲ ኽሳዕ ሕጂ እተመያየጥናሉ እሞ ኣሕጽር ኣቢልና ንድገሞ። እቲ ኣብ ዳንኤል ምዕራፍ 4 ተጠቒሱ ዘሎ ትንቢት እተዋህበሉ ምኽንያት፡ ሰባት “እቲ ልዑል ኣብ መንግስቲ ሰብ ከም ዚመልኽ” ምእንቲ ኺፈልጡ እዩ። እዘን ቃላት እዚአን፡ እቲ ትንቢት ንነቡካድነጻር ዚምልከት ጥራይ ዘይኰነስ፡ ካልእ ዝዓበየ ፍጻመ እውን ከም ዘለዎ ይሕብራ እየን። ብዘይካዚ፡ ብወዲ ኣምላኽ እትመሓደር መንግስቲ ኸም እተመስረተት፡ ኣብ መጽሓፍ ዳንኤል ብተደጋጋሚ እዩ ተሓቢሩ ዘሎ። በዚ መሰረት እዚ እምበኣር፡ እቲ ኣብ ዳንኤል ምዕራፍ 4 ዚርከብ ትንቢት ምስ መንግስቲ ኣምላኽ እተተሓሓዘ እዩ እንተ በልናስ ርትዓዊዶ ኣይመስለካን፧

ዮሃንስ፦ ርትዓዊ ይመስል። ምስ 1914 ዚተሓሓዘሉ ምኽንያት ግና ሕጂ እውን ኣይተረድኣንን።

‘ሾብዓተ ግዝያት ይሕለፎ’

ካሌብ፦ ሕጂ ኸኣ ናብ ንጉስ ነቡካድነጻር ንመለስ። ኣብቲ ትንቢት ተገሊጻ ዘላ ኦም ንነቡካድነጻር ከም እተመልክት ኣይትረስዕ። እታ ኦም ምስ ተቘርጸት፡ ንሸውዓተ ግዝያት ተሓዲጋ ነይራ እያ። በዚ መሰረት እዚ፡ ነቡካድነጻር ንእተወሰነ ግዜ ኣእምሮኡ ኣብ ዝሰሓተሉ እዋን ግዝኣቱ ኣቋሪጹ ነይሩ እዩ። ነቡካድነጻር ናብ ቀልቡ ምስ ተመልሰን እንደገና ኺግዛእ ምስ ጀመረን ከኣ እተን ሸውዓተ ግዝያት ተዛዘማ። ኣብ ካልኣይ ፍጻመ እቲ ትንቢት፡ መንግስቲ ኣምላኽ ንእተወሰነ ግዜ ግዝኣታ ኣቋሪጻ ነይራ እያ፣ እዚ ግና ኣምላኽ ጕድለት ስለ ዝነበሮ ኣይኰነን።

ዮሃንስ፦ እንታይ ማለትካ ኢኻ፧

ካሌብ፦ ኣብ ግዜ መጽሓፍ ቅዱስ፡ እቶም ኣብ የሩሳሌም ዚገዝኡ ዝነበሩ ነገስታት እስራኤል፡ ኣብ “ዝፋን እግዚኣብሄር” ከም እተቐመጡ ይዝረበሎም ነበረ። * ንኣምላኽ ወኪሎም ንህዝቡ የመሓድሩ ነበሩ። ስለዚ፡ ግዝኣት እቶም ነገስታት፡ ንግዝኣት ኣምላኽ ዜመልክት እዩ ነይሩ። ይኹን እምበር፡ መብዛሕትኦም እቶም ነገስታት ንኣምላኽ ኣይተኣዘዝዎን፡ መብዛሕትኦም  ተገዛእቶም ከኣ ኣሰሮም ሰዓቡ። ብዘይምእዛዞም ምኽንያት ከኣ ኣምላኽ ንእስራኤላውያን ብ607 ቅ.ክ. ብባቢሎናውያን ከም ዚሰዓሩ ገበረ። በዚ መገዲ እዚ ግዝኣት ኣምላኽ ንግዜኡ ተቛረጸ። ክሳዕ ኣብዚ ተረዲኡካዶ፧

ዮሃንስ፦ እወ። ተረዲኡኒ ኣሎ።

ካሌብ፦ ስለዚ፡ 607 ቅ.ክ. መጀመርታ እተን ሸውዓተ ግዜያት፡ ወይ ከኣ ነቲ ግዝኣት ኣምላኽ እተቋረጸሉ እዋን የመልክት። ኣብ መወዳእታ እተን ሸውዓተ ግዝያት፡ ኣምላኽ ንዕኡ ዚውክል ሓድሽ ገዛኢ ኣብ ሰማይ፡ ኣብ ዝፋን የደይብ። እቲ ኣብ ዳንኤል ዘንበብናዮ ኻልእ ትንቢታት ዚፍጸም ከኣ ሽዑ እዩ። ስለዚ፡ እቲ ዚለዓል ኣገዳሲ ሕቶ፡ ‘እተን ሸውዓተ ግዝያት መዓስ እየን ተወዲአን’ ዚብል እዩ። ነዛ ሕቶ እዚኣ ኽንምልሳ እንተ ኽኢልና፡ መንግስቲ ኣምላኽ መዓስ ክትገዝእ ከም ዝጀመረት ክንፈልጥ ኢና።

ዮሃንስ፦ ተረዲኡኒ። እስከ ኽፍትን፣ እተን ሸውዓተ ግዝያት ብ1914 ድየን ተወዲአን፧

ካሌብ፦ ልክዕ! መልሱ ረኺብካዮ ኢኻ።

ዮሃንስ፦ ግናኸ፡ ከመይ ጌርና ንፈልጥ፧

ካሌብ፦ የሱስ ኣብ እዋን ምድራዊ ኣገልግሎቱ፡ እተን ሸውዓተ ግዝያት ኣብቲ ግዜ እቲ ገና ኸም ዘይተወድኣ ሓቢሩ ነይሩ እዩ። * ስለዚ፡ እተን ሸውዓተ ግዜያት ንኣዝዩ ብዙሕ ዓመታት ዜመልክታ ኪዀና ኣለወን። እተን ግዝያት የሱስ ናብ ምድሪ ቕድሚ ምምጻኡ እየን ጀሚረን፡ ናብ ሰማይ ምስ ተመልሰ እውን ንእተወሰነ ግዜ ቐጺለን እየን። ትርጕም እቲ ኣብ ዳንኤል እተመዝገበ ትንቢታት “ክሳዕ ዘመን መወዳእታ” ኸም ዘይንጽር እውን ኣይትረስዕ። * እቲ ዜገርም ከኣ፡ መወዳእታ 1800ታት፡ ቅኑዓት ተመሃሮ መጽሓፍ ቅዱስ ነዝን ንኻልእ ትንቢታትን ብጥንቃቐ ኺምርምርዎ ጀመሩ። ንሳቶም እተን ሸውዓተ ግዝያት ብ1914 ከም ዚውድኣ ኼስተውዕሉ ጀመሩ። ካብ ሽዑ ኣትሒዙ ኣብ ዓለም እተራእየ ዓበይቲ ፍጻመታት ከኣ መንግስቲ ኣምላኽ ኣብ ሰማይ ብ1914 ክትገዝእ ከም ዝጀመረት ዜረጋግጽ እዩ ነይሩ። ዘመን መወዳእታ ዝጀመረ ኣብታ ዓመት እቲኣ እዩ። እዚ ዅሉ ንዓኻ ሓድሽ ኪዀነካ ኸም ዚኽእል ይርድኣኒ እዩ . . .

ዮሃንስ፦ እወ። እዚ ነገር እዚ ብንጹር ምእንቲ ኺርድኣኒ እንደገና ኸንብቦ ኣሎኒ።

ካሌብ፦ ኣይትጨነቕ። ኣነ እውን ነዚ ምሉእ ብምሉእ ንኽርድኦ ግዜ ወሲዱለይ እዩ። ኰይኑ ግና በዚ ኽሳዕ ሕጂ ዝገበርናዮ ምይይጥ፡ ናይ የሆዋ መሰኻኽር እቲ ብዛዕባ መንግስቲ ኣምላኽ ዚኣምንዎ ነገራት ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ እተመስረተ ምዃኑ ተረዲኡካ ኪኸውን ተስፋ እገብር።

ዮሃንስ፦ እወ ብርግጽ። ነቲ እትኣምኑሉ ነገራት ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ተመርኲስኩም እተብርህዎ ምዃንኩም፡ ኵሉ ሳዕ እዩ ዚገርመኒ።

ካሌብ፦ ንስኻ እውን እዚ ድሌት እዚ ኸም ዘሎካ ኸስተብህለልካ ኽኢለ እየ። ከምቲ ኣቐዲመ ዝበልኩኻ፡ ነዚ ዅሉ ሓበሬታ ብሓንሳእ ክትርድኦ ኣይትኽእልን ኢኻ። ሕጂ እውን እንተ ዀነ ሕቶታት ኪህልወካ ይኽእል እዩ። ንኣብነት፡ እተን ሸውዓተ ግዝያት ምስ መንግስቲ ኣምላኽ እተተሓሓዛ ምዃነንን ብ607 ቅ.ክ. ከም ዝጀመራን ክንርኢ ጸኒሕና ኢና። ግናኸ፡ እዘን ሸውዓተ ግዝያት እዚአን ብ1914 ከም እተወድኣ ኸመይ ጌርና ንፈልጥ፧ *

ዮሃንስ፦ ንዓይ እውን ከተሓሳስበኒ እዩ ጸኒሑ።

ካሌብ፦ መጽሓፍ ቅዱስ ንውሓት እተን ሸውዓተ ግዝያት ከመይ ጌርና ኸም እንፈልጥ ይሕግዘና እዩ። ኣብ ዚመጽእ እዋን ነዚ ኣርእስቲ እዚ ኽንመያየጠሉ ትደሊዶ፧

ዮሃንስ፦ እወ እደሊ እየ።

ክትዘራረበሉ እትደሊ መጽሓፍ ቅዱሳዊ ርእሰ ነገር ኣሎካዶ፧ ብዛዕባ እምነትን ሃይማኖታዊ ልምድታትን ናይ የሆዋ መሰኻኽር ብዝያዳ ኽትፈልጥ ትደሊዶ፧ ትደሊ እንተ ዄንካ፡ ከይተሰከፍካ ንሓደ ናይ የሆዋ ምስክር ሕተቶ። ንሱ እውን ተሓጒሱ ኺምልሰልካ እዩ።

^ ሕ.ጽ. 5 ናይ የሆዋ መሰኻኽር በቲ ብናጻ ዚገብርዎ መደብ መጽናዕቲ መጽሓፍ ቅዱስ፡ መብዛሕትኡ ግዜ ምስ ሰባት ብዛዕባ መጽሓፍ ቅዱስ ብስሩዕ መገዲ ይመያየጡ እዮም።

^ ሕ.ጽ. 21 ዝያዳ ሓበሬታ እንተ ደሊኻ፡ ኣብታ ብናይ የሆዋ መሰኻኽር እተሓትመት፡ መጽሓፍ ቅዱስ ብሓቂ እንታይ እዩ ዚምህር፧ ዘርእስታ መጽሓፍ፡ ኣብ ምዕራፍ 9 ርአ። ኣብ www.jw.org/ti እውን ትርከብ እያ።

^ ሕ.ጽ. 63 የሱስ ብዛዕባ ዳሕሮት መዓልትታት ኣብ ዝሃቦ ትንቢት፡ “ምዱብ እዋናት ኣህዛብ ክሳዕ ዚፍጸም፡ የሩሳሌም [ንግዝኣት ኣምላኽ እትውክል] ብኣህዛብ ክትርገጽ እያ” በለ። (ሉቃስ 21:24) ስለዚ፡ ግዝኣት ኣምላኽ ኣብ ግዜ የሱስ እውን ኣቋሪጹ ነይሩ እዩ፡ ክሳዕ እተን ዳሕሮት መዓልትታት እውን ተቛሪጹ ጸኒሑ እዩ።

^ ሕ.ጽ. 67 ኣብታ መጽሓፍ ቅዱስ ብሓቂ እንታይ እዩ ዚምህር፧ ዘርእስታ መጽሓፍ፡ ኣብ ገጽ 215-218 ርአ። ኣብ www.jw.org/ti እውን ትርከብ እያ።