መላእኽቲ ኺሕግዙና ይኽእሉ ድዮም፧

መላእኽቲ ኸምቲ ጥንቲ ነቲ እሙን ኣገልጋሊ ኣምላኽ ዝነበረ ዳንኤል ዝሓገዝዎ፡ ሎሚ እውን ንሰባት ካብ ብስራት መንግስቲ ኣምላኽ ንኺጥቀሙ ይሕግዝዎም ኣለዉ

የሆዋ ኣምላኽ ንሰባት ቅድሚ ምፍጣሩ፡ ብሚልዮናት ዚቝጸሩ መላእኽቲ ፈጢሩ ነይሩ እዩ። (እዮብ 38:4, 7) እዞም መላእኽቲ እዚኦም፡ ኣብ ኣገልግሎት ኣምላኽ ብንጥፈት ዚዓይዩ ብርቱዓት መንፈሳውያን ፍጡራት እዮም። ሓድሓደ ግዜ ኸኣ፡ ኣምላኽ ነቶም ኣብ ምድሪ ዘለዉ ኣገልገልቱ ንምምራሕን ንምዕቋብን መላእኽቲ ይጥቀም እዩ። (መዝሙር 91:10, 11) ሎሚ መላእኽቲ ንሰባት ካብቲ ሰዓብቲ የሱስ ዚሰብክዎ ብስራት መንግስቲ ኣምላኽ ንኺጥቀሙ ይሕግዝዎም ኣለዉ።—ራእይ 14:6, 7 ኣንብብ።

ምእንቲ ኺሕግዙና ኢልና ናብ መላእኽቲ ኽንጽሊ ይግብኣና ድዩ፧ ኣይፋልናን። ጸሎት ናብ ኣምላኽ ጥራይ ኪቐርብ ዚግብኦ ኽፍሊ ኣምልኾ እዩ። (ራእይ 19:10) መላእኽቲ፡ ኣገልገልቲ ኣምላኽ ስለ ዝዀኑ፡ መምርሒ ሰባት ዘይኰነስ፡ መምርሒ ኣምላኽ እዮም ዚስዕቡ። ስለዚ፡ ወትሩ ብየሱስ ኣቢልና ናብ ኣምላኽ ጥራይ ክንጽሊ ይግባእ።—መዝሙር 103:20, 21፣ ማቴዎስ 26:53 ኣንብብ።

እኩያት መላእኽቲ ኣለዉ ድዮም፧

መላእኽቲ ኺፍጠሩ ኸለዉ ኸም ሰባት ናይ ምምራጽ ናጽነት ስለ እተዋህቦም፡ ቅኑዕ ወይ ጌጋ ንምግባር ኪመርጹ ይኽእሉ እዮም። እቲ ዜሕዝን ግና፡ ሓያሎ መላእኽቲ ኻብ ኣምላኽ ዓለዉ። (2 ጴጥሮስ 2:4) ሓደ ኻብዚኣቶም ሰይጣን እዩ፣ ካልኦት መልእኽቲ እውን ንሰይጣን ስዒቦም ኣጋንንቲ ዀኑ። ኣብዚ ቐረባ ግዜ፡ ሰይጣንን ኣጋንንቱን ካብ ሰማይ ናብ ምድሪ ተደርብዮም እዮም።—ራእይ 12:7-9 ኣንብብ።

እቲ ኻብ 1914 ኣትሒዙ ብናህሪ እናወሰኸ ዚኸይድ ዘሎ እከይን ዓመጽን፡ ኣምላኽ ንሰይጣንን ንኣጋንንትን ቀልጢፉ ኸም ዜደስክሎም ዚሕብር ምልክት እዩ። ድሕሪኡ ኣምላኽ ንምድሪ ኺሕድሳ እዩ።—ራእይ 12:12፣ 21:3, 4 ኣንብብ።