“ኣዒንቱ [ኣዒንቲ ኣምላኽ] ኣብ መገዲ ሰብ እየን እሞ፡ ንዅሉ ስጕምቶም ይርእዮ እዩ።”—እዮብ 34:21

ሓደ ቘልዓ ብዕደመ ንእሽቶ እንተ ዀይኑ፡ ቈላሕታ ወለዱ ብዝያዳ የድልዮ

ገሊኦም ዚጠራጠሩ ስለምንታይ እዮም፧ ኣብ ቀረባ እዋን እተገብረ መጽናዕቲ ኸም ዚሕብሮ፡ ጋላክሲና ጥራይ እንተ ወሓደ 100 ቢልዮን ፕላነታት ዝሓዘ ኪኸውን ይኽእል እዩ። ሓያሎ ሰባት ንግዝፊ ዩኒቨርስ ኣብ ግምት ብምእታው፡ ‘እቲ ዅሉ ዚኽእል ፈጣሪ፡ ትሑታት ሰባት ኣብዛ ንእሽቶ ፕላነት ንዚገብርዎ ነገራት ዚርኢ ስለምንታይ እዩ፧’ ኢሎም ይሓትቱ እዮም።

ቃል ኣምላኽ እንታይ ይምህር፧ ኣምላኽ፡ መጽሓፍ ቅዱስ ጥራይ ሂቡ፡ ኣይጠንጠነናን። ኣብ ክንዳኡስ፡ “ዓይነይ ናባኻ ኣቢለውን ክመኽረካ እየ” ብምባል ኣረጋጊጹልና ኣሎ።—መዝሙር 32:8

ብዛዕባ እታ ኣብ መበል 20 ዘመን ቅ.ክ. እትነብር ዝነበረት ኣጋር ዝስማ ግብጻዊት እሞ ንመርምር። ኣጋር ነታ ኣስራሒታ ዝነበረት ሳራይ ስለ ዝነዓቐታ፡ ሳራይ ንኣጋር ኣዋረደታ፡ ኣጋር ከኣ ናብ በረኻ ሃደመት። እሞኸ፡ ኣጋር ብምግጋያ፡ ኣምላኽ ጠንጢንዋ ድዩ፧ መጽሓፍ ቅዱስ፡ “መልኣኽ እግዚኣብሄር . . . ረኸባ” ይብል። እቲ መልኣኽ ንኣጋር፡ “እግዚኣብሄር መከራኺ ሰሚዑ እዩ” ብምባል ኣረጋገጸላ። ኣጋር ድማ ንየሆዋ፡ “ኣታ ዚርኢ ኣምላኽ” በለቶ።—ዘፍጥረት 16:4-13

እቲ “ዚርኢ ኣምላኽ” ንዓኻ እውን ይርእየካ እዩ። ንኣብነት፡ ሓደ ቘልዓ ብዕደመ ንእሽቶ እንተ ዀይኑ፡ ቈላሕታ ወለዱ ብዝያዳ ስለ ዜድልዮ፡ ሓንቲ ፈቃር ኣደ ብፍላይ ነቶም ንኣሽቱ ደቃ ትርእዮምን ትከታተሎምን እያ። ብተመሳሳሊ፡ ኣምላኽ ብፍላይ ኣብ እንትሕተሉን ተኣፈፍቲ ኣብ እንዀነሉን እዋን ይርእየንን ይከታተለናን እዩ። የሆዋ፡ “ኣብቲ ልዑልን ቅዱስን ስፍራ እነብር አሎኹ፡ ግናኸ ንመንፈስ ትሑታት ህያው ክገብሮ፡ ንልቢ ድቑሳት ከኣ ህያው ክገብሮስ፡ ምስቲ ድቑስን ትሑትን መንፈስ ዘለዎ ሰብ ድማ እነብር አሎኹ” በለ።—ኢሳይያስ 57:15

ይኹን እምበር፡ ‘ኣምላኽ ብኸመይ እዩ ዚርእየኒ፧ ብትርኢተይ ድዩ ዚፈርደኒ፡ ወይስ ውሽጠይ ብምርኣይ ብሓቂ ይርድኣለይ እዩ፧’ ኢልካ ትሓትት ትኸውን።